เว็บบอร์ดโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ โซล่าปั้ม โซล่ารูฟท็อป Solar cell กังหันลมผลิตไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

กกพ.ประกาศซื้อไฟฟ้าโซล่าฟาร์มสหกรณ์ฯและราชการ219M

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

mrkai999

  • อ.ไก่ วิรัตน์ @mrkai999
  • *****
  • 847
  • 5
    • ดูรายละเอียด
    • สัมมนาไทยแลนด์.com


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกประกาศ จัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน หรือโซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 จำนวนไม่เกิน 219 เมกะวัตต์ ในอัตรารับซื้อแบบ FiT 4.12 บาทต่อหน่วย25ปี  โดยเปิดให้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า29พ.ค.-2มิ.ย. และใช้วิธีจับสลากคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ คาด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาสุดท้าย3พ.ย.2560 ขีดเส้นจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(SCOD)ไม่เกินวันที่30 มิ.ย.2561   ซึ่งจะมีการนัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่ผู้สนใจลงทุน 15 พ.ค.นี้

กกพ.โดยนายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกกพ.ได้ลงนามในประกาศจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน หรือโซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 เมื่อวันที่28เม.ย.2560 ที่ผ่านมา และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานกกพ. www.erc.or.th ในวันเดียวกัน มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2560 

โดยสาระสำคัญในประกาศดังกล่าวระบุว่า กกพ.จะกำกับการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบFiT โดยมีปริมาณไฟฟ้ารวมทุกเขตพื้นที่ไม่เกิน 219 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการในส่วนหน่วยงานราชการไม่เกิน100 เมกะวัตต์ และส่วนของสหกรณ์ภาคการเกษตร อีกจำนวน119 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นจำนวนที่คงเหลือจากการจัดหาในระยะที่ 1  โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ในส่วนของสหกรณ์ภาคการเกษตร จะเปิดพื้นที่รับซื้อเพียงแค่3ภาค คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50 เมกะวัตต์ ภาคใต้50 เมกะวัตต์ ภาคเหนือ19 เมกะวัตต์    ส่วนโครงการในส่วนหน่วยงานราชการนั้น  แบ่งเป็นกรุงเทพและปริมณฑล 25เมกะวัตต์ ภาคกลาง5 เมกะวัตต์ ภาคเหนือ 5 เมกะวัตต์ ภาคตะวันตก15 เมกะวัตต์   ภาคตะวันออก 10 เมกะวัตต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 เมกะวัตต์ และภาคใต้ 20 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร สามารถเสนอได้ 1 โครงการ ต่อ 1 ส่วนงานต่อ 1 พื้นที่  มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ สำหรับอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการนี้มีระยะเวลา 25 ปี และจะได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย  ซึ่งจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายในวัน SCOD  ซึ่งต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล หากไม่เข้าทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลิก  และในส่วนของสหกรณ์ภาคการเกษตรและต้องไม่เป็นสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิเข้าทำสัญญากับการไฟฟ้าตามประกาศ กกพ. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

สำหรับขั้นตอนในการจัดหาไฟฟ้าจากประกาศดังกล่าว กำหนดระยะเวลาในวันที่ 8-19 พ.ค.2560ให้หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการ ตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง  ส่วนวันที่15พ.ค.2560 ทางกกพ.จะมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และในวันที่29พ.ค.-2มิ.ย.2560 จะเป็นช่วงที่เปิดให้ยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการ

โดยการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนแรก กกพ. จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการรวมถึงความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ศักยภาพระบบไฟฟ้าในเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการ  ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่14 มิ.ย.2560 จากนั้น กกพ. จะใช้วิธีการจับสลาก เพื่อให้ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการหาผู้ร่วมลงทุนโครงการของหน่วยงานราชการ หรือผู้สนับสนุนโครงการของสหกรณ์ภาคการเกษตร  ในวันที่ 26มิ.ย.2560 และประกาศรายผลการจับสลากในวันที่28มิ.ย.2560   เพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อ มายื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในขั้นตอนที่สอง โดย กกพ. จะพิจารณาในรายละเอียดของคุณสมบัติ        ผู้ร่วมลงทุนโครงการและผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ ที่ตั้งโครงการ ทุนในการดำเนินโครงการ เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินโครงการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้ในวันที่3ก.พ.2560 และทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในวันที่ 2 มี.ค.2561

อ่านต่อได้ที่
http://energynewscenter.com/index.php/news/detail/718
รวมข่าว สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์  อบรมฟรี โซล่าเซลล์
สัมมนาไทยแลนด์.com
(at)mrkai999
www.youtube.com/user/mrkai999
สอบถาม https://www.facebook.com/wirat.solarcell
Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q

สมัคร สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด
https://page.line.me/fsh9278q