เว็บบอร์ดโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ โซล่าปั้ม โซล่ารูฟท็อป Solar cell กังหันลมผลิตไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - mrkai999

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 16
51
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เปิดฝึกอบรมหลักสูตร โซล่าเซลล์ รุ่น 3 และ 4
19 - 23 ธันวาคม 2559 สนพ.สมุทรสงคราม  จัดอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการซ่อมสร้างแผงและระบบโซล่าเซลล์ โดยมี

นายวิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ mrkai999
และ
นายสุรพันธ์ สิงหราช เป็นวิทยากร

52


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสงคราม
ร่วมกับ

โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรี โซล่าเซลล์ 2560
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

สัมมนาฟรี โซลาเซลล์ 2560
เรียนฟรี โซลาเซลล์ 2560
อบรมฟรี โซลาเซลล์ 2560

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว
27-31 ตค. 2560  สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สุรินทร์ 2 
17/2560
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1237.0.html

คลิปสัมภาษณ์นิสิตโซล่าเซลล์ ที่ เรียนไปแล้วกลับไปโซล่าเซลล์ สำหรับ ระบบประปาหมู่บ้าน By (at)ReAEClub

สร้างโซล่ารูฟท๊อฟ
ได้รับเงินจากการขายไฟฟ้าให้ การไฟฟ้าเดือนละ 5 หมื่น

ทดสอบประสิทธิ์ภาพ ของปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร


รวมสัมภาษณ์ นิสิตโซล่าเซลล์
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE


โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง แก้ไขระบบโซล่าเซลล์ รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  ตามแผนแม่บทระบบพลังงานทดแทนที่สะอาด สามารถขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้า
ตามประกาศ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หน่วยงานราชการต้องการ

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ Open Solra cell Service Center (ศูนย์ให้บริการโซล่าเซลล์ประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม กรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต Solar Cell ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต solra cell ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง


*หมายเหตุ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะ สถาบันฯไม่สะดวกในการเตรียมการ
สำหรับช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ผู้ดำเนินกิจการโซล่าเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจ และช่างที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปต่อยอด ก่อนนะครับ คอร์สประยุกค์การใช้งานจะเปิดประมาณตุลาคม 2559)

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษามาประยุทธใช้ในบ้านหรือการเกษตร
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคประจำตัว
3.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ หากจะมาต้องมาในนามบุคลลเท่านั้น)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์
-ผู้ประกอบกิจการทุกชนิดที่สนใจพลังงานทดแทน
3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า (ส่งทะเบียนการค้าที่มีชื่อตรงกับสำเนาบัตรประชาชน รับสิทธิ์เป็นตัวแทนติดตั้งและจำหน่ายของบริษัทที่ร่วมโครงการทันทีภายในงาน)
-สำเนา ภพ.20
(สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ Open Solracell Service Center ของ โครงการ )

4.สมัครสมาชิกเวป
โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php?action=register

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น
แนะนำ
Gmail
yahoo

ไม่แนะนำ
Live
outlook
windowslive
เมล์ของบริษัท , องค์กร
เพราะเมล์จากระบบเป็น google มักจะส่งไม่ผ่าน

อย่าลืมทำเครื่องหมายไม่ใช่ เมลขยะ


เมื่อทำเครื่องหมายแล้วจะสมัครผ่านจะได้ email จากเวป www.โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com


สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
ศึกษาได้ที่http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html

สมัครไปแล้วไม่ได้รับเมลล์แจ้ง
แนบสำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อ
mrkai999solarcell(at)gmail.com

แจ้งชื่อuser  อีเมลลที่สมัครมา

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
อบรมฟรี โซล่าเซลล์
ลขในกิจกรร
ทุกขั้นตอน ต้องทำใน Computer เท่านั้น


5.กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook post ชื่อ นามสกุล จังหวัด และ หมายเลขมือถือ ในกิจกรรม
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 18/2560 (at)สมุทรสงคราม
www.facebook.com/events/137125310234985

6.เข้าระบบแล้วมารายตัวก่อนใช้งาน


แจ้งชื่อ นามสกุล
ความตั้งใจเมื่อได้เรียนโซล่าเซลล์แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ ด้านใด
แจ้งจังหวัดที่จะนำไปใช้งาน ด้วย
(สมัครมาไม่เข้าระบบแล้ว ยืนยันตนภายใน 90 วันระบบจะลบ และท่านต้องสมัครเข้ามาใหม่ ยืนเอกสาร และลำดับการอนุมัติจะย้ายลงไปลำดับล่างสุด)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,24.0.html

7.กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
(ไม่กรอกแบบฟรอม์ สิทธิ์ของท่านจะถูกข้ามไป ต่อลำดับท้ายสุดจนกว่าจะกรอกครบ)


http://goo.gl/forms/lBe5fRZH2c

8.โหลดใบสมัคร
แล้วเขียนด้วยลายมือ รายละเอียดต้องมีครบ ตามความเป็นจริงไม่ครบจะไม่พิจราณาใบสมัคร


(ตัวอย่างใบสมัคร มีเพียง ครึ่งใบ ใบสมัครต้องมีลายเซ็นต์ผู้สมัครทุกใบ)


สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ที่รายงานตัวแล้วเท่านั้น  (เขียนด้วยลายมือ เท่านั้น ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องสมัครในนามบุคลลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประชาชนสมัคร)


สิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ที่รายงานตัวจะได้รับสิทธิ์ก่อน
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1241.0.html

หมายเหตุ


8.1ติดขัดการสมัคร ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์  ขีดคล่อมและ เขียน "สมัครสัมนนาฟรีโซล่าโซล่าเซลล์" ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า
มาที่
mrkai999solarcell(at)gmail.com

กรุณาใช้เมลล์เดียวกับที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารมา

9.ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ฝึกอบรม อบรมฟรีโซล่าเซลล์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html

10.ตารางสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์ ประจำปี 2560 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ 2016 by solar cell thailand
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,15.0.html

11. ผลงานการสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,17.0.html


เขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด?
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรีโซล่าเซลล มาที่
 mrkai999solarcell(at)gmail.com


แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการ หรือยินยันสำรองที่นั่ง

Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q


สอบถาม ทาง inbox
https://www.facebook.com/wirat.solarcell
hotline
06-1404-8882

53
27-31 อบรมฟรีโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด สุรินทร์ 2


ขอบคุณ MHK  ที่มอบกล้องวงจรปิด


เสร็จเรียบร้อย


ทีมงานช่วยเก็บกวาด ทำความสะอาดห้องหลังเลิกเรียน


นิสิตโซล่าเซลล์ รุ่น 17 สุรินทร์
เดินทางไปโรงเรียนมีชัยพัฒนา ลำปลายมาศ เพื่อเข้าปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ ที่โรงเรียน

ภาพทั้งหมด
https://photos.app.goo.gl/CYl59dSEGrLs9CDf2

54
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
สัมมนาฟรี CCTV โซล่าเซลล์ สมุทรสงคราม
6-10 ธันวาคม.2560
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสงคราม
แผนที่เดินทาง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสงคราม (แม่กลอง)
https://goo.gl/maps/RFa8CG61Npm

ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.notebook , netbook ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต ใช้ port Lan , WIFI ได้
2.สายแลนยาว 3 เมตรพร้อมเข้าหัวเรียบร้อย
3.Router ที่ใช้งานได้ปกติ
4.Switch อย่างน้อย 5 port
5.กล้องวงจรปิด หรือ เครื่องบันทึกที่ ยังใช้งานได้  (ถ้ามี)
6.ปลั๊ก สำหรับต่อไฟเข้า อุปกรณ์
7.เครื่องมือ ช่างที่มี ประจำร้าน (ถ้ามี)

ทุกท่านกรุณานำใบสมัครตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกท่าน

หมดเขตรับใบสมัคร
21 พย.2560
23.59

1.เอกรินทร์   ลัทธศักย์ศิริ   Iambeer Krab      
เบียร์   
3745/3   -   -   พระรามที่ 4   -   พระโขนง   คลองเตย   กรุงเทพมหานคร   10110   
iambeerkrab(at)hotmail.com   pijiubeer   
3100500929568      
982700213   

2.สมภพ   แก้วศรีจันทร์   962209429      
ภพ   
79/531      6   พระราม2   พันท้ายนรสิงห์   พันท้าย   เมือง   สมุทรสาคร   74000   so.mp.hop234(at)gmail.com   
962209429   
3102002196048

3.พรมงคล     อัฑฒากร   พรมงคล อัฑฒากร      
เล็ก   
83      5   ดำเนิน-หลักห้า   ประชาเจริญ   ดอนไผ่   ดำเนินสะดวก   ราชบุรี   70130   
small.lek7(at)gmail.com   
lek3414   
1700400014019

4.วีระ   ปรมสวัสดิ์   weera paramasawat      
วี   
86/236-237        8   ท่าข้าม   ท่าข้าม 28/1   แสมดำ   บางขุนเทียน   กทม   10150   will.paramasawat(at)gmail.com   
will2014dean   
3100400301052

5.อนุชิต   พันธ์เนียม   Anuchit Phunniam      
นุ   
30/3    -   1   -   เพ็ชรสมบูรณ์2   ควนลัง   หาดใหญ่   สงขลา   90110   
rnuchi2514(at)gmail.com   
894686865   
3909800790540

6.เกียรติศักดิ์   เลาหะสัมพันธพร   kiattisak.wcs      
บริษัท พร้อมเทลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   
45/16 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510      -   -   ซอยเลียบคลองสอง 32    บางชัน   คลองสามวา   กรุงเทพฯ   10510   
kiattisak.pte(at)gmail.com   
kiattisak.pte   
3909800146519

7.ชยานันต์   แสนคำดี   sky otop      
แทน   
60/109 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี      6   ลำลูกกา   ไปรษณีคลอง5   บึงคำพร้อย   ลำลูกกา   ปทุมธานี   12150   
skyotop(at)yahoo.com   
mrgold   
3500100134921

8.ณภัสศัย   บุญเกษม   
InteriorDecoration.th      
ตู่   
39/1      1   ตะนาว   ตรอกมาศ   ศาลเจ้าพ่อเสือ   พระนคร   กรุงเทพฯ   10220   
npassaybun(at)gmail.com   
itplan
3102101942694

9.วิรัช   วุฒิมงคลชัย   
วิรัช  วุฒิมงคลชัย      
รัช   134      เกร็ดแก้ว5   รัตนาธิเบศก์   รัตนาธิเบศก์ 26   บางกระสอ   เมือง   นนทบุรี   11000   
wirach.wut(at)gmail.com   
818402432   
3102002361651

10.พัฒน์   เลิศดำรงค์ชัย   
พัฒน์ เลิศดำรงค์ชัย      
ซาฮู อิเล็คตริค ซิตี้   37/13-14      -   นารายณ์พัฒนา   -   ในเมือง   เมือง   เพชรบูรณ์   67000   phat.lertdamrongchai(at)gmail.com   
phat29237   
1100800931669

11.ชมพูนุท   สมศรี   ชมพูนุท      
เล็ก   
54   -   9   -   -   ป่าซาง   ดอกคำใต้   พะเยา   56120   Moungmairuamchang(at)hotmail.com   
891390660
3560500100713

12.เส่ง    ธรรมรัตโนทัย   seng      
เมืองใหม่รวมช่าง   
85,87      -   พหลโยธิน   -   ประชาธิปัตย์   ธัญบุรี   ปทุมธานี   12130   
Moungmairuamchang(at)hotmail.com   
891390660   
3240100325362

13.ณัฐวุฒิ   กินรี   
nattawut sapwuttisakul      
บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด   
57      14   สุวินทวงศ์   สุวินทวงศ์55   กระทุ่มราย   หนองจอก   กรุงเทพฯ   10530   
nattawut.kinnari(at)ksb.com   
hernfa2014
3260300407419

14.พิชาญ   เข็มทองเจริญ   
พิชาญ      
STK Solar   
40      6   เอกชัย   เอกชัย 71   บางบอน   บางบอน   กรุงเทพมหานคร   10150   
pichan_kem(at)hotmail.com   
stksolar   
3102100182009

15.ณัฐกิตติ์   พรนิมิครเทพ   
ณัฐกิตติ์ พรนิมิตรเทพ      
เก๋   
82      4   สุขสวัสดิ์   สุขสวัสดิ์68   บางพึ่ง   พระประแดง   สมุทรปราการ   10130   
Kea_078(at)hotmail.com   
971729594   
5110400019078

16.ปรัตถกร   ศรีบุญเรือง   
เพชร  ปรัตถกร      
เพชร   975      8   บางบอน1   บางบอน1 ซ.16   บางบอน   บางบอน   กรุงเทพมหานคร   10150   parattakorn222(at)gmail.com   
870984170   
3330500845893

17.ศันชนก    พลายเดช   
ครูไทย หัวใจเสือ      
ประเทียบวิทยาทาน   
707/297   -   -   พิชัยรณรงค์สงคราม   พิชัยรณรงค์สงคราม 37   ปากเพรียว   เมือง   สระบุรี   18000   
krusuea(at)gmail.com   
krusuea5   
3101501848503

18.ศศินภา   ศรีบุญเรือง   
น้องเจ้าซัน วชิรวิทย์     
เมย์   
975      8   บางบอน1   16   บางบอน   บางบอน   กรุงเทพมหานคร   10150   
sasinapha23(at)gmail.com   
632099108
3440400296021

19.ศักรินทร์   โสนันทะ   
sakarin sonanta      
ศักดิ์   
36 ซอยเพชรเกษม 92/1   -   -   เพชรเกษม   ซอยเพชรเกษม 92/1   บางแคเหนือ   บางแค   กทม.   10160   songha48(at)gmail.com   
sakarinso   
3500900787422

20.สราวุธ   สุขผิว   
joey
saravuth sukphew      
บริษัท เจ สเปค ซัพพลาย จำกัด   198      1   ไมตรีจิต   ไมตรีจิต8   สามวาตะวันออก   คลองสามวา   กรุงเทพมหานคร   10510   j.spec.supply(at)hotmail.com   
joey4644   
3100501365935

----
21.นายเอกชัย อินทร์จันทร์   38 หมู่ 7 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม   
083-3141662

22.นายณัฐนันท์ อัตตนาถวงษ์   
446/4 ถ.ดอนไก่ดี ต.ตลาดกระทุ่มแบบ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร74110   
061-5693255

23.นายปรานต์ ศรีเพชร   
237/11 หมู่ 14 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210   
064-5157802

24.นางสาวปิยฉัตร พูนวัฒนานุกูล   
237/11 หมู่ 14 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210   
095-9218937

25.นายศุภกฤต ทวีโชตธณเดช   
109/35 หมู่ 5 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000   
097-1314148

26.นายสุเมธ เสื่อมข็อง   
73/1 หมู่ 8 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000   
094-3324743,034-700222

27. นายพันธกานต์ ถาวรกูล   
1272/1 ถ.ปทุมมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000   
0841-125788

28.นายธงทัต อินทรพันธุ์   
133 หมู่ 9 ถ.บางแพ-สมุทรสงคราม ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม   
095-9494442

29.นายชาญยุทธ โยชะนัง   
15/4 หมู่ 1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000   
086-5118801

30.นายบุญเลิศ แนมขุนทด   
88/8 หมู่ 10 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000   
095-7037452,034-700222

31.นายภูวนัย ศรีโหร   
41/2 หมู่ 7 ถ.ดาวดึงษ์ศิลป์ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม    
089-9713900

32.กิตติกร   บุญเพ็ชร   
Kittikorn Boonpetch      
น้อย   
115/48   หมู่บ้านชลลดา   บางกรวย-ไทรน้อย   21A   บางรักพัฒนา   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   kittikorn.ptc(at)mail.com   
noi1175   
3110101519366

33.ทนงศักดิ์   ฟุ้งเฟื่อง   
Tanongsak Fungfueng      
บริษัท เค.อี อี ไลค์ติ้งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   56/95    1   2   -   อนุบาลบุษบง   รัษฎา   เมือง   ภูเก็ต   83000   
pisicza002(at)hotmail.com   
Aotza000

34.ธีรชัย   สิงขโรทัย   
Teerachai Singkarothai      
บริษัท เค.อี.อี ไลท์ติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   56/95    1   2   อนุบาลบุษบง   รัษฎา   เมือง   ภูเก็ต   83000   birdteerachaiza(at)hotmail.com   
teerachaikub

35.เจนณรงค์   พิกุลผล   
beer janenarong      
บริษัท เค.อี.อี ไลท์ติ้งแอนด์จิเนียริ่ง จำกัด   56/95 ม.2 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000      ม.2   -   -   รัษฎา   เมือง   ภูเก็ต   83000   
Janenarong18(at)gmail.com   
Janenarong_18

36.อานนท์   สามเมือง   
อานนท์ สามเมือง      
บริษัท เค.อี.อี ไลท์ติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   56/95      2   -   -   รัษฎา   เมือง   ภูเก็ต   83000   Arnon.sammuang(at)gmail.com   
Non-engineer

37.ณัฐกิตติ์   พรนิมิครเทพ   
ณัฐกิตติ์ พรนิมิตรเทพ      
เก๋   
82      4   สุขสวัสดิ์   สุขสวัสดิ์68   บางพึ่ง   พระประแดง   สมุทรปราการ   10130   Kea_078(at)hotmail.com   
971729594

38.สมบัติ    พาเวียง   
Enjoy-Sombat
Pa      Enjoy   
142/6       ม.7   เพชรหึงษ์   เพชรหึงษ์59   บางกอบัว   พระประแดง   สมุทรปราการ   10130   mailjoy09(at)gmail.com   
safety8286

39.พันธุ์ธิช    หนูพรหมเจริญ   
fb.com/Pantich999      
ต้อม   
233/2      10   -   -   ดอนตะโก   เมือง   ราชบุรี   70000   
pantich999(at)gmail.com   
pantich999

40.ศุภศักดิ์   อุดชุมพิสัย   
supasak udchumpisai           
155/48                  -   เทอดดำริ   ระนอง1   ถนนนครไชยศรี   ดุสิต   กรุงเทพมหานคร   10300   looknut(at)windowslive.com   
899814672

----

41.นายศุภกฤต ทวีโชตธณเดช   
109/35 หมู่ 5 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000   
097-1314148

42.นายสุรชัย สมภพโภคาเศรษฐ์   
18/161 ถ.คู้บอน ต.ท่าแร้ง อ.บางเขน จ.กทม    
081-8338283

43.นายกัณฑ์ภัทรธนิน อิ่มเกียรติ   
387/105 ถ.ลาดพร้าว87 ต.คลองเจ้าคุณสิงห์ อ.วังทองหลาง จ.กทม 10310   
095-5852950

44.นายสมเกียรติ บูรณชัย   
125/47 ถ.บรมราชชนนี ต.อรุณอัมรินทร์ อ.บางกอกน้อย จ.กทม. 107000   
098-2799397

45.นายพัฒน์ เลิศดำรงชัย   
37/13-14 ถ.นารายณ์พัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000   
084-5933865,056-072713

46.นายศักดา รักษาศิลป์   
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230   
087-7224038,089-7951261

47.เอกพงษ์   สกุลซ้ง   
hipchannel      
ติ๊ก   
38/33      2   เศรษฐกิจ   เจ็ดศอก   นาดี   เมือง   สมุทธสาคร   74000   dbdev999(at)gmail.com   
i-am-tk

48.ไพโรจน์   ภิญโญ   
วันที่ต้องการกำลังใจ สู้ด้วยกัน      
ปู   
159/162   หมู่บ้านวิลล่ารามอินทรา   3   คู้บอน   สยามธรณี   ท่าแร้ง   บางเขน   กรุงเทพ   10220   Puuid2499(at)gmail.com   
Puuid2499

49.รีนา   โสนันทะ   
rena sonanta      
นา   
36   -   -   -   เพชรเกษม92/1   บางแคเหนืิอ   บางแค   กทม.   10160   renason4753(at)gmail.com   
rena5954

50.วงศ์พันธ์ พุทธบุตร
83 หมู่ 6 ตำบลส้มฝ่อ อำเภอไทยเจริญ ยโสธร 
รอสัมภาษณ์ ใบสมัคร
1.ศักดา   รักษาศิลป์   Sakda Gear      ศักดา   274/144   -   1   -   -   บ่อวิน   ศรีราชา   ชลบุรี   20230   sakdar.r(at)hotmail.com   897951261   สำเนาบัตรประชาชน   2360200173530

2.
3.นารี   เลิศพันธ์วงศ์   ์NAREE      นารี   52/17-18      4   ประชาอุทิศ    ประชาอุทิศ 72   ทุ่งครุ   ทุ่งครุ   กรุงเทพมหานคร   10140   sna_marketing(at)hotmail.com   905646659

4.เคณ   พรปิติเสรี   kennyhsieh1(at)hotmail.com      วัย   45/36      ม.8   บางไผ่~หนองเพรางาย   วัดลาดปลาดุก   บางรักพัฒนา   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   kennyhsieh1(at)hotmail.com   kenny_hsieh

5.สุรศักดิ์   หมอนทอง   lexazy      alex   133/7    wash master   1   กาญจณาภิเษก   วัดศรีประวัติ   ปลายบาง   บางกรวย   นนทบุรี   11130   surasak.rextec(at)gmail.com   964868516   สำเนาบัตรประชาชน   3120200536226

6.อนิรุทธิ์    รัตตะรังสี   อนิรุทธิ์  รัตตะรังสี      Power Tech Systems Co.,Ltd.   115/175      11   นวมินทร์   นวมินทร์ 163   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม   กทม.   10230   aniruth.24(at)gmail.com   863041095


ขอย้ายไปรอบถัดไป
1.ธงชัย   เจริญสวัสดิ์   Pakama Lodge      ลุงธง   303      -   ประชาสงเคราะห์   24 แยก 3-2   ดินแดง   ดินแดง   กรุงเทพฯ   10400   c.thongchai(at)gmail.com   909424942   (ขอสละสิทธิ์)

2.

55


TPIPP  บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ปูพรมขยายโรงคัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิง RDF 6 แห่ง เตรียมความพร้อมรองรับโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ หนุนศักยภาพการดำเนินงาน
บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP รุกขยายโรงผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) อีก 6 แห่ง  เพิ่มขีดความสามารถการรับขยะเพื่อคัดแยกรวมกันอีกวันละ 2,800-3,000 ตัน และผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF สำหรับใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้วันละ 1,400 ตัน หนุนความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงรองรับโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ 
 

นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งที่ใหญ่ที่สุดในไทยที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนและอยู่ระหว่างเตรียมการขยายโรงคัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) นอกพื้นที่โรงงานในจังหวัดสระบุรี เพิ่มขึ้นอีก 6 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง และพระนครศรีอยุธยา (2 แห่ง) เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง RDF ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะที่คาดว่าจะเริ่ม COD ในเร็วๆ นี้ และเพื่อรองรับการขยายโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคต  จากปัจจุบันที่ TPIPP มีโรงผลิตเชื้อเพลิง RDF ในจังหวัดสระบุรี ที่สามารถรับปริมาณขยะชุมชนและขยะคัดแยกได้ 6,000 ตันต่อวัน และผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้ 3,000 ตันต่อวัน
 
สำหรับโรงผลิตเชื้อเพลิง RDF แห่งใหม่ทั้ง 6 แห่งนั้น เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความสามารถรับและคัดแยกขยะได้รวมกันประมาณ 2,800-3,000 ตันต่อวัน และผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้รวมกันประมาณ 1,400 ตันต่อวัน โดยในส่วนโรงผลิตเชื้อเพลิง RDF ที่เริ่มเปิดดำเนินการไปแล้วในช่วงต้นปีนี้ ได้แก่ ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสามารถรับขยะเพื่อดำเนินการคัดแยกได้วันละ 400 ตัน และผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้วันละ 200 ตัน
 
ส่วนโรงผลิตเชื้อเพลิง RDF ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3 แห่ง ได้แก่ 1.อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 2.อำเภอนาดี จังหวัดสมุทรสาคร และ 3.อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาดว่าจะทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการผลิตได้ภายในไตรมาส 4/60 โดยสามารถรับขยะและคัดแยกได้รวมกัน 1,600-1,800 ตันต่อวัน และผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้รวมกัน 700-800 ตันต่อวัน
 
อ่านรายละเอียด
http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/32256

56


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
สัมมนาฟรี CCTV โซล่าเซลล์ สนพ.สุรินทร์ 2
27-31 ตค.2560

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สนพ.สุรินทร์ 2
ตำบล นอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
แผนที่
https://goo.gl/maps/adVX2VnNeJG2

ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.notebook , netbook ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต ใช้ port Lan , WIFI ได้
2.สายแลนยาว 3 เมตรพร้อมเข้าหัวเรียบร้อย
3.Router ที่ใช้งานได้ปกติ
4.Switch อย่างน้อย 5 port
5.กล้องวงจรปิด หรือ เครื่องบันทึกที่ ยังใช้งานได้
6.ปลั๊ก สำหรับต่อไฟเข้า อุปกรณ์
7.เครื่องมือ ช่างที่มี ประจำร้าน

ทุกท่านกรุณานำใบสมัครตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกท่าน

หมดเขตรับใบสมัครทางออนไลน์  20 ตค 2560
23.59
หลังจากนี้ ส่งใบสมัครที่
Line
mrkai999

1.สงวน แสงเพ็ง
829 หมู่  20 ถนนเลียบคลอง นอกเมือง เมือง สุรินทร์
902454898

2.พรชัย นามสีสุข
44 หมู่2 ต.โพนทราย อ.โพนทราย ร้อยเอ็ด
0817082805

3.ศิวดล ทิพย์โสด
5 ซอย22 (เทวภิบาล) ถนนเทวาภิบาล ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
0804066858

4.วีรยุทธ ปะสาวะระ
206 หมู่1 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี กาฬสิน
0630210597

5.ชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง
146 หมู่ 7 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง นครราชสีมา
0807230847

6.ธนภัทร ค้ำคูณ
4/1 ถนน มูลศาสตร์ คำบลในเมือง อำเภอเมืองสุริทร์
0813098537

7.อลงกรณ์ จำปาทอง
13 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ30 แยก3  แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ
0989068789

8.สุชาย เจริญภักดิ์
3/1 หมู่ 5  ตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม จันทร์บุรี
0619516554

9.จักษ์เพชร มุกดา
222 หมู่ 3 ตำบลรังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
0875860134

10.ธีระศักดิ์ เปกรัมย์
225 หมู่ที่1  ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน บุรีรัมย์
0813216172

11.สุพิทักษ์ วีระพล
133 หมู่ 1 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด
0956488814

12.พรทวี   แสงเรือง       
ร้านบองเจไอที   349/8       1   เลี่ยงเมืองอุดร-ขอนแก่น   เทศบาลพัฒนา   บ้านจั่น   เมือง   อุดรธานี   41000   
0857522895   

13.จรัส แก้วดี
81 หมู่3 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม  มหาสารคาม
08922782783

14.นายนพรุจ เพชรเลิศ

15.นายสุพัตรชัย เตียวเจริญโสภา

17.นางภัคนันท์ รัตนโภคาสถิต

18.นายวิทยา ปัญญารุ้ง

19.นายชาติชาย คล้ายบุตร

20.นายเกียรติภูมิ ดวงศรี

21.นายปราชญ์ จิตร์ประวัติ

22.นายสุรเดช ประเมินชัย

23.นายมาโนช พิมพ์สัน

24.นายประพันธ์ ระบือนาม

25.ว่าที่ รต.ปิยะ หมื่นท่อง

26.นายทองสุข ยางงาม

27.นายวิรัตน์ ทองเกิด

28.นายจิระศักดิ์ อนันตะโสพนธ์

29.นายผดุงศักดิ์ ไชยฤทธิ์

30.นายถวิล ประสงค์สุข

31.นายอนุสิทธิ์ วรรณหนองคู

32.นางสาวกฤตวรรณ เต็งดี

33.นายพิเชษฐ์ กะการดี

34.นายสมบัติ สุขดี

35.นายชาญยุทธ ชัชวาลไตรภพ

36.นางสาวรัชนิดา มั่นหมาย

37.นายนพดล ปัดตาสงคราม

38.ว่าที่ รต. กิตติศักดิ์ จรัสแสงพรสกุล

39.นายภูวดล เจริญศิริ

40.นายวีระธาร มาศเกษม

41.นายต่อศักดิ์ ภูมณี

42.นายสุชาย เจริญภักดิ์

43.นายวิศวรักษ์ พาชื่น

44.นายคำนึง อารีเอื้อ

45.นายจักเพชร มุกดา

46.นายจรัล แก้วดี

47.นางหทัยชนก หัดกล้า

48.นางรุ่งรัตน์ ศรีเนาวืรัตน์

49.นางเสน่ห์ ศรีเนาว์รัตน์

50.นายชาลี ศรีแพงพงษ์

51.นางอาภาภรณ์ ชูจิตร

52.นางวัชระ ชูจิตร

53.นายเชิดชัย นพเก้า

54.นายปัญญา ผาธรรม

55.นายรัตนชัย มุตุมาจันทร์

56.นายเอกวัฒน์ หัดกล้า

57.นายศุภฤกษ์ มณีกุล

58.นางสาวอัฐภิญญามณี โอษฐ์เจษฎา

59.นางสาวอภิพรหมพร ถาวรชน

60.นายวิชญ์ชพล เตชะพูลประเสริฐ

61.นายพัฒน์ ดาศรี
57

โครงการโซลาร์เซลล์บนผืนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
“แสงอาทิตย์” นอกจากจะให้พลังงานความร้อน ให้แสงสว่าง และความอบอุ่นแก่โลกแล้ว แสงจากดวงอาทิตย์ยังสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งในภาคของการผลิตไฟฟ้านั้น พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่หลายคนเทใจให้มากที่สุด เพราะเป็นแหล่งพลังงานให้มนุษย์ได้ใช้ฟรีไม่มีวันหมด ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ยังคงมีข้อเสียในเรื่องการสิ้นเปลืองพื้นที่ติดตั้ง อาทิ หากต้องการพลังงานไฟฟ้าเพียง 1 เมกะวัตต์ ต้องใช้พื้นที่ในการตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากถึง 13 ไร่ การติดตั้งบนพื้นดินนั้น อาจต้องเสียพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจหมายรวมถึงพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ด้วย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเปิด “โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าวังน้อย” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการติดตั้งบนผิวน้ำ นอกจากจะลดการใช้พื้นที่โดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังช่วยลดการระเหยของน้ำ ส่งผลให้สามารถใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วย
โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าวังน้อย มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 2.6 เมกะวัตต์ บนพื้นที่  20 ไร่ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,143 ตันต่อปี ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน (c-Si) ติดตั้งแบบคงที่บนทุ่นลอยน้ำ ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนนั้น เป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง มีอัตราการเสื่อมสภาพต่ำ ทั้งยังใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ลดลง

4
โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดเล็ก ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่ 5 kWh/m2/year (ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) โดยแต่ละจังหวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งหมายความว่าในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อการผลิตไฟฟ้า ไม่มีจังหวัดไหนได้เปรียบหรือเสียเปรียบไปกว่ากัน แต่การเลือกสถานที่ติดตั้งแผงนั้น กลับเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า ตามคุณสมบัติทางเทคนิคของแผงโซลาร์เซลล์ ประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์จะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำลง ซึ่งการติดตั้งบนน้ำซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าบนดิน จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์มากขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถคลายความกังวลได้เลยว่า โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าวังน้อย ไม่มีผลกระทบแต่อย่างได้ เนื่องจากจะเน้นพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำที่ถูกสร้างขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ำ หรือเขื่อนที่รับน้ำฝน ซึ่งมักจะมีสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์น้ำน้อยมาก โดยมีข้อสันนิษฐานว่า การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนผิวน้ำมีผลทำให้การสังเคราะห์แสงของพืชน้ำ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตของออกซิเจนในน้ำลดลง แต่ในกรณีที่อ่างเก็บน้ำนั้นเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น อ่างเก็บน้ำในโรงไฟฟ้าหรืออ่างเก็บน้ำเพื่อรอการผลิตน้ำประปา ซึ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตในน้ำ ผลกระทบจากโครงการฯ ก็จะมีแต่ผลด้านดีคือ ช่วยให้คุณภาพน้ำดีขึ้นจากการลดการเติบโตของพืชน้ำ อาทิ สาหร่ายและพืชดอก ซึ่งทำให้เกิดสารพิษในแหล่งน้ำ และช่วยลดการระเหยของน้ำ

5
โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดเล็ก ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์
หรือในกรณีหากแหล่งน้ำนั้นเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของ กฟผ. ถือได้ว่าเกิดผลกระทบน้อยมาก โดยหากเปรียบเทียบพื้นที่ติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ในอนาคตขนาด 30 เมกะวัตต์ จะใช้พื้นที่ประมาณ 300 ไร่หรือ 0.48 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่อ่างเก็บน้ำในเขื่อนส่วนใหญ่มีขนาดมากกว่า 100 ตารางกิโลเมตร เช่น เขื่อนศรีนครินทร์ 419 ตารางกิโลเมตร เขื่อนรัชชประภา 185 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะเห็นว่าคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เก็บน้ำทั้งหมด

โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าวังน้อย นับเป็นการต่อยอดจากงานโครงการวิจัยของ กฟผ.  จากโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุนลอยน้ำขนาดเล็ก ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ กำลังผลิตติดตั้งเพียง 30 กิโลวัตต์ ไปสู่การพัฒนาเป็นโครงการใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต กฟผ. เตรียมก่อสร้างเพิ่ม ณ อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้ากระบี่ และด้วยความพร้อมในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี คาดว่าขนาดของโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ อย่างแน่นอน

3

โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าวังน้อย
กำลังผลิตติดตั้ง   2.6 เมกะวัตต์
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์   4.99 kWh/m2/day
ผลิตพลังงานไฟฟ้า   3.75 ล้านหน่วย/ปี
ทดแทนน้ำมันเตา (ในการผลิตไฟฟ้า)   1.05 ล้านลิตร/ปี
ลดการปล่อย CO2   2,143 ตัน/ปี
ลดการระเหยของน้ำ   34,117 ลูกบาศก์เมตร/ปี
พื้นที่โครงการ   20 ไร่
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ   45 ไร่
ติดตั้งแล้วเสร็จและจ่ายไฟเข้าระบบ (COD)   ธันวาคม 2561

ที่มา
http://www.balanceenergythai.com/floting-solarcell-wangnoi/

58


เราทำความเข้าใจ เพื่อศึกษาข้อแตกต่างของแบตนะครับ
ความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่ Deep Cycle และแบตเตอรี่รถยนตร์
แบตเตอรี่ Deep Cycle
คุณสมบัติ
1. เก็บประจุไฟฟ้าได้มาก และสามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่องและยาวนาน
2.เหมาะสำหรับใช้กับระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เช่นโซล่าเซล ปั้มน้ำดีซี 12/24V
3. แผ่นตะกั่ว ทั้งบวกและลบ จะหนากว่าแบตเตอรี่รถยนตร์ จึงสามารถทนต่อโหลดต่อการจ่ายโหลดได้นานกว่า แบตเตอรี่รถยนตร์
4. เหมาะกับระบบโซล่าเซลและระบบไฟฟ้า 12/24V หรืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าต่อเนื่อง อย่างมาก
5. เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กับแบบเตอรี่เป็นอย่างมาก เช่น ปั้มน้ำดีซี 12/24V
6. คุ้มค่ากับแบตเตอรี่รถยนตร์ เมื่อใช้กับระบบโซล่าเซลและปั้มน้ำดีซี 12/24V
7. อายุการใช้งานยาวนานกว่า


แบตเตอรี่รถยนตร์
1. สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในปริมาณมากๆในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น จ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์สตาร์ทของรถยนตร์
2. ไม่สามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่องในระยะเวลานานๆ ได้จนแบตหมด แผ่นตะกั่วจะงอ และจะเสียเร็วมาก เช่น เมื่อเราจอดรถยนตร์แล้วลืมปิดไฟหน้ารถ ทำให้ไฟหมด เมื่อเราจั๊มแบตสตาร์ทเครื่องอีกไม่นาน แบตก็จะเสื่อมสภาพ
3. ไม่เหมาะกับระบบโซล่าเซล
4. อายุการใช้งาน น้อยกว่าแบตเตอรี่ Deep Cycle
5. โครงสร้างแผ่นธาตุ เปราะบางกว่า แบตเตอรี่ Deep Cycle
6.เหมาะสมกับอุกปณ์ที่ใช้พลังงานสูงช่วงเวลาสั้นๆ

59


21 กย 2560 กิจอาสา ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด MHK 1.3 HD มอบให้ สนพ.กำแพงเพชร

ตุ๊กตา สามแกร่ง
ทั้งเจาะ
ปีนเสา
ลากสาย
เก่งกว่าผู้ชายหลายคน


ภาพที่ระลึกพร้อมกันภาพทั้งหมด
https://photos.app.goo.gl/ZmykoafUf8JcljOi1


60

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
สัมมนาฟรี CCTV โซล่าเซลล์ กำแพงเพชร
18-22 กย.2560
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กำแพงเพชร

ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.notebook , netbook ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต ใช้ port Lan , WIFI ได้
2.สายแลนยาว 3 เมตรพร้อมเข้าหัวเรียบร้อย
3.Router ที่ใช้งานได้ปกติ
4.Switch อย่างน้อย 5 port
5.กล้องวงจรปิด หรือ เครื่องบันทึกที่ ยังใช้งานได้
6.ปลั๊ก สำหรับต่อไฟเข้า อุปกรณ์
7.เครื่องมือ ช่างที่มี ประจำร้าน

ทุกท่านกรุณานำใบสมัครตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกท่าน

หมดเขตรับใบสมัคร

โควต้า สนพ.กำแพงเพชร

1.นางศนิตา   น้อยฉาย   
Mrs. Sanita  Noichai   

2.นายชัยกร   สุวรรณกูล   
Mr. Chaiyakorn  Suwannakul   

3.นายชัยวัฒน์   ตาลเจริญ   
Mr. Chaiyawat  Tancharoen   

4.นายสุรชัย   ขำเนตร์   
Mr. Surachai  Kamnetr   

5.นายทรงวุฒิ   ขวัญวงค์   
Mr. Songwut  Kwanwong   

6.นายทวีศักดิ์   ตาเวียน   
Mr. Taweesak  Tawian   

7.นายศักดิ์ศิริ   มีทอง   
Mr. Saksiri  Metong   

8.นายอานนท์   วงษ์มณี   
Mr. Arnon  Wongmanee   

9.นายชยานนท์   เภาโบรมย์   
Mr. Chayanone  Paoborom   

10.นายณรงค์ฤทธิ์   บำรุงอักษร   
Mr. Narongrit  Bamroongaksorn   

11.นายชนะ   ภูผา   
Mr. Chana  Phoopha   

12.นายวิศว   รื่นรมย์   
Mr. Witsawa  Ruenrom   

13.นายบุญช่วย   พินิจสามิตร์   
Mr. Boonchuay  Pinijsamit   

14.นายกิตติ   ทองดี   
Mr. Kitti  Thongdee   

15.นายวิชัย   จันทร์เต็บ   
Mr. Wichai  Chanteb   

16.นายนุชิต   พุกวงษ์   
Mr. Nuchit  Pukwong   

17.นายธีระพันธ์   วิทยาพิรุณทอง   
Mr. Teeraphan  Vitayaphirunthong   

18.นายจิตติรัตน์   ปรัชญาดำรงพล   
Mr. Jittirat  Pratyadomrongpol   

19.นายจักรวรรดิ   สำรวยประเสริฐ   
Mr. Chakkahwat  Sumruaiprasoet   

20.นายธนกรชัย   พุ่มบัว   
Mr. Thanakpnchai  Paumbao    

21.นายอนัน   หยวกวัด   
Mr. Anan  Yuakwat   


----


-------


1.ศักดิ์ชัย   มาลาสรี   sakchaima      
605/454-455       10   นครสวรรค์ตก   เมือง   นครสวรรค์   60000   
auddyma

รอสัมภาษณ์
1.ชัยกร   สุวรรณกูล   chaikorn      บ้านกงไอที   155/2      1   บายพาส   -   ปากแคว   เมือง   สุโขทัย   ุ64000   chaikorn26(at)gmail.com   seedspeed   สำเนาบัตรประชาชน   3649900033824   55611476   879292585   chaikorn26(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

2.ปรัตถกร   กุลแล้ว   ปรัตถกร      บอม   64/2   -   4   -   -   โพธิ์ไทรงาม   บึงนาราง   พิจิตร   66130   Parattakon2538(at)hotmail.com   947181051   สำเนาบัตรประชาชน   1600100637224   845977780   966611488   Parattakon2538(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV Solar Power

3.อดิศร   สุขใส   adisorntob      ต๊อบ   9/6 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก      7   พหลโยธิน   4   ไม้งาม   เมืองตาก   ตาก   63000   adisorntob(at)gmail.com   Carabao_Tob   สำเนาบัตรประชาชน   3630100492630   857297029   857297029   adisorntob(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV Solar Power

4.ชัยกร   สุวรรณกูล   chaikorn      บ้านกงไอที   155/2      1   บายพาส   -   ปากแคว   เมือง   สุโขทัย   ุ64000   chaikorn26(at)gmail.com   seedspeed   สำเนาบัตรประชาชน   3649900033824   55611476   879292585   chaikorn26(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

5.องอาจ   เตี๋ยประดิษฐ์   thingzz      ทิง   58      0   พระราม3   พระราม3(27)   บางโพงพาง   ยานนาวา   กรุงเทพมหานคร   10120   thingz_rsu(at)hotmail.com   thing_scb   สำเนาบัตรประชาชน   1100400268938   26839147   979189901   thingz_rsu(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

6.ฐิติวัชร์   พัชรกัญญ์สิริ   mcgyver      MR Computer   19/6      7   บ้านกล้วย-ไทรน้อย   -   พิมลราช   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   mrcomputer001(at)gmail.com   mcgyver2014   สำเนาทะเบียนการค้า   3120200350939   -   819113050   mrcomputer001(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

7.มีนชยา   คงภัควรรธนะ   meenchaya.angle      MR COMPUTER   19/6      7   พิมลราช   -   พิมลราช   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   meenchaya.angle(at)gmail.com   864186909   สำเนาทะเบียนการค้า   3869800003735   -   864186909   meenchaya.angle(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

8.องอาจ   เตี๋ยประดิษฐ์   Inceptionczz994      MR COMPUTER   19/6      7   บ้านกล้วย-ไทรน้อย   -   พิมลราช   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   thingz.rsu(at)gmail.com   thing_scb   สำเนาทะเบียนการค้า   1100400268938   -   979189901   thingz.rsu(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

9.ชุติพนธ์   ธรานันต์   chutiphont      บอย   173/5-6      1   อู่ทอง   -   บ้านเหนือ   เมือง   กาญจนบุรี   71000   chutiphont(at)gmail.com   813069195   สำเนาบัตรประชาชน   3729900138129   34512664   81369195   chutiphont(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

10.กฤตเมธ   ดำเพ็ญศรี   aounsus      ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.เค เอ็นจิเนียริ่ง   48/1395      7   กาญจนาภิเษก   ดีเค 15   บางบอน   บางบอน   กรุงเทพมหานคร   10150   krittamet2558CCTV(at)gmail.com   Aounsus   สำเนาบัตรประชาชน   1809900520751   950245409   950245409   krittamet2558CCTV(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

11.เมธี   มีมุข   mathee001      ต้อย   27   หมู่บ้านเคหะธานี3   -   นวมินทร์74   -   รามอินทรา   คันนายาว   กทม.   10230   c_kunalai(at)yahoo.com   Mathee.mm   สำเนาบัตรประชาชน   3100201880214   891785522   891785522   c_kunalai(at)yahoo.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

12.อริญชัย   ปฐมสุริยะพร   arinchai      arintech supply co., ltd.   294      -   กุมภิล   -   ห้วยจรเข้   เมือง   นครปฐม   73000   arinchai999(at)hotmail.com   arinchai999   สำเนา ภพ.20   3739900351370   34244339   822424224   arinchai999(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

13.นารี   เลิศพันธ์วงศ์   NAREE      นารี   52-17/18      4   ประชาอุทิศ   ประชาอุทิศ 72   ทุ่งครุ   ทุ่งครุ   กรุงเทพมหานคร   10140   NAREE1955(at)gmail.com   905646659   สำเนาบัตรประชาชน   3101500514431   28719338   905646659   NAREE1955(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

14.ราเชนร์   ชาวปทุม   ราเชนร์      หนึ่ง   52/17-18      4   ประชาอุทิศ   ประชาอุทิศ72   ทุ่งครุ   ทุ่งครุ   กรุงเทพมหานคร   10140   sna_marketing(at)hotmail.com   sna.marketing   สำเนาบัตรประชาชน   3120500020705   28719338   818196362   sna_marketing(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

15.สมชาย   ราศรีชัย   somchai rasrichai      สมชาย   116      7   พระราม2   ท่าข้าม28   แสมดำ   บางขุนเทียน   กรุงเทพ   10150   varplayman(at)gmail.com   817512123   สำเนาบัตรประชาชน   3670301162971   81752123   817512123   varplayman(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

16.สิทธิชัย   สีทอง   sitthichai  seethong      สิทธิ์   91/154    หมู่บ้านสินทรัพย์   3   ธัญบุรี-นครนายก   20   บึงยี่โถ   ธัญบุรี   ปทุมธานี   12120   dekdang(at)hotmail.com   sitthichai   สำเนาบัตรประชาชน   3250400295477   897193851   897193851   dekdang(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

17.อัคเดช   บุญประเสริฐ   eglemaya1(at)gmail.com      หจก.แอดไวซ์ เพอร์เฟค เทคโนโลยี   33/9       1   บ้านแพ้ว   -   หลักสาม   บ้านแพ้ว   สมุทรสาคร   74120   eglemaya1(at)gmail.com   867036792   สำเนาบัตรประชาชน   1700400174083   867036792   867036792   eglemaya1(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

18.ศิวะ   เพชรแก้ว   Tambralinga      X   24/56      -   สุขภิบาล 1   ซ.นวมินทร์ 111 แยก 4   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร   10230   shiva.p(at)msn.com   mr.shiva   สำเนาบัตรประชาชน   3800600787301   861915152   861915152   xpu22(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

19.ศุภพรชัย   บุญประเสริฐ   อัคเดช      หจก.แอดไวซ์เพอร์เฟคเทคโนโลยี   335/49   -   1   -   -   หลักสาม   บ้านเเพ้ว   สมุทรสาคร   74120   eglemaya1(at)gmail.com   aeitem2536   สำเนาบัตรประชาชน   1700400193045   994259988   620598121   eglemaya1(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

20.ภูวเดช   อ่อนสมกิจ   army      บริษัท ที.เอ. คูลลิ่ง จำกัด   253      1   มาลัยแมน   -   กำแพงแสน   กำแพงแสน   นครปฐม   73140   ta_cooling(at)hotmail.com   armcooling   สำเนาบัตรประชาชน   5730290000046   034-351201   086-3636401   puwadech(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

21.จตุพัฒน์   ชาติพราหมณ์   jatupat12      เอ็ม   21/4      1   เพชรหึงษ์   เพชรหึงษ์ 22   บางกระสอบ   พระประแดง   สมุทรปราการ   10130   m_ee35(at)hotmail.com   m_ee35   สำเนาบัตรประชาชน   1103700533338   28150568   839214161   m_ee35(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

22.ทรงวุฒิ   ขวัญวงศ์   Songwut      โป๋   199/1 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร      199/1 หมู่ที่ 6    เศฐษกิจ 1   -   ท่าทราย   เมือง   สมุทรสาคร   ึ74000   songwut1_kwanwong(at)hotmail.com   jojojo-po   สำเนาบัตรประชาชน   3640700213812   871030249   871030249   songwut1_kwanwong(at)hotmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์

23.ปิติ   โมฑะกุล   parman      บจก.มิตรสยาม   245   -   --   ทวีวัฒนา   --   หนองค้างพลู   หนองแขม   กทม.   10160   9092188(at)gmail.com   14loveyou   สำเนาบัตรประชาชน   3101400733701   280062668   819092188   9092188(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

24.ประชา   โมฑะกุล   pakenet      pakenet   3/6      9   ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา    -   หนองค้างพลู   หนองแขม   กรุงเทพ   10160   pakenetshop(at)gmail.com   pakenet   สำเนาบัตรประชาชน   5101400071992   28063412   882067779   pakenetshop(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

25.กฤษฎา   จันต๊ะหอม   kenkrid      เคน   3      -   เอกชัย - บางบอน   เอกชัย 62/1   บางบอน   บางบอน   กรุงเทพ   10150   ken.krid(at)hotmail.com   849866300   สำเนาบัตรประชาชน   1560100156413   849866300   849866300   ken.krid(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

26.นายคนองศักดิ์   ศรีโสภา   kanongsak      หจก. คอนทินิว  อินสตอบเลชั่น   406      -   รังสิต-นครนายก   รังสิต-นครนายก 51   ประชาธิปัต   ธัญบุ   ปทุมธานี   12130   mr.kanongsak(at)gmail.com   kanongsk   สำเนา หนังสือรับรองบริษัท   3341100928903   29962082   863685661   mr.kanongsak(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

27.อุดมศักดิ์   ห่วงทอง   sundayholiday      อบต.บางตะไนย์   13 ห้อง 204   เอดับบลิวเอสคอร์ท   -   เสรีไทย   เสรีไทย1   คลองจั่น   บางกะปิ   กทม.   10240   aomomegar(at)gmail.com   aomomega   สำเนาบัตรประชาชน   3120600263901   844244889   880424839   aomomegar(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

28.ษุภฐภัค   ธรรศ์ชลญา   kan      บริษัท นิวเทคโซลูชั่นแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด   144/44        -   กาญจนาภิเษก   นาวีเจริญทรัพย์   บางแค   บางแค   กรุงเทพฯ   10160   ้hathaikan(at)newtech-sc.com   tey_kan   สำเนาบัตรประชาชน   3730600526290   24041785   896645362   hathaikan(at)newtech-sc.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

29.สมาน   ใจผ่อง   phongtep9011      สมานดาวเทียม   159/251    หมู่บ้าน   6   เพชรเกษม   แสงเพชร   คลองใหม่   สามพราน    นครปฐม   73110   s5912410018(at)sau.ac.th   saman_jaiphong   สำเนาบัตรประชาชน   3251000310607   891191905   926218883   s5912410018(at)sau.ac.th   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

30.ณรงค์ศักดิ์   มาแจ้ง   Narongsak      บริษัท อิน แอนด์ เอ๊าท์ สตูดิโอ จำกัด   9/1   -   -   สุทธิสารวินิจฉัย   จิ๊ปดำริห์   ดินแดง   ดินแดง   กรุงเทพมหานคร   10400   ืnarongsak.marjang(at)gmail.com   877504322   สำเนาบัตรประชาชน   3120200080711   26935599   877504322   ืnarongsak.marjang(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

31.ณัชปภพ   สาสนะ   saming      ซีซีซีทีวี   85/251      ไม่มี   บางขุนเทียน-ชายทะเล   เทียนทะเล20   แสมดำ   บางขุนเทียน   กทม   10150   d-starsat(at)hotmail.com   ccctv2012   สำเนาบัตรประชาชน   31012.1946   812865516   812865516   d-starsat(at)hotmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์

32.ศุภกฤต   เสมาพรหม   Macjungap      บริษัท อิน แอนด์ เอ๊าท์ สตูดิโอ จำกัด   9/1   -   -   สุทธิสารวินิจฉัย   จิ๊ปดำริห์   ดินแดง   ดินแดง   กรุงเทพมหานคร   10400   devilineye69(at)hotmail.com   912091025   สำเนาบัตรประชาชน   1100500294884   26935599   912091025   devilineye69(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

33.ทรงวุฒิ   ขวัญวงศ์   Songwut      โป๋   ึ72/3       2   -   -   ปากน้ำ   สวรรคโลก   สุโขทัย   64110   songwut1_kwanwong(at)hotmail.com   jojojo-po   สำเนาบัตรประชาชน   3640700213812   -   871030249   songwut1_kwanwong(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

34.วิสันต์   ไพรหิรัญกิจ   วิสันต์      เจริญเฟอร์นิเจอร์ แฟตตอรี่   7 แยก8       0   เพชรเกษม   เพชรเกษม54   บางด้วน   ภาษีเจริญ   กรุงเทพ   10160   visan.praihirunkit(at)gmail.com   tyvisan   สำเนาบัตรประชาชน   3102200636885   24130481   896919938   visany111(at)yahoo.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

35.สนธยา   วัชราภรณ์    SONTAYA      สน   บ.44/2   -   4   -   นิ่มทิม   บางขนุน   บางกรวย   นนทบุรี   11130   sonsonby2522(at)gmail.com   084-125-8121   สำเนาบัตรประชาชน   3300100654438   -   084-125-8121   sonsonby2522(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

36.อนุรักษ์   จตุรงค์ล้ำเลิศ   anuruk      บจก.ซีเคียวเน็ตเวิร์ค   39      0   จันทน์    จันทน์ 43   บางโคล่   บางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร   10120   anuruk.ch(at)gmail.com   814079092   สำเนาบัตรประชาชน   3101201185134   27510105   814079092   anuruk.ch(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

37.วรวุฒิพันธ์   มหารัตนวงศ์   vorawuthiphan2012(at)gmail.com      ร้านมาหาชาบู   1/88 หมู่ที่ 7 ต.คลองสาม อ.คลแงหลวง จ.ปทุมธานี 12120   วิสซิโอ้   7   คลองหลวง   เลียบคลองสาม   คลองสาม   คลองหลวง   ปทุมธานี   12120   vorawuthiphan2012(at)gmail.com   Vor2015   สำเนาบัตรประชาชน   3100502210790   994986891   994986891   vorawuthiphan2012(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

38.โศภิดา   สังข์สุนทร   sopida.sun      ตาล   14/4      4   บ้านใหม่พัฒนา   บ้านใหม่พัฒนา   บางไทร   บางไทร   พระนครศรีอยุธยา   13190   sopidatarn(at)gmail.com   sopidatarn   สำเนาบัตรประชาชน   3140400005224   958915945   958915945   sopidatarn(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

39.เฉลิม   วรโรจนศิริ   เฉลิม      จิ๋ว   100   -   3   -   อรัญวาสี   ทุ่งควายกิน   แกลง   ระยอง   21110   chalermwor(at)yahoo.co.th   chalwor   สำเนาบัตรประชาชน   3210300515734   -   868330677   chalermwor(at)yahoo.co.th   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์

40.นายไพโรจน์   จำปาทอง   alonggorn      ไพโรจน์   13 (99/3)   ม.สวนหลวงโฮมเพลส แยก 3   11   เฉลิมพระเกียรติ ร.9 30   เฉลิมพระเกีบรติ ร.9 30   ดอกไม้   ประเวศ   กทม   10250   sin_234(at)hotmail.com   -   สำเนาบัตรประชาชน   33201453398   -   819878412   sin_234(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

41.สมศรี   เตรียมเกียรติคุณ   สมศรี      smattect   69/47      หมู่บ้านสีวลี-ปิ่นเกล้า   ราชพฤกษ์   2/4   มหาสวัสดิ์   บางกรวย   นนทบุรี   11130   somsri.td79(at)gmail.com   852519696   สำเนาบัตรประชาชน   3101800687145   852519696   852519696   somsri.td79(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

42.ณัชปภพ   สาสนะ   saming      ซีซีซีทีวี   85/251      -   บางขุนเทียน-ชายทะเล   เทียนทะเล20   บางขุนเทียน   แสมดำ   กรุงเทพฯ   10150   d-starsat(at)hotmail.com   ccctv2012   สำเนาทะเบียนการค้า   3101201946020   812865516   812865516   d-starsat(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

43.ณฤเบศร์   พิงคะยอม   narubet      บจก.ฟูซินเทคโนโลยี   8/105       2   พหลโยธิน   6   คลองถนน   สายไหม   กทม.   10220   aueaue0077(at)hotmail.co.th   fusincctv2560   สำเนาบัตรประชาชน   1509970016460   20071188   870815105   aueaue0077(at)hotmail.co.th   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

44.สุรชัย   ขำเนตร์   sulachai      บจก.ฟูซินเทคโนโลยี   8/105      2   พหลโยธิน   6   คลองถนน   สายไหม   กรุงเทพมหานคร   10220   tonton_surachai(at)hotmail.com   Fusincctv2560   สำเนาบัตรประชาชน   3100503787322   20071188   870815105   tonton_surachai(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

45.เส่ง   ธรรมรัตโนทัย   เส่ง      บริษัท เมืองใหม่รวมช่าง จำกัด   85,87      -   พหลโยธิน   -   ประชาธิปัตย์   ธัญบุรี   ปทุมธานี   12130   Moungmairuamchang(at)hotmail.com   891390660   สำเนาบัตรประชาชน   3240100325362   25314669   891390660   Moungmairuamchang(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

46.ก่อกนก   พิพิธกุล   น้ำผึ้ง      ล้านพรรณไม้   1      7   สีคิ้ว ชัยภูมิ   -   หนองบัวใหญ่   จัตุรัส   ชัยภูมิ   36130     Kokapp14(at)gmail    Sweetkokosnacks   สำเนาบัตรประชาชน   3360600768360   859191289   859191289   Kokapp14(at)gmail    อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

47.weera   paramasawat   weera      วี   86/236-237      ซ ท่าข้าม28/1    ท่าข้าม   ซ ท่าข้าม28/1   แสมดำ   บางขุนเทียน   กทม   10150   will.paramasawat(at)gmail.com   will2014dean   สำเนาบัตรประชาชน   3100400301052   818642719   818642719   will.paramasawat(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์

48.พรพงศ์   เจริญยิ่ง   beer567      บริษัท ทีเคเอ็น อินโนเวชั่น จำกัด   384/239   --   2   งามวงศ์วาน   งามวงศ์วาน25   บางเขน   เมืองนนทบุรี   นนทบุรี   11000   tkninnovation.k(at)gmail.com   kkkbeer   สำเนา หนังสือรับรองบริษัท   3110401335511   20020442   891544440   tkninnovation.k(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์

49.ชยานนท์   เภาโบรมย์   Chayanone      SNC LAVALIN (Thailand)   4/222   ฮาเบอร์มอล์ ชั้น 12   10   สุขุมวิท   -   ทุ่งสุขลา   ศรีราชา   ชลบุรี   20230   chayanone(at)gmail.com   thai_snowman   สำเนาบัตรประชาชน   3400500527271   880880522   880880522   chayanone(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์

50.นายอนวรรษ   เงินพูลทรัพย์   865506747      เก้า   40/316       2   เพชรเกษม116   ชุมชนแป้นรักษา   หนองค้างพลู   หนองแขม   กทม   10160   sang_andfriends(at)hotmail.com   5654100   สำเนาบัตรประชาชน   2730300017278   024365911 ต่อ 928   813460925   sang_andfriends(at)hotmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
---
รอเอกสาร


ธณกร   สว่างรัตน์   sale.yongcon      โทรศัพท์   49/2      3   ไม้ตรา-ลาดบัวหลวง   เทศบาล6   ลาดบัวหลวง   ลาดบัวหลวง   พระนครศรีอยุธยา   13230   sale.yongcon(at)gmail.com   979824259   สำเนาบัตรประชาชน   3930100230331   979824259   979824259   sale.yongcon(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
สุรสันต์   วิเวกเมธากร   surasanv      โด้   638/3        -   พหลโยธิน   พหลโยธิน32   จันทรเกษม    จตุจักร   กรุงเทพ   10900   surasanv(at)hotmail.com   -   สำเนาบัตรประชาชน   3101401256477   855684923   855684923   surasanv(at)hotmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
ธันญาวัฒน์    เชื้อเขียว   Keing6116(at)gmail.com      ้อ้อ   715/91   -   5   ลำปาง-แม่ทะ   -   ชมพู   เมือง   ลำปาง   52100   Keing6116(at)gmail.com   Pangkeing   สำเนาบัตรประชาชน   3509901288568   -   882677153   Keing6116(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
ศิริวิพัฒน์   นันทวงศ์   Keing6116(at)gmail.com      เก่ง   168/1   -   -   วังขวา   -   สบตุ๋ย   เมือว   ลำปาง   52000   Keing6116(at)gmail.com   820367638   สำเนาบัตรประชาชน   3529900384556   -   820367638   Keing6116(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
วรรณดิษย์   แว่นอินทร์   wannadit      ดน   51/55 RK home2      ไม่มี   พัฒนาชนบท 3   ไม่มี   คลองสองต้นนุ่น   ลาดกระบัง   กรุงเทพ   10520   wannadit55(at)yahoo.com   wannadit   สำเนาบัตรประชาชน   3102400165991   971074253   971074253   wannadit55(at)yahoo.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
ประเสริฐ   ธรรมศิริ   Prasert2530      เสริฐ   339   บี   12   ทัพพระยา   -   หนองปรือ   บางมุง   ชลบุรี   20150   toto_prasert.t(at)hotmail.com   power.sert   สำเนาบัตรประชาชน   1410400102743   38251997   811499655   toto_prasert.t(at)hotmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
ประเสริฐ   ธรรมศิริ   Prasert2530      นิติบุคคลอาคารชุดวิวทะเลจอมเทียนคอนโดมิเนียมโครงการ1   339   AและB   12   ทัพพระยา   -   หนองปรือ   บางละมุง   ชลบุรี   20150   prasert.t(at)hotmail.com   power.sert   สำเนาบัตรประชาชน   1410400102743   38251997   811499655   PrasertThammasiri(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
พลากรณ์   เฉลิมบุญ   lingnoize      ตั้ม   50/27      7   -   -   หนองม่วง   หนองม่วง   ลพบุรี   15170   chokchai_trading(at)hotmail.com   809000319   สำเนาบัตรประชาชน   1160300097694   809000319   809000319   chokchai_trading(at)hotmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์

เอกภัทร   สระเเก้ว   Micro1987      บริษัทเทเลเซลล์ จำกัด   หมู่บ้านบุศรินทร์ เลขที่ 209/132       หมู่ที่ 3     ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย   ถนนสายหลักในหมู่บ้าน   ตำบลพิมลราช    อำเภอบางบัวทอง   นนทบุรี   11110   htcmicro1987(at)gmail.com   agapat   สำเนา ภพ.20   3801400017073   29233042   847289878   htcmicro1987(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
ฐิวัฒน์   เทียบปิ่นหยก   Thiwat      ซ้ง   65      3   นาคนิวาส   นาคนิวาส57   ลาดพร้าว   ลาดพร้าว   กทม   10230   thiwat(at)hotmail.com   zoong   สำเนาบัตรประชาชน   3101203395888   25385310   814455633   thesaintburnard(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
ธนากร   สงแจ้ง   taevictor      เต้   73/53       1   กทม.-หล่มสัก   13   ดีลัง   พัฒนานิคม   ลพบุรี   10140   taeslur056(at)gmail.com   taevictor   สำเนาบัตรประชาชน   1670800124840   909898359   909898359   taeslur056(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
ฐกฤจ   วัฒนเสถียรวงศ์   ฐกฤต2523      ร้าน นมสดจากฟาร์ม   2057/10     -   -   เจริญกรุง   เจริญกรุง79แยก1   วัดพระยาไกร   บางคอแหลม   กทม.   10120   busstop0(at)gmail.com   krit898989   สำเนาบัตรประชาชน   3101203416907   629635947   629635047   busstop0(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
ปิยะฉัตร   พูนวัฒนานุกูล   Piyachat      อุ๋ย   237/11   -   14   -   -   ไร่ขิง   สามพราน   นครปฐม   73210   piyachat.ap(at)gmail.com   piyachatpoo   สำเนาบัตรประชาชน   3760100627992   -   838311814   piyachat.ap(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
ปรานต์   ศรีเพชร   Pran      ปรานต์   237/11   -   14   -   -   ไร่ขิง   สามพราน   นครปฐม   73210   ts.pran.s(at)gmail.com   -   สำเนาบัตรประชาชน   3809900403191   -   645157802   ts.pran.s(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
ธวัชชัย   ธรรมกิจจานนท์   ธวัชชัย      เล็ก   345 ถนนพระราม 2 ซอย       -   ถนนพระราม 2    39   บางมด   จอมทอง   กรุงเทพมหานคร   10150   thummakijjanon(at)yahoo.com   lekae   สำเนาบัตรประชาชน   3101500031058   -   816340275   thummakijjanon(at)yahoo.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์

พรทวี   แสงเรือง   bongj007      บองเจไอที   349/8   -   1   เลี่ยงเมืองอุดร-ขอนแก่น   เทสบาลพัฒนา   บ้านจั่น   เมือง   อุดรธานี   41000   konoke007(at)gmail.com   bongj24293322   สำเนาบัตรประชาชน   5411100008214   641245441   641245441   konoke007(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์

ศันชนก   พลายเดช   krusuea      เสือ   707/297   -   -   พิชัยรณรงค์สงคราม    พิชัยรณรงค์สงคราม 37   ปากเพรียว   เมือง   สระบุรี   18000   krusuea(at)gmail.com   krusuea5   สำเนาบัตรประชาชน   3101501848503   -   626292945   krusuea(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
Bundit   Tanapaphop   Bundit.tans      A   22/102   สมาร์ทคอนโดพระราม2   -   บางขุนเทียน   -   แสมดำ   บางขุนเทียน   กรุงเทพ   10150   bundit.tana(at)gmail.com   aj_bundit   สำเนาบัตรประชาชน   3102101498808   814021280   814021280   bundit.tana(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
นายศักรินทร์   โสนันทะ   sakarinso      ศักดิ์   36      -   -   เพชรเกษม92/1   บางแคเหนือ   บางแค   กทม.   10160   safety53(at)hotmail.com   sakarinso   สำเนาบัตรประชาชน   3500900787422   24544753   867984454   safety53(at)hotmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์

ภาณุเดช   งามธุระ   panudech      บอล   10/279     มบ.ซื่อตรงสาริน      7   โคกขาม-สมุทรสาคร   14   โคกขาม   เมือง   สมุทรสาคร   74000   ngamturap(at)gmail.com   panudech_n   สำเนาบัตรประชาชน   3550800110340   26785381   970683186   ngamturap   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์


สุนันทา    ดีเข็ม   Sunantha Deekeam      โอ   126/933      5   ติวานนท์   17   ปากเกร็ด   ปากเกร็ด   นนทบุรี   11120   deekeam001(at)gmail.com   957514128   สำเนาบัตรประชาชน   3320700504453   29640226   957514128   deeaeam001(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์

ขุนดง   เลาหะจินดา   koondong_l(at)hotmail.com       วัดบุดดา   134      4   สิงห์บุรี-บางระจัน   ---   บางกระบือ   อ.เมือง   สิงห์บุรี   16000   koondong_l(at)hotmail.com   Koondong _l   สำเนาบัตรประชาชน   5120100029434   36699345   820943794   koondong_l(at)hotmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์


;)

61


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กำแพงเพชร
ร่วมกับ

โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
18-22 กย. 2560
สัมมนาฟรี เรียนฟรี อบรมฟรี Gpsกล้องวงจรปิดไร้สาย CCTV Solar Power 54/2560 Thailand 4.0
เพื่อปรับปรุง ยกระดับผู้ประกอบการไทย พร้อม ไทยแลนด์ 4.0   
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด 2560  สัมมนาฟรี cctv
เรียนฟรี กล้องวงจรปิด 2560 เรียนฟรี cctv
อบรมฟรี กล้องวงจรปิด2560 อบรมฟรี cctv

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว


สัมมนาฟรีระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดไร้สาย 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสงคราม
51/2559

กิจกรรม ติดตั้งกล้องวจรปิด HDCVI  มอบให้
สนพ.สมุทรสงคราม


ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/44JpMLscNNpd49ScA

คลิปสัมภาษณ์นิสิต CCTV

ชมคลิปสัมภาษณ์ทั้งหมด
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE


ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย ในขณะปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า และ ทฤษฎีไฟฟ้า
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ การดูแลรักษาระบบ การนำพลังงานไปประยุกต์ใช้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้า ร่วมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆได้
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถแก้ไข ระบบเครือข่าย (Lan)ได้
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์และสามารถออกแบบระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System)ได้
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System)ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System) ให้สามารถดูระบบ กล้องผ่านอินเตอร์เน็ต (Set Online) และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถตรวจซ่อมและบำรุงรักษา(Installation and Maintenance) อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด (DVR)ได้
-เทคโนโลยีล่าสุดของ ระบบกล้องวงจรปิด HDCVI ความคมชัดระดับ HD แต่ใช้สายสัญญาณ เดิมRG6 ได้ระยะทางไกลถึง 500 เมตร
-ระบบที่ติดตั้งง่ายสามารถใช้ร่วมกับระบบกล้อง Analog เดิมได้ทุกยี่ห้อ
-ฝึกการติดตั้งระบบ CCTV ทุกท่านจะได้ฝึก กับหน้างานจริง การติดตั้งจริง มอบเป็นสาธารณะประโยชน์

โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด  ตามแผนแม่บทระบบการรักษาความปลอดภัย ตามแผนแม่บทของระบบรักษาความปลอดภัย Thailand 4.0

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ CCTV System(ศูนย์ให้บริการประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม  และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต CCTV ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต CCTV ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง
*หมายเหตุ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะ สถาบันฯไม่สะดวกในการเตรียมการ
สำหรับช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ผู้ดำเนินกิจการโซล่าเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจ และช่างที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปต่อยอด ก่อนนะครับ คอร์สประยุกค์การใช้งานจะเปิดประมาณตุลาคม 2560)

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษามาประยุทธใช้ในบ้านหรือกิจการของตนเอง
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคประจำตัว
3.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ หากจะมาต้องมาในนามบุคลลเท่านั้น)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์
-ผู้ประกอบกิจการทุกชนิดที่สนใจ การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ด้วยการใช้โซล่าเซลล์
3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า (ส่งทะเบียนการค้าที่มีชื่อตรงกับสำเนาบัตรประชาชน รับสิทธิ์เป็นตัวแทนติดตั้งและจำหน่ายของบริษัทที่ร่วมโครงการทันทีภายในงาน)
-สำเนา ภพ.20
(สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ Open CCTV ของ โครงการ )

ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.notebook , netbook ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต ใช้ port Lan , WIFI ได้
2.สายแลนยาว 3 เมตรพร้อมเข้าหัวเรียบร้อย
3.Router ที่ใช้งานได้ปกติ
4.Switch อย่างน้อย 5 port
5.กล้องวงจรปิด หรือ เครื่องบันทึกที่ ยังใช้งานได้

4.สมัครสมาชิกเวป

โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php?action=register

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น
แนะนำ
Gmail
yahoo

ไม่แนะนำ
Live
outlook
windowslive
เมล์ของบริษัท , องค์กร
เพราะเมล์จากระบบเป็น google มักจะส่งไม่ผ่าน

อย่าลืมทำเครื่องหมายไม่ใช่ เมลขยะ


เมื่อทำเครื่องหมายแล้วจะสมัครผ่านจะได้ email จากเวป www.โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com


สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
ศึกษาได้ที่http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html

สมัครไปแล้วไม่ได้รับเมลล์แจ้ง
แนบสำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อ
mrkai999solarcell(at)gmail.com

แจ้งชื่อuser  อีเมลลที่สมัครมา

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
อบรมฟรี กล้องวงจรปิด พลังงานโซล่าเซลล์

ทุกขั้นตอน ต้องทำใน Computer เท่านั้น5.กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆ

สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิดไร้สายโซล่าเซลล์ CCTV Solarกำแพงเพชร No.54
https://www.facebook.com/events/480921822277895

6.เข้าระบบแล้วมารายงานตัว ในระบบก่อนใช้งาน
แจ้งชื่อ นามสกุล
ความตั้งใจเมื่อได้เรียนกล้องวงจรปิด ระบบกล้องวงจรปิด พลังงานโซล่าเซลล์แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ ด้านใด
แจ้งจังหวัดที่จะนำไปใช้งาน ด้วย
(สมัครมาไม่เข้าระบบแล้ว ยืนยันตนภายใน 90 วันระบบจะลบ และท่านต้องสมัครเข้ามาใหม่ ยืนเอกสาร และลำดับการอนุมัติจะย้ายลงไปลำดับล่างสุด)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1132.0.html

7.กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
(ไม่กรอกแบบฟรอม์ สิทธิ์ของท่านจะถูกข้ามไป ต่อลำดับท้ายสุดจนกว่าจะกรอกครบ)http://goo.gl/forms/lBe5fRZH2c

8.โหลดใบสมัคร
แล้วเขียนด้วยลายมือ รายละเอียดต้องมีครบ ตามความเป็นจริงไม่ครบจะไม่พิจราณาใบสมัคร


(ตัวอย่างใบสมัคร มีเพียง ครึ่งใบ ใบสมัครต้องมีลายเซ็นต์ผู้สมัครทุกใบ)

สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ที่รายงานตัวแล้วเท่านั้น  (เขียนด้วยลายมือ เท่านั้น)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1228.0.html

หมายเหตุ

8.1ติดขัดการสมัคร ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด ขีดคล่อมและ เขียน "สมัครสัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด" ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า
มาที่
mrkai999solarcell(at)gmail.com

กรุณาใช้เมลล์เดียวกับที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารมา

9.ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ฝึกอบรม อบรมฟรีCCTV สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด Solar Cell Power
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1227.0.html

10.ตารางสัมมนาฟรีอบรมฟรีCCTV  ประจำปี 2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2016 by solar cell thailand team
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,26.0.html

11. ผลงานการอบรมฟรีCCTV  ประจำปี 2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2016 Free CCTV Training อบรมฟรี กล้องวงจรปิดเขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด?
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรี กล้องวงจรปิด มาที่
 mrkai999solarcell(at)gmail.com


แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการ หรือยินยันสำรองที่นั่ง

Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q


สอบถาม ทาง inbox
https://www.facebook.com/wirat.solarcell
hotline
06-1404-8882

62
ป้ายทางเข้า สำนักสงฆ์สันติธรรมวนาราม ไทรโยค กาญจนบุรี


หน.ชุด
อ.ไก่ วิรัตน์
เฮ้ยพร


ของเก่าเก็บ ทิ้งไว้นำมาต่อให้เกิดประโยชน์


นำแผงจากหลังคารถพ่วงซื่องหนักมาก ขึ้นหลังคา อย่างไร (มันต้องมีวิธี)
ใส่ท้ายรถแล้วถอยๆ เข้าประชิด
ไฟมาแล้วครับ
ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน


ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/iemPgrt2Tbedawzv5

63
ปรับปรุง ระบบแสงสว่าง น้ำพุโซล่าเซลล์ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสงคราม
ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/Lah1GHgLTNnusZBe9

64
14-16 กค.2560 ซ่อมบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ ศาลาประจำ บ้านทุ่งดาบ หมู่1 เกาะพระทอง คุระบุรี พังงาภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/qv57abzHjoKQUTeD9

65
18 กค.2560
ทีมงาน
ชมรมพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ
ชาวบ้าน บ้านทุ่งดาบ หมู่1 เกาะพระทอง พังงา

ร่วมกันสร้าง ระบบสูบน้ำพลังงานโซล่าเซลล์ ให้ สำนักสงฆ์ เกาะพระทอง ถวายให้เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ เพื่อกิจของสงฆฺ

โยมทำ
พระท่านให้กำลังใจ


หลักการของการทำงาน ระบบโซล่าเซลล์ คือ ไม่ยุ่งกับระบบเก่าแต่ สร้างระบบโซล่าเซลล์เพิ่ม
เพื่อการใช้งานในเวลากลางวันทีมงานผู้ร่วมสร้าง ระบบสูบน้ำด้วย โซล่าเซลล์
พลังงานที่มีใช้ได้ไม่สิ้นสุด


สำเร็จแล้วครับ


พิธีมอบให้
พระอาจารย์
มีชาวบ้าน บ้านทุงดาบ หมู่1
เกาะพระทอง
คุระบุรี
พังงาน
ร่วมแสดงความยินดี

ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/rbK9i3f21FZPnSdH8

66

พระมหาเจดีย์ มหาจักรียิ่งมงคล
วัดวังยาว
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
โดย

ทีมงาน พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมประชุมเตรียมงาน ที่ตลาดกุยบุรี


ซื้อของเตรียมงาน
เสี่ยหนุ่ม สรชัย ก็ตามมาช่วยด้วย


น๊อต สารพัดช่าง ทำได้ทุกอย่าง


เจ้าภาพ อ.หนึ่ง จักรพงศ์ ณ คุ้มเจ้าเมืองกุยบุรี


ปรางค์ ก็มา
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพโดย อ.ไก่ วิรัตน์ mrkai999
แสงสวางมาแล้วครับ
ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/wWNtLVxbSpajP53b8


 :)

67
เครื่องมือช่างประจำกายต้องเตรียมไป


เรียนหน้าวัดบางน้ำวน


เริ่มต้นด้วยเครื่องมือ


อ.หนึ่ง


ผู้เข้าอบรม (หน้าคุ้นๆไหม)


เรียนหน้าวัดบางน้ำวน นะครับ


เริ่มแล้วครับ หลังเรียนเสร็จ


อ.จ่า กุ๊ก
สอนดัดท่อ


อ.ไก่ วิรัตน์ ฝ่ายเก็บภาพ


ผู้หญิงยังมาเรียนและทำได้เลย
แบบที่ต้องทำ


ผลงานคนทำเสร็จคนแรก
ตรวจผ่านโดย อ.จ่า กุ๊ก
ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/LikYW7a6Gw5NQygj6

68
22-23 กค 2560 สัมมนาการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับนักบริหาร ADSEC คลองหลวง ปทุมธานี
Security System CCTV & Solar Power คลองหลวง


ศูนย์ฝึกอบรม รักษาความปลอดภัย ชั้นสูง ADSEC

พีธีเปิด
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมงานใน พิธีเปิด
สัมมนาการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับนักบริหาร ADSEC คลองหลวง ปทุมธานี


แนะนำอุปกรณ์
เริ่มแล้ว
โครงสร้างระบบกล้องวงจรปิด


ขอบคุณผู้สนับสนุน
MHK CCTV


อ.เบริด์ อธิบายการใช้ App.


ภาพจากกล้องวงจรปิด


เอกสารประกอบการบรรยาย


ถ่ายภาพที่ระลึกภาพทั้งหมด
https://photos.app.goo.gl/xU0zQ8a2iuSEz9tD3

69นิตยสารขวัญเรือน
สัมภาษณ์
อ.ไก่ วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์
(at)mrkai999
หลังจากไป สอน ระบบกล้องวงจรปิดไร้สาย ที่
สนพ.สมุทรงคราม
15-19 พค.60 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิดไร้สาย CCTV Solar Power 51/60
ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/4ub2Duu6BpZ1NC9P7

70


ขนอุปกรณ์ลงเรือ


เอกสารประกอบการเรียน


ประสานงาน สถานที่พัก อาหาร


ผู้สนับสนุนการเดินทาง


เอาแบตมาตากแดด เพื่อ?


วิทยากรพร้อมผู้เข้าอบรมฟร้อมๆๆ


แบตเตอร์รีต้องอยู่ในที่ร่ม
หลังจากตรวจเช็คแล้ว แบตเสียไป 3 ลูก


ตรวจเช็คระบบโซล่าหลังได้รับความรู้แล้ว


การต่อสายที่ถูกต้อง ต้องเชื่อมด้วยตะกั๋วตรวจเช็คไฟล้างทำความสะอาดแบต


ระบบกลับมาใช้ได้ปกติ


ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/kAGJWAg3w8GZXcnr8

71
แรงงานจังหวัดพังงา
สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดพังงา

โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรี โซล่าเซลล์ 2560
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นตอนการรับสิทธิ์

สัมมนาฟรี โซลาเซลล์ 2560
เรียนฟรี โซลาเซลล์ 2560
อบรมฟรี โซลาเซลล์ 2560

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว
30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560  สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน นนทบุรี
15/2559

ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/Xt4dTNQ92k84NoGo9

คลิปสัมภาษณ์นิสิตโซล่าเซลล์ ที่ เรียนไปแล้วกลับไป
สร้างโซล่ารูฟท๊อฟ
ได้รับเงินจากการขายไฟฟ้าให้ การไฟฟ้าเดือนละ 5 หมื่น


ทดสอบประสิทธิ์ภาพ ของปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร


รวมสัมภาษณ์ นิสิตโซล่าเซลล์
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE

โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง แก้ไขระบบโซล่าเซลล์ รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  ตามแผนแม่บทระบบพลังงานทดแทนที่สะอาด สามารถขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้า
ตามประกาศ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หน่วยงานราชการต้องการ

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ Open Solra cell Service Center (ศูนย์ให้บริการโซล่าเซลล์ประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม กรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต Solar Cell ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต solra cell ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง


*หมายเหตุ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะ สถาบันฯไม่สะดวกในการเตรียมการ
สำหรับช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ผู้ดำเนินกิจการโซล่าเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจ และช่างที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปต่อยอด ก่อนนะครับ คอร์สประยุกค์การใช้งานจะเปิดประมาณตุลาคม 2559)

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษามาประยุทธใช้ในบ้านหรือการเกษตร
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคประจำตัว
3.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ หากจะมาต้องมาในนามบุคลลเท่านั้น)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์
-ผู้ประกอบกิจการทุกชนิดที่สนใจพลังงานทดแทน
3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า (ส่งทะเบียนการค้าที่มีชื่อตรงกับสำเนาบัตรประชาชน รับสิทธิ์เป็นตัวแทนติดตั้งและจำหน่ายของบริษัทที่ร่วมโครงการทันทีภายในงาน)
-สำเนา ภพ.20
(สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ Open Solracell Service Center ของ โครงการ )

4.สมัครสมาชิกเวป
โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php?action=register

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น
แนะนำ
Gmail
yahoo

ไม่แนะนำ
Live
outlook
windowslive
เมล์ของบริษัท , องค์กร
เพราะเมล์จากระบบเป็น google มักจะส่งไม่ผ่าน

อย่าลืมทำเครื่องหมายไม่ใช่ เมลขยะ


เมื่อทำเครื่องหมายแล้วจะสมัครผ่านจะได้ email จากเวป www.โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com


สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
ศึกษาได้ที่http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html

สมัครไปแล้วไม่ได้รับเมลล์แจ้ง
แนบสำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อ
mrkai999solarcell(at)gmail.com

แจ้งชื่อuser  อีเมลลที่สมัครมา

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
อบรมฟรี โซล่าเซลล์

ทุกขั้นตอน ต้องทำใน Computer เท่านั้น


5.กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆเทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์ Solar Power System (at)พังงา
https://www.facebook.com/events/451315881901973

6.เข้าระบบแล้วมารายตัวก่อนใช้งาน


แจ้งชื่อ นามสกุล
ความตั้งใจเมื่อได้เรียนโซล่าเซลล์แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ ด้านใด
แจ้งจังหวัดที่จะนำไปใช้งาน ด้วย
(สมัครมาไม่เข้าระบบแล้ว ยืนยันตนภายใน 90 วันระบบจะลบ และท่านต้องสมัครเข้ามาใหม่ ยืนเอกสาร และลำดับการอนุมัติจะย้ายลงไปลำดับล่างสุด)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,24.0.html

7.กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
(ไม่กรอกแบบฟรอม์ สิทธิ์ของท่านจะถูกข้ามไป ต่อลำดับท้ายสุดจนกว่าจะกรอกครบ)


http://goo.gl/forms/lBe5fRZH2c

8.โหลดใบสมัคร
แล้วเขียนด้วยลายมือ รายละเอียดต้องมีครบ ตามความเป็นจริงไม่ครบจะไม่พิจราณาใบสมัคร


(ตัวอย่างใบสมัคร มีเพียง ครึ่งใบ ใบสมัครต้องมีลายเซ็นต์ผู้สมัครทุกใบ)


สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ที่รายงานตัวแล้วเท่านั้น  (เขียนด้วยลายมือ เท่านั้น)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,21.0.html

หมายเหตุ


8.1ติดขัดการสมัคร ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์  ขีดคล่อมและ เขียน "สมัครสัมนนาฟรีโซล่าโซล่าเซลล์" ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า
มาที่
mrkai999solarcell(at)gmail.com

กรุณาใช้เมลล์เดียวกับที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารมา

9.ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ฝึกอบรม อบรมฟรีโซล่าเซลล์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html

10.ตารางสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์ ประจำปี 2560 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ 2016 by solar cell thailand
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,15.0.html

11. ผลงานการสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,17.0.html


เขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด?
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรีโซล่าเซลล มาที่
 mrkai999solarcell(at)gmail.com


แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการ หรือยินยันสำรองที่นั่ง

Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q


สอบถาม ทาง inbox
https://www.facebook.com/wirat.solarcell
hotline
06-1404-8882


 ;)

72
ผู้ได้รับสิทธิ์ สัมมนาฟรี CCTV 53/60
ศูนย์ดิจิตอลชุมชน
ชั้น G
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B
ตรงข้าม สำนักงานย่อยจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์

1.

