เว็บบอร์ดโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ โซล่าปั้ม โซล่ารูฟท็อป Solar cell กังหันลมผลิตไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

1-4 มิย59 renewableenergy-asia งานพลังงานทดแทน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

mrkai999

  • อ.ไก่ วิรัตน์ @mrkai999
  • *****
  • 858
  • 5
    • ดูรายละเอียด
    • สัมมนาไทยแลนด์.com
1-4 มิย59 renewableenergy-asia งานพลังงานทดแทน
« เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2016, 10:38:49 PM »


ผนึกกำลังพลังงานทดแทนภาครัฐ-เอกชน
งานแสดงเทคโนโลยีพลังงานใหญ่สุดในอาเซียน
 
ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง ผสานความร่วมมือกลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนจากภาครัฐ-เอกชน จัดงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม การประชุมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน “ASEAN Sustainable Energy Week 20016” ขานรับความต้องการในทุกมิติ
 
บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการจัดประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคิดค้น วิจัย และบูรณาการทางความคิดเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ มาผสมผสานค้นหาแหล่งพลังงานรูปแบบใหม่อย่างเช่น “พลังงานทดแทน” จึงได้ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นกลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ TCEB ในโครงการ ASEAN Rising Trade Show Campaign มาร่วมกันสรรค์สร้างจัดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 20016” งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม การประชุมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
 
คุณมนู เลียวไพโรจน์ เปิดเผยกว่า งาน Asean Sustainable Energy Week 2016 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 อย่างเต็มภาคภูมิ ผนึกกำลังงานแสดงด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระดับสากลอย่างครบวงจรทั้ง 3 งาน ประกอบด้วย RENEWABLE ENERGY ASIA 2016, ENTECH POLLUTEC ASIA 2015 และ EFFICIENCY EXPO 2015 ครอบคลุมความต้องการของผู้ค้า ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าในทุกมิติ และที่สำคัญเป็นงานแสดงระดับมาสเตอร์โชว์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า งาน ASEAN Sustainable Energy Week 20016 เป็นเวทีที่สำคัญที่ทางสำนักงานฯต้องการฉายภาพนโยบายด้านพลังงานทดแทนให้ภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม ทั้งผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้รับทราบด้วยความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การทำให้พลังงานทดแทนก้าวสู่การเป็นพลังงานกระแสหลัก” ในอนาคต ซึ่งเป็นแผนที่สำคัญสู่การสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้กับประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การดำเนินงานขององค์กรที่ว่า “เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศ” อันนำมาสู่การยกระดับให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคอาเซียน
 
ด้าน ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดเผยว่า พลังงานทดแทนมีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วยปัจจุบันพลังงานฟอสซิลบนโลกกำลังจะหมดไป ยกตัวอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติมีระยะเวลาไม่ถึง 40 ปี หรือแม้กระทั้งพลังงานน้ำมันที่คาดว่าจะมีระยะเวลาไม่ถึง 100 ปี สำหรับประเทศไทยเป็นชาติที่ได้เปรียบด้วยสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้น อุดมไปด้วยทรัพยากรต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น แสงแดด ลม และไบโอแมส ซึ่งการจัดงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม การประชุมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในปีนี้ จะเป็นการตอกย้ำภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคอาเซียนและระดับเอเชียต่อไป
 
ในปีนี้ มจธ.ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อที่ว่า “Energy Transition for ASEAN Future” โดยได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยเศรษฐศาสตร์ของอาเซียนมาร่วมฉายภาพถึงตลาดพลังงานทดแทนขณะเดียวกันด้านเทคโนโลยีตัวแทนจากทางประเทศฟิลิปินส์ และประเทศเยอรมันมาร่วมให้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมกันนี้มีการประชุมกลุ่มภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
 
ทั้งนี้ในมุมของพลังงานไฟฟ้า คุณธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่าการเข้าร่วมงาน ASEAN Sustainable Energy Week 20016 เป็นครั้งแรกของทาง กฟผ. ซึ่งทางองค์กรมีพร้อมในการจัดงานด้วยการนำเสนอ “การรณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างครบวงจร” ประกอบด้วยที่มาและผลลัพธ์ของการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 รวมถึงการส่งเสริมอุปนิสัยให้รู้ รัก และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ตั้งแต่ระดับเยาวชนเป็นรากฐานที่สำคัญแก่การปลูกฝังและสร้างเป็นวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอโครงการ ห้องเรียนสีเขียว ห้องเรียนคาร์บอนต่ำ ที่ทาง กฟผ.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญที่พร้อมจะนำเสนอภายในงานคือการค้นหาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในชุมชน อันเป็นการยกระดับชุมชนให้แข็งแรง เป็นโมเดลที่สำคัญในการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต่อไป
 
คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการพลังงานและพลังงานทดแทน หอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าได้มีการผลักดันให้กลุ่มธุรกิจ SMEs ตระหนักและให้ความสำคัญถึงการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในธุรกิจของตน ซึ่งพลังงานเป็นหัวใจที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรม หากทุกธุรกิจสามารถลดการใช้พลังงานได้จะสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กรได้เป็นอย่างดี ภายในงานจะจัดให้มีงานสัมมนา “Energy Talk” ที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการมารับรู้และเข้าใจความสำคัญของการประหยัดพลังงานในทุกแง่มุมจากประสบการณ์ตรง เสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ รวมถึงการบูรณาการทางความคิดด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครอบคลุมในทุกมิติ
 
ขณะเดียวกันด้านภาคอุตสาหกรรม คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มสภาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เทรนด์และความสนใจในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของตลาดต่างประเทศในช่วงนี้แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ประกอบด้วย 1.พลังงานแบตเตอรีซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอนาคต ในการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 2.พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในแง่ของการลดอัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี ปีนี้ทางกลุ่มสมาชิกสภาอุตสาหกรรมได้นำเอาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนเข้ามาจัดแสดง อาทิ การจัดสัมมนาพลังงานทดแทนไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ารับฟังองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมภาคเกษตรของไทยเพื่อเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า เป็นต้น
 
ด้าน คุณจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า TCEB ได้คัดเลือกงานแสดง ASEAN Sustainable Energy Week 20016 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ASEAN Rising Trade Show Campaign ในการกระตุ้นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนให้ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่างๆ อย่างครบวงจร เราเล็งเห็นว่างานดังกล่าวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้คึกคักและเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานทดแทน และที่สำคัญทาง TCEB พร้อมส่งเสริมให้งานแสดงสินค้าในประเทศไทยเป็น “ประตูสู่อาเซียน” ต่อไป
 
ASEAN Sustainable Energy Week 20016 งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม การประชุมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีสีเขียว นำเสนอนวัตกรรมพลังงานทดแทนจากตัวแทนกว่า 35 ประเทศ 1,000 องค์กร พบกับ 6 พาวิลเลี่ยนจากประเทศ เยอรมนี จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ พร้อมด้วยการประชุมและสัมมนาด้านพลังงานหมุนเวียนที่หลากหลายครอบคลุมองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนในทุกมิติ
 
พร้อมต้อนรับผู้ที่สนใจศึกษาหาข้อมูล และต้องการลงทุนทางด้านพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร ตลอดการจัดงานระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน พ.ศ.2559 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.asew-expo.com/
www.renewableenergy-asia.com
รวมข่าว สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์  อบรมฟรี โซล่าเซลล์
สัมมนาไทยแลนด์.com
(at)mrkai999
www.youtube.com/user/mrkai999
สอบถาม https://www.facebook.com/wirat.solarcell
Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q

สมัคร สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด
https://page.line.me/fsh9278q