เว็บบอร์ดโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ โซล่าปั้ม โซล่ารูฟท็อป Solar cell กังหันลมผลิตไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
กระผม ศิวะภพ กอนภาศิริกุล
มาจากอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
เนื่องจากมีแปลงเกษตรแต่ไม่มีไฟไม่มีน้ำเข้าไร่
จึงมีความตั้งใจต้องการอบรมสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
และเมื่อเรียนรู้ระบบแล้วตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองเป็น
ช่างติดตั้งโซล่าเซลล์และคอยให้คำแนะนำกลับผู้ที่สนใจ
เช่นชาวไร่ ชาวนา และคนทั่วไป
รวมถึงผู้ที่ต้องการมาอบรมกับอาจารย์ไก่ในคราวต่อไปด้วยครับ
ด้วยความเคารพครับ

------
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์  อบรมฟรีโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0 ครั้งที่ 21/2561
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีน (กบินทร์บุรี)
29-31 มีค. 2561



ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปราจีน (กบินทร์บุรี) หมู่ 6 ถ รพช 455 ตำบลกบินทร์ อำเภอ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
037 290 380
แผนที่เดินทาง
https://goo.gl/maps/p5MFWe8uMku

ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.มิเตอร์ ดิจิตอล หรือ เข็ม
2.แบตเตอร์รี่เก่า ที่ไม่ได้ใช้งาน  (ถ้ามี)
3.ปลั๊ก สำหรับต่อไฟเข้า อุปกรณ์
4.เครื่องมือ ช่างที่มี ประจำร้าน (ถ้ามี)

ทุกท่านกรุณานำใบสมัครตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกท่าน
30.ศิวะภพ   กอนภาศิริกุล   facebook.com/khamjingjai      ไก่   
90/250      10   ไปรษณีย์   หมู่บ้านการ์เด้นโฮม ซอย1   วัฒนานคร   วัฒนานคร   สระแก้ว   27160
22
หัวข้อนี้เฉพาะท่านที่รอ เรียนระบบกล้องวงจรปิด นะครับ
สวัสดี ครับ อ.ไก่
ชื่อ พรรษธัช จิระพรชัย
สนใจอบรม การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิดไร้สาย มหาชัย 55 วันที่ 2-5 เมย.61 ครับ
เพื่อจะนำไปพัฒนา ใช้กับ การเกษตร ให้เป็นเกษตร 4.0 ครับ
มีความรู้ โปรแกรมภาษาปาสคาล แต่ก็อาจปรับใช้เป็นภาษา C ได้
23
กระผมนายจักริน สิริกุลธร จากบริษัทไรส์ชิลเลอร์ จำกัด จบการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ และ ออกแบบผลิตภัณฑ์ อายุ 38 ปี ตำแหน่งผู้จัดการ มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าเบื้องต้น และระบบสื่อสาร มีสุขภาพดี และสามารถเข้าร่วมอมรมได้ตลอดโครงการ มีความคาดหวังจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดังนี้

ด้านส่วนตัว
1) นำไปออกแบบร่วมกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือสร้างนวัตกรรมใหม่
2) นำไปติดตั้งภายในบ้านพัก ใน กทม. และ ต่างจังหวัด (ชัยภูมิ) เพื่อลดค่าไฟ