2.


73

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
http://www.depa.or.th/th/
ร่วมกับ

โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
15 สค.2560
สัมมนาฟรี เรียนฟรี อบรมฟรี CCTV Mikrotik&Solar Power 53/60 Thailand 4.0
เพื่อปรับปรุง ยกระดับผู้ประกอบการไทย พร้อม ไทยแลนด์ 4.0   
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด 2560  สัมมนาฟรี cctv
เรียนฟรี กล้องวงจรปิด 2560 เรียนฟรี cctv
อบรมฟรี กล้องวงจรปิด2560 อบรมฟรี cctv

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว


สัมมนาฟรีระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดไร้สาย 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสงคราม
51/2559

กิจกรรม ติดตั้งกล้องวจรปิด HDCVI  มอบให้
สนพ.สมุทรสงคราม


ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/44JpMLscNNpd49ScA

คลิปสัมภาษณ์นิสิต CCTV

ชมคลิปสัมภาษณ์ทั้งหมด
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE


ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย ในขณะปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า และ ทฤษฎีไฟฟ้า
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถแก้ไข ระบบเครือข่าย (Lan)ได้
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์และสามารถออกแบบระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System)ได้
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System)ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System) ให้สามารถดูระบบ กล้องผ่านอินเตอร์เน็ต (Set Online) และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถตรวจซ่อมและบำรุงรักษา(Installation and Maintenance) อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด (DVR)ได้
-เทคโนโลยีล่าสุดของ ระบบกล้องวงจรปิด HDCVI ความคมชัดระดับ HD แต่ใช้สายสัญญาณ เดิมRG6 ได้ระยะทางไกลถึง 500 เมตร
-ระบบที่ติดตั้งง่ายสามารถใช้ร่วมกับระบบกล้อง Analog เดิมได้ทุกยี่ห้อ
-ฝึกการติดตั้งระบบ CCTV ทุกท่านจะได้ฝึก กับหน้างานจริง การติดตั้งจริง มอบเป็นสาธารณะประโยชน์

โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด  ตามแผนแม่บทระบบการรักษาความปลอดภัย ตามแผนแม่บทของระบบรักษาความปลอดภัย Thailand 4.0

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ CCTV System(ศูนย์ให้บริการประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม  และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต CCTV ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต CCTV ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง
*หมายเหตุ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะ สถาบันฯไม่สะดวกในการเตรียมการ
สำหรับช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ผู้ดำเนินกิจการโซล่าเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจ และช่างที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปต่อยอด ก่อนนะครับ คอร์สประยุกค์การใช้งานจะเปิดประมาณตุลาคม 2560)

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษามาประยุทธใช้ในบ้านหรือกิจการของตนเอง
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคประจำตัว
3.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ หากจะมาต้องมาในนามบุคลลเท่านั้น)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์
-ผู้ประกอบกิจการทุกชนิดที่สนใจ การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ด้วยการใช้โซล่าเซลล์
3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า (ส่งทะเบียนการค้าที่มีชื่อตรงกับสำเนาบัตรประชาชน รับสิทธิ์เป็นตัวแทนติดตั้งและจำหน่ายของบริษัทที่ร่วมโครงการทันทีภายในงาน)
-สำเนา ภพ.20
(สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ Open CCTV ของ โครงการ )

ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.notebook , netbook ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต ใช้ port Lan , WIFI ได้
2.สายแลนยาว 3 เมตรพร้อมเข้าหัวเรียบร้อย
3.Router ที่ใช้งานได้ปกติ
4.Switch อย่างน้อย 5 port
5.กล้องวงจรปิด หรือ เครื่องบันทึกที่ ยังใช้งานได้

4.สมัครสมาชิกเวป

โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php?action=register

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น
แนะนำ
Gmail
yahoo

ไม่แนะนำ
Live
outlook
windowslive
เมล์ของบริษัท , องค์กร
เพราะเมล์จากระบบเป็น google มักจะส่งไม่ผ่าน

อย่าลืมทำเครื่องหมายไม่ใช่ เมลขยะ


เมื่อทำเครื่องหมายแล้วจะสมัครผ่านจะได้ email จากเวป www.โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com


สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
ศึกษาได้ที่http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html

สมัครไปแล้วไม่ได้รับเมลล์แจ้ง
แนบสำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อ
mrkai999solarcell(at)gmail.com

แจ้งชื่อuser  อีเมลลที่สมัครมา

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
อบรมฟรี กล้องวงจรปิด พลังงานโซล่าเซลล์

ทุกขั้นตอน ต้องทำใน Computer เท่านั้น5.กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆ

สัมมนาฟรี บริหารกล้องวงจรปิดด้วย Mikrotik & Solar Power System
(at)ศูนย์ดิจิตอลชุมชล
อาคารศูนย์ราชการขั้น G ตรงข้ามสำนักงานย่อยจดทะเบียนพาณิขย์
https://www.facebook.com/events/303018213472088/

6.เข้าระบบแล้วมารายตัวก่อนใช้งาน
แจ้งชื่อ นามสกุล
ความตั้งใจเมื่อได้เรียนกล้องวงจรปิด ระบบกล้องวงจรปิด พลังงานโซล่าเซลล์แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ ด้านใด
แจ้งจังหวัดที่จะนำไปใช้งาน ด้วย
(สมัครมาไม่เข้าระบบแล้ว ยืนยันตนภายใน 90 วันระบบจะลบ และท่านต้องสมัครเข้ามาใหม่ ยืนเอกสาร และลำดับการอนุมัติจะย้ายลงไปลำดับล่างสุด)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1132.0.html

7.กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
(ไม่กรอกแบบฟรอม์ สิทธิ์ของท่านจะถูกข้ามไป ต่อลำดับท้ายสุดจนกว่าจะกรอกครบ)http://goo.gl/forms/lBe5fRZH2c


8.1ติดขัดการสมัคร ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด ขีดคล่อมและ เขียน "สมัครสัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด" ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า
มาที่
mrkai999solarcell(at)gmail.com

กรุณาใช้เมลล์เดียวกับที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารมา

9.ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ฝึกอบรม อบรมฟรีCCTV สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1213.0.html

10.ตารางสัมมนาฟรีอบรมฟรีCCTV  ประจำปี 2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2016 by solar cell thailand team
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,26.0.html

11. ผลงานการอบรมฟรีCCTV  ประจำปี 2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2016 Free CCTV Training อบรมฟรี กล้องวงจรปิดเขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด?
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรี กล้องวงจรปิด มาที่
 mrkai999solarcell(at)gmail.com


แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการ หรือยินยันสำรองที่นั่ง

Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q


สอบถาม ทาง inbox
https://www.facebook.com/wirat.solarcell
hotline
06-1404-8882

74
Interview037 นิสิตCCTV No.27/2557 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด
สัมภาษณ์ นิสิต cctv
รามคำแหง43/1

75


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม (สพร.16นครปฐม)
Map
https://goo.gl/maps/m48GSvRBv1p

ร่วมกับ


โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
สนับสนุนโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิดไร้สาย พลังงานโซล่าเซลล์  CCTV Solar Power System 
27 มิย. ถึง 1 กค.2560

ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.notebook , netbook ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต ใช้ port Lan , WIFI ได้
2.สายแลนยาว 3 เมตรพร้อมเข้าหัวเรียบร้อย
3.Router ที่ใช้งานได้ปกติ
4.Switch อย่างน้อย 5 port
5.กล้องวงจรปิด หรือ เครื่องบันทึกที่ ยังใช้งานได้
6.ปลั๊ก สำหรับต่อไฟเข้า อุปกรณ์
7.เครื่องมือ ช่างที่มี ประจำร้าน

ทุกท่านกรุณานำใบสมัครตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกท่าน

หมดเขตรับใบสมัคร
20 มิย.2560 23.59 (นับเวลาตามการส่งemail)
ท่านใดส่งมาหลังนี้ จะถูกโอนไปรอบถัดไป (รองบประมาณ2561)

1.ภาณุพงศ์   สินเสงี่ยม   นัด      
มนัสเครื่องเย็น   
11/4      8   -   -   เขาสามสิบห่บ   ท่ามะกา   กาญจนบุรี   71120   
nutair2014

2.ปิติ   โมฑะกุล   parman      
บจก.มิตรสยาม   245   ทวีวัฒนา   หนองค้างพลู   หนองแขม   กทม.   10160   
14loveyou   

3.ฐิติวัชร์   พัชรกัญญ์สิริ   mcgyver      
MR Computer   19/6      7   บ้านกล้วย-ไทรน้อย   -   พิมลราช   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   
mcgyver2014   

4.ธีระยุทธ์   เดชเจริญรัตน์   TeerayutD      
กุ๊ก   
144/44   หมู่บ้านเดอะคอนเนคอัพ3   0   กาญจนาภิเษก   นาวีเจริญทรัพย์   บางแค   บางแค   กรุงเทพ   10160   
pawispeem   

5.กิตติ   ทองดี   A.Kitti      
กล้องวงจรปิดดินแดง   2      -   ดินแดง   โรงเรียนราชประสงค์   ดินแดง   ดินแดง   กทม   10400   
983389322   

6.ฮะบีบุลลอฮ์   ซำซูดิน   Habeebullor      
บริษัท มาวี้ซอฟต์ จำกัด   
8      7   ประชาร่วมใจ   ประชาร่วมใจ 26   ทรายกองดินใต้   คลองสามวา   กรุงเทพมหานคร   10510   
beeid123   

7.ประชา   โมฑะกุล   pakenet     
pakenet   3/6      9   ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา    -   หนองค้างพลู   หนองแขม   กรุงเทพ   10160 
pakenet   

8.ษุภฐภัค   ธรรศ์ชลญา   kan      
บริษัท นิวเทคโซลูชั่นแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด   
144/44        -   กาญจนาภิเษก   นาวีเจริญทรัพย์   บางแค   บางแค   กรุงเทพฯ   10160   ้
kan   

9.กฤชกร   พัฒนพงค์   kritchakorn      
IT Security Home   
111      3   ลพบุรีราเมศวร์   ลพบุรีราเมศวร์   คลองแห   หาดใหญ่   สงขลา   90110   
pong.ish   

10.ชลดา     ปานสง   ชลดา      
ชล   
49/456   หมู่บ้านพรพิมานวิลล์ ซ 21   1   รังสิต-นครนายก   หมู่บ้านพรพิมานวิลล์   รังสิต   ธัญบุรี   ปทุมธานี   12110   
pcholl   

11.นายธนกร    วงษ์จันทร์   dmscctv      
พีซีเน็ตเวิร์คไอที   492/1 ถ.มิตรภาพสายเดิม อ.ปากช่อง ต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา       0   มิตรภาพสายเดิม   -   ปากช่อง   ปากช่อง   นครราชสีมา   30130   
dmscctv   

12.นิรันดร์   ชมโคกสูง   pcnetworkit      
243   -   7   มิตรภาพ   -   หนองไข่น้ำ   เมือง   นครราชสีมา   30000   
john_oatto   
945183399   

13.กฤตเมธ   จอกแก้ว   dmscctv          
202      1   มิตรภาพสายเดิม   -   หนองน้ำแดง   ปากช่อง   นครราชสีมา   30130   dmsgood(at)gmail.com   earn.knb      
992424466   

14.ยงยุทธ    ยางโสม   
pcnetworkit      
15/2      เทศบาล 16   4   ปากช่อง   ปากช่อง   นครราชสีมา   30130   
930529498
992424466

15.สุวิชัย    พระสว่าง   dmscctv      
16/1      5   มิตรภาพสายเดิม   -   ปากช่อง   ปากช่อง   นครราชสีมา   30130      
balios   
874466640   

16.ทรงวุฒิ   ขวัญวงศ์   Songwut      
โป๋   
72/3       2   -   -   ปากน้ำ   สวรรคโลก   สุโขทัย   64110   
jojojo-po

17.พรทวี   แสงเรือง   bongj007      
ร้านบองเจไอที   349/8       1   เลี่ยงเมืองอุดร-ขอนแก่น   เทศบาลพัฒนา   บ้านจั่น   เมือง   อุดรธานี   41000   
pooh24293322      
857522895   

18.ชุติพนธ์   ธรานันต์   chutiphont      
บอย   
173/5-6      1   อู่ทอง   -   บ้านเหนือ   เมือง   กาญจนบุรี   71000   
813069195   

19.ศุภกฤต   เสมาพรหม   Macjungap      
บริษัท อิน แอนด์ เอ๊าท์ สตูดิโอ จำกัด   
9/1   สุทธิสารวินิจฉัย   จิ๊ปดำริห์   ดินแดง   ดินแดง   กรุงเทพมหานคร   10400   
912091025   

20.ปียากร   ปทุมวนกุล   Piyakara      
บริษัท อิน แอนด์ เอ๊าท์ สตูดิโอ จำกัด   
9/1    -   -   สุทธิสารวินิจฉัย   จิ๊ปดำริห์   ดินแดง   ดินแดง   กรุงเทพมหานคร   10400   
919090666
   
----
21.ปิยพงษ์   ปทุมวนกุล   Piyabhongsa      
บริษัท อิน แอนด์ เอ๊าท์ สตูดิโอ จำกัด   
9/1   -   -   สุทธิสารวินิจฉัย   จิ๊ปดำริห์   ดินแดง   ดินแดง   กรุงเทพมหานคร   10400   
919320222
   
22.คนองศักดิ์   ศรีโสภา   kanongsak      
หจก. คอนทินิว อินสตอลเลชั่น   
406   รังสิต-นครนายก   รังสิต-นครนายก 51   ประชาธิปัตย์   ธัญบุรี   ปทุมธานี   12130   
kanongsak   

23.วรวุฒิพันธ์   มหารัตนวงศ์   vorawuthiphan      
ร้านมาหาชาบู   
วิสซิโอ้   7   คลองหลวง   เลียบคลองสาม   คลองสาม   คลองหลวง   ปทุมธานี   12120   
Vor2015   

24.ณรงค์ศักดิ์   มาแจ้ง   Narongsak      
บริษัท อิน แอนด์ เอ๊าท์ สตูดิโอ จำกัด   
9/1   สุทธิสารวินิจฉัย   จิ๊ปดำริห์   ดินแดง   ดินแดง   กรุงเทพมหานคร   10400   
877504322   

25.รชฏ   ศรีชัยญา   eddy113      
324   จรัญสนิทวงศ์   จรัญสนิทวงศ์12   วัดท่าพระ   บางกอกใหญ่   กรุงเทพ   10600   
eddy113
   
26.นูรุสลาม   ซำซูดิน   Noo      
บริษัท มาวี้ซอฟต์ จำกัด   8      7   ประชาร่วมใจ   26   ทรายกองดินใต้   คลองสามวา   กรุงเทพมหานคร   10510   
814806113      
818347653   

27.โศภิดา   สังข์สุนทร   sopida.sun      
ตาล   
14/4      4   บ้านใหม่พัฒนา   บ้านใหม่พัฒนา   บางไทร   บางไทร   พระนครศรีอยุธยา   13190      
sopidatarn   

28.สนธยา   วัชราภรณ์    SONTAYA      
สน   
บ.44/2   4   นิ่มทิม   บางขนุน   บางกรวย   นนทบุรี   11130   
841258121   

29.ณัชปภพ   สาสนะ   saming      
ซีซีซีทีวี   
85/251   บางขุนเทียน-ชายทะเล   เทียนทะเล20   บางขุนเทียน   แสมดำ   กรุงเทพฯ   10150   
ccctv2012   

30.นายไพโรจน์   จำปาทอง   alonggorn      
ไพโรจน์   
99/3   ม.สวนหลวงโฮมเพลส แยก 3   11   เฉลิมพระเกียรติ ร.9 30   เฉลิมพระเกีบรติ ร.9 30   ดอกไม้   ประเวศ   กทม   10250   
819878412   

31.วิสันต์   ไพรหิรัญกิจ   วิสันต์      
เจริญเฟอร์นิเจอร์ แฟตตอรี่   
7 แยก8    เพชรเกษม   เพชรเกษม54   บางด้วน   ภาษีเจริญ   กรุงเทพ   10160   
tyvisan   

32.ชนะ   ภูผา   chanacctv      
บริษัท ซี เจ ซิสเต็มส์ จำกัด   
51/19       5   เลียบคลองสาม   -   คลองสาม   คลองหลวง   ปทุมธานี   12120   
chappcctv   

33.วิชิต   หอมเนียม   fameta49(at)g      อ้วน   
88/8      7   อู่ทอง   7   เลาขวัญ   เลาขวัญ   กาญจนบุรี   71210     
sv5555

34.เส่ง   ธรรมรัตโนทัย   เส่ง      
บริษัท เมืองใหม่รวมช่าง จำกัด   
85,87   พหลโยธิน   ประชาธิปัตย์   ธัญบุรี   ปทุมธานี   12130   
891390660   

35.จำรัส   อัตเนตร   น้ำผึ้ง      
ร้าน ล้านพรรณไม้   
1/2       7   สีคิ้ว ชัยภูมิ   สุทธิ จรัส   หนองบัวใหญ่   จัตุรัส   ชัยภูมิ   36130      
joe14joe   

36.ก่อกนก   พิพิธกุล   น้ำผึ้ง      
ล้านพรรณไม้   1      7   สีคิ้ว ชัยภูมิ   -   หนองบัวใหญ่   จัตุรัส   ชัยภูมิ   36130    
Sweetkokosnacks   

37.ณฤเบศร์   พิงคะยอม   narubet      
บจก.ฟูซินเทคโนโลยี   
8/105       2   พหลโยธิน   6   คลองถนน   สายไหม   กทม.   10220   
914808239   

38.สุรชัย   ขำเนตร์   sulachai      
บจก.ฟูซินเทคโนโลยี   
8/105      2   พหลโยธิน   6   คลองถนน   สายไหม   กรุงเทพมหานคร   10220   
820736603   

39.อนุรักษ์   จตุรงค์ล้ำเลิศ   anuruk      
บจก.ซีเคียวเน็ตเวิร์ค   39      0   จันทน์    จันทน์ 43   บางโคล่   บางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร   10120   
814079092
   
40.นิยม ไชยแก้ว
นิยมการช่าง
3/33 หมู่ 9 บางบอนวิลล่า
บางบอน1 แยก16 บางบอน  กรุงเทพ 10150
895234759

................
โคว้ต้า สพร.นครปฐม
41.อมร เผ่าผาก
89/4 หมู่4  ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม 73120
879383712

42.ชำนาญ อู่ตะเภา
แคปปืตอลเลซ
85/1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ห้วยม่วง กำแพงแสน นคปฐม
819428087

43.เอกวัน บุญเศียร
6/163 หมู่ 7 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
870416680

44.วัฒนา สุขประดิษฐ์
วัฒนาการช่าง
72/2 หมู่ 2 ซอย 5 ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม
818070814

45.เกษม สี้เจริญ
25 หมู่7  ลำพญา บางเลน นครปฐม 73130

46.วินัย ดีเอี่ยม
4 หมู่ 10 บ้านไร่ โพรงมะเดื่อ เมือง นครปฐม 73000
813400751

47.นายเอกอนันต์ บุญมี
79 หมู่7 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130

48.นางสาวอรพรรณ สมเนตร
72/140 หมู่4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

สำรอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
   

---
รอเอกกสาร ใบสมัคร สำเนา บัตร ปชช.
4.ราเชนร์   ชาวปทุม   ราเชนร์      หนึ่ง   52/17-18      4   ประชาอุทิศ   ประชาอุทิศ72   ทุ่งครุ   ทุ่งครุ   กรุงเทพมหานคร   10140   sna_marketing(at)hotmail.com   sna.marketing   สำเนาบัตรประชาชน   3120500020705   28719338   818196362   sna_marketing(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

5.สมชาย   ราศรีชัย   somchai rasrichai      สมชาย   116      7   พระราม2   ท่าข้าม28   แสมดำ   บางขุนเทียน   กรุงเทพ   10150   varplayman(at)gmail.com   817512123   สำเนาบัตรประชาชน   3670301162971   81752123   817512123   varplayman(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

6.สิทธิชัย   สีทอง   sitthichai  seethong      สิทธิ์   91/154    หมู่บ้านสินทรัพย์   3   ธัญบุรี-นครนายก   20   บึงยี่โถ   ธัญบุรี   ปทุมธานี   12120   dekdang(at)hotmail.com   sitthichai   สำเนาบัตรประชาชน   3250400295477   897193851   897193851   dekdang(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

7.อัคเดช   บุญประเสริฐ   eglemaya1(at)gmail.com      หจก.แอดไวซ์ เพอร์เฟค เทคโนโลยี   33/9       1   บ้านแพ้ว   -   หลักสาม   บ้านแพ้ว   สมุทรสาคร   74120   eglemaya1(at)gmail.com   867036792   สำเนาบัตรประชาชน   1700400174083   867036792   867036792   eglemaya1(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

9.ศุภพรชัย   บุญประเสริฐ   อัคเดช      หจก.แอดไวซ์เพอร์เฟคเทคโนโลยี   335/49   -   1   -   -   หลักสาม   บ้านเเพ้ว   สมุทรสาคร   74120   eglemaya1(at)gmail.com   aeitem2536   สำเนาบัตรประชาชน   1700400193045   994259988   620598121   eglemaya1(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

10.ภูวเดช   อ่อนสมกิจ   army      บริษัท ที.เอ. คูลลิ่ง จำกัด   253      1   มาลัยแมน   -   กำแพงแสน   กำแพงแสน   นครปฐม   73140   ta_cooling(at)hotmail.com   armcooling   สำเนาบัตรประชาชน   5730290000046   034-351201   086-3636401   puwadech(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

11.จตุพัฒน์   ชาติพราหมณ์   jatupat12      เอ็ม   21/4      1   เพชรหึงษ์   เพชรหึงษ์ 22   บางกระสอบ   พระประแดง   สมุทรปราการ   10130   m_ee35(at)hotmail.com   m_ee35   สำเนาบัตรประชาชน   1103700533338   28150568   839214161   m_ee35(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV
5.กฤตชพัฒน์    เล็กศิริรัมย์   kanokphone      กนกโฟน   68/22       6   สุขุมวิท73   บ่อนไก่   สัตหีบ   สัตหีบ   ชลบุรี   20180   kritcha_lek(at)hotmail.com   knp8899   สำเนาทะเบียนการค้า   3311100467302   824610777   824610777   kritcha_lek(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

12.กีรติคุณ   บุญประสพ   Keeratikhun      เบิ้ม   3/64    หมู่บ้านเศรษฐสิริ   1   ประชาชื่น   10   ท่าทราย   เมืองนนทบุรี   นนทบุ   11000   blueocean8933(at)gmail.com   chaout   สำเนาบัตรประชาชน   3800700364746   21921149   859002728   blueocean8933(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

13.พงศกรณ์   วศกรขจรยศ   pongsakorn      ไช้   483/58   -   -   เจริญกรุง   ประดู่1   บางโคล่   บางคอแหลม   กทม.   10120   benja.28bb(at)gmail.com   ben111111   สำเนาบัตรประชาชน   4101200041285   863912235   863912235   benja.28bb(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

14.สมบัติ    พาเวียง   nejoy9      enjoy9   146/2       7   เพชรหึงษ์   เพชรหึงษ์59   บางกอบัว   พระประแดง   สมุทรปราการ   10130   nejoy9sombat(at)gmail.com   safety8286   สำเนาบัตรประชาชน   3730500656761   22401222   959982544   nejoy9sombat(at)gmail.com   สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์

15.สราวุฒิ   กรรณลา   kainao      P&P Internet cafe    39/21 ม.7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม      7   เพชรเกษม   เพชรเกษม77/4   แขวงหนองค้างพลู    เขตหนองแขม   กรุงเทพ   10160   kanao52(at)gmail.com   kanao52   สำเนาบัตรประชาชน   5421200004750   20425825   899267901   kanao52(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

19.โชคพล   รุ่งเรืองอุไร   chokpol      เบ็น   272/12      -   พระราม4   สว่าง2   มหาพฤฒาราม   บางรัก   กรุงเทพฯ   10500   ceart.04(at)gmail.com   lordceart   สำเนาบัตรประชาชน   3100400310582   22365188   814930072   ceart.04(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

----------
20.องอาจ   เตี๋ยประดิษฐ์   thingzz      ทิง   58      0   พระราม3   พระราม3(27)   บางโพงพาง   ยานนาวา   กรุงเทพมหานคร   10120   thingz_rsu(at)hotmail.com   thing_scb   สำเนาบัตรประชาชน   1100400268938   26839147   979189901   thingz_rsu(at)hotmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

21.มีนชยา   คงภัควรรธนะ   meenchaya.angle      MR COMPUTER   19/6      7   พิมลราช   -   พิมลราช   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   meenchaya.angle(at)gmail.com   864186909   สำเนาทะเบียนการค้า   3869800003735   -   864186909   meenchaya.angle(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

22.องอาจ   เตี๋ยประดิษฐ์   Inceptionczz994      MR COMPUTER   19/6      7   บ้านกล้วย-ไทรน้อย   -   พิมลราช   บางบัวทอง   นนทบุรี   11110   thingz.rsu(at)gmail.com   thing_scb   สำเนาทะเบียนการค้า   1100400268938   -   979189901   thingz.rsu(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV42.สมาน   ใจผ่อง   phongtep9011      สมานดาวเทียม   159/251    หมู่บ้าน   6   เพชรเกษม   แสงเพชร   คลองใหม่   สามพราน    นครปฐม   73110   s5912410018(at)sau.ac.th   saman_jaiphong   สำเนาบัตรประชาชน   3251000310607   891191905   926218883   s5912410018(at)sau.ac.th   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

54.สมศรี   เตรียมเกียรติคุณ   สมศรี      smattect   69/47      หมู่บ้านสีวลี-ปิ่นเกล้า   ราชพฤกษ์   2/4   มหาสวัสดิ