ด้านส่วนรวม
1) นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในชุมชน และ โรงเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ (Chanapattana Design Institute) เพื่อให้รุ่นน้องได้มีความรู้ทักษะการนำ solar cell ไปประกอบการออกแบบ
2) นำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนระบบไฟฟ้า หรือไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เช่นวัดที่ห่างไกล , โรงเรียน
3) นำความรู้ที่ได้รับ ไปช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน เรื่องการติดตั้ง และการคำนวณ ออกแบบระบบโซล่า โดยไม่คิดมูลค่า
24
รายงานตัวครับ นายภควัฒน์ มีกุล อายุ 24 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ที่ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากได้เข้าร่วมเรียนรู้อบรมในครั้งนี้ก็มีความคิดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับวิชาความรู้ที่ตนได้เรียน สามารถออกแบบงานที่สอดรับและเข้าใจในเทคโนโลยีของโซล่าเซล สามารถนำความเข้าใจส่งผ่านไปในงานออกแบบเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือครอบครัวตนเองและผู้อื่น รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้เข้าใจแก่ผู้อื่น ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ
25
รายงานตัวครับ   ชื่อ อภิชาติ มีกุล   อายุ 54 ปี จบเภสัชศาสตร์บัณฑิต จาก ม.มหิดลปี 2531 ขอสมัครอบรม  จะได้ไปทำการเกษตรแบบผสมผสานเนื้อที่ประมาณ 27  ไร่ ที่บ้านเขาน้อย  ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เริ่มมาได้ประมาณ4  ปีแล้ว 
          ล่าสุด  9 -13 มีนาคม 61 ที่ผ่านมา  ได้ไป อบรม “  การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศษฐกิจพอเพียง “  ที่ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง 5วัน4คืน
          ปัจจุบัน  ที่สวนมี  ระบบโซล่าเซลล์ สูบน้ำบาดาลที่ความลึก  67 เมตรใช้อยู่  ไม่มีแบตเตอรี่เก็บไฟสำรอง  ติดตั้งเมื่อ 4 ปีที่แล้ว  โดยอาสาฯ จากม.ธรรมศาสตร์ รังสิต    แต่ระบบยังไม่สมบูรณ์  ยังไม่เสถียร   อินเวอร์เตอร์ ตัวส่งกระแสไฟป้อนย้อนกลับไปเข้ายังสายส่งของการไฟฟ้า ยังไม่ได้ใช้งาน แค่ติดตั้งเข้าไปในระบบเฉย

          ความตั้งใจเดิมและปัจจุบัน  คือ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในภาคการเกษตรเพื่อลดค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำและค่าไฟฟ้าในครับเรือน  และเปิดให้เกษตรกร หรือผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ สอบถาม ลอกเลียนแบบ แล้วนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานแสงแดด  ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของตน ถ้าได้ไปอบรมฯ มีความเข้าใจในระดับที่สามารถ ถ่ายทอด  องค์ความรู้ แล้วกลับมาปรับปรุงระบบที่มีอยู่   ก็อยาก  เปิดเป็น ศูนย์เรียนรู้เรื่องโซล่าเซลล์  ก็จะสามารถให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ในบริเวณภาคกลาง ( ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สิงห์บุรี อยุธยา ฯลฯ ) สามารถเข้ามาดูงานได้

           กระผมนายอภิชาติ  มีความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์แค่พื้นฐานเบื้องต้น  ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ยังไม่สามารถซ่อมบำรุง ดัดแปลงหรือประยุกต์ ได้     ( ตอนติดตั้งฯมัวไปเสียเวลากับการต้อนรับ ดูแล ทำกับข้าวเลี้ยง ทีมอาสาฯ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ช่วงติดตั้งระบบ ประกอบกับผ่านมา 4 ปีแล้วก็ถือว่า เริ่มต้นเรียนรู้ใหม่เลยครับ )

26
สวัสดีครับ

รายงานตัวครับ ชื่อสัตยา  เสาสูง (ต้น) บ้านเกิด จ.สุรินทร์ แต่ปัจจุบันเป็นพนักงานกินเงินเดือนอยู่ กทม.
ทำงานด้านไอทีมาประมาณ 20 ปี กำลังสนใจพลังงานทางเลือก
เพื่อหวังว่าจะพัฒนาทักษะและนำไปใช้งานและประกอบอาชีพในอนาคตครับ

sattaya(at)gmail.com
0953717932
27


download
https://drive.google.com/file/d/1VuqSAHxLzB0sTiIKwO072QmV08GTXUWe/view?usp=sharing

เขียนด้วยลายมือ
แนบบัตรประชาชน รับเฉพาะ ท่านที่ส่งเอกสารครบ
พร้อมเล่าประวัติจะนำ โซล่าเซลล์
ใช้ประโยชน์ ช่วยประหยัด และ พร้อมถ่ายทอดให้ชุมชนด้านใด
scan ไม่มีสแกนเนอร์ ถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอล มาได้
ส่งมาที่

mrkai999solarcell(at)gmail.com



แจ้งด้วยว่าส่งใบสมัครมาแล้วที่



Line
mrkai999

06-1404-8882
28
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร
ร่วมกับ

โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
2-5 เมย.61
สัมมนาฟรี เรียนฟรี อบรมฟรี Gpsกล้องวงจรปิดไร้สาย CCTV Solar Power 54/2560 Thailand 4.0
เพื่อปรับปรุง ยกระดับผู้ประกอบการไทย พร้อม ไทยแลนด์ 4.0   
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย





สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด 2561  สัมมนาฟรี cctv
เรียนฟรี กล้องวงจรปิด 2561 เรียนฟรี cctv
อบรมฟรี กล้องวงจรปิด2561 อบรมฟรี cctv

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว


สัมมนาฟรีระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดไร้สาย 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสงคราม
51/2559

กิจกรรม ติดตั้งกล้องวจรปิด HDCVI  มอบให้
สนพ.สมุทรสงคราม


ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/44JpMLscNNpd49ScA

คลิปสัมภาษณ์นิสิต CCTV

ชมคลิปสัมภาษณ์ทั้งหมด
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE


ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย ในขณะปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า และ ทฤษฎีไฟฟ้า
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ การดูแลรักษาระบบ การนำพลังงานไปประยุกต์ใช้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้า ร่วมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆได้
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถแก้ไข ระบบเครือข่าย (Lan)ได้
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์และสามารถออกแบบระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System)ได้
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System)ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System) ให้สามารถดูระบบ กล้องผ่านอินเตอร์เน็ต (Set Online) และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถตรวจซ่อมและบำรุงรักษา(Installation and Maintenance) อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด (DVR)ได้
-เทคโนโลยีล่าสุดของ ระบบกล้องวงจรปิด HDCVI ความคมชัดระดับ HD แต่ใช้สายสัญญาณ เดิมRG6 ได้ระยะทางไกลถึง 500 เมตร
-ระบบที่ติดตั้งง่ายสามารถใช้ร่วมกับระบบกล้อง Analog เดิมได้ทุกยี่ห้อ
-ฝึกการติดตั้งระบบ CCTV ทุกท่านจะได้ฝึก กับหน้างานจริง การติดตั้งจริง มอบเป็นสาธารณะประโยชน์

โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด  ตามแผนแม่บทระบบการรักษาความปลอดภัย ตามแผนแม่บทของระบบรักษาความปลอดภัย Thailand 4.0

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ CCTV System(ศูนย์ให้บริการประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม  และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต CCTV ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต CCTV ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง




*หมายเหตุ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะ สถาบันฯไม่สะดวกในการเตรียมการ
สำหรับช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ผู้ดำเนินกิจการโซล่าเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจ และช่างที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปต่อยอด ก่อนนะครับ คอร์สประยุกค์การใช้งานจะเปิดประมาณตุลาคม 2560)

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษามาประยุทธใช้ในบ้านหรือกิจการของตนเอง
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคประจำตัว
3.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ หากจะมาต้องมาในนามบุคลลเท่านั้น)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์
-ผู้ประกอบกิจการทุกชนิดที่สนใจ การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ด้วยการใช้โซล่าเซลล์
3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า (ส่งทะเบียนการค้าที่มีชื่อตรงกับสำเนาบัตรประชาชน รับสิทธิ์เป็นตัวแทนติดตั้งและจำหน่ายของบริษัทที่ร่วมโครงการทันทีภายในงาน)
-สำเนา ภพ.20
(สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ Open CCTV ของ โครงการ )

ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.notebook , netbook ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต ใช้ port Lan , WIFI ได้
2.สายแลนยาว 3 เมตรพร้อมเข้าหัวเรียบร้อย
3.Router ที่ใช้งานได้ปกติ
4.Switch อย่างน้อย 5 port
5.กล้องวงจรปิด หรือ เครื่องบันทึกที่ ยังใช้งานได้

4.สมัครสมาชิกเวป

โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php?action=register

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น
แนะนำ
Gmail
yahoo

ไม่แนะนำ
Live
outlook
windowslive
เมล์ของบริษัท , องค์กร
เพราะเมล์จากระบบเป็น google มักจะส่งไม่ผ่าน

อย่าลืมทำเครื่องหมายไม่ใช่ เมลขยะ


เมื่อทำเครื่องหมายแล้วจะสมัครผ่านจะได้ email จากเวป www.โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com


สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
ศึกษาได้ที่



http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html

สมัครไปแล้วไม่ได้รับเมลล์แจ้ง
แนบสำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อ
mrkai999solarcell(at)gmail.com

แจ้งชื่อuser  อีเมลลที่สมัครมา

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
อบรมฟรี กล้องวงจรปิด พลังงานโซล่าเซลล์

ทุกขั้นตอน ต้องทำใน Computer เท่านั้น




5.post ชื่อ นามสกุล และ กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆ

อบรมฟรี การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิดไร้สาย มหาชัย 55
www.facebook.com/events/392017541209608/?active_tab=discussion

6.เข้าระบบแล้วมารายงานตัว ในระบบก่อนใช้งาน




แจ้งชื่อ นามสกุล
ความตั้งใจเมื่อได้เรียนกล้องวงจรปิด ระบบกล้องวงจรปิด พลังงานโซล่าเซลล์แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ ด้านใด
แจ้งจังหวัดที่จะนำไปใช้งาน ด้วย
(สมัครมาไม่เข้าระบบแล้ว ยืนยันตนภายใน 90 วันระบบจะลบ และท่านต้องสมัครเข้ามาใหม่ ยืนเอกสาร และลำดับการอนุมัติจะย้ายลงไปลำดับล่างสุด)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1132.0.html

7.กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
(ไม่กรอกแบบฟรอม์ สิทธิ์ของท่านจะถูกข้ามไป ต่อลำดับท้ายสุดจนกว่าจะกรอกครบ)



http://goo.gl/forms/lBe5fRZH2c

8.โหลดใบสมัคร
แล้วเขียนด้วยลายมือ รายละเอียดต้องมีครบ ตามความเป็นจริงไม่ครบจะไม่พิจราณาใบสมัคร


(ตัวอย่างใบสมัคร มีเพียง ครึ่งใบ ใบสมัครต้องมีลายเซ็นต์ผู้สมัครทุกใบ)

สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ที่รายงานตัวแล้วเท่านั้น  (เขียนด้วยลายมือ เท่านั้น)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1306.0.html

หมายเหตุ

8.1ติดขัดการสมัคร ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด ขีดคล่อมและ เขียน "สมัครสัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด" ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า
มาที่
mrkai999solarcell(at)gmail.com

กรุณาใช้เมลล์เดียวกับที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารมา

9.ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ฝึกอบรม อบรมฟรีCCTV สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด Solar Cell Power
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1227.0.html

10.ตารางสัมมนาฟรีอบรมฟรีCCTV  ประจำปี 2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2016 by solar cell thailand team
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,26.0.html

11. ผลงานการอบรมฟรีCCTV  ประจำปี 2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2016 Free CCTV Training อบรมฟรี กล้องวงจรปิด



เขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด?
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรี กล้องวงจรปิด มาที่
 mrkai999solarcell(at)gmail.com


แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการ หรือยินยันสำรองที่นั่ง
[/color]
Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q


สอบถาม ทาง inbox
https://www.facebook.com/wirat.solarcell
hotline
06-1404-8882
29
รายงานตัวค่ะอาจารย์ไก่และทีมงาน
วิจิตรา ค่ะ
ที่อยู่ บริษัท ดีดีพีซี จำกัด ทำรับเหมาก่อสร้างและ งานระบบทุกอย่าง ไฟฟ้า ประปา กล้องวงรปิด
อยากได้ความรู้เพื่อนำไปประกอบกิการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้กับลูกค้าค่ะ ซึ่งมีลกค้าหลายท่านอยากได้มากแต่เราไม่มีความรู้เลย

อยากให้ัดกิกรรม เวิรคช๊อป และภาคสนาม เพื่อให้ได้เห็นการใช้งานริง
ขอบคุณค่ะ
เบอร์ 0616249222

30
สวัสดีครับ
ชื่อวิทูร ครับ
รับเหมาก่อสร้าง และงานระบบทุกอย่าง
สนใจโซล่าเซลและต้องการนำไปใช้จริง และ เพื่อเป็นตัวแทนติดตั้งครับ
jmatrixs22(at)gmail.com
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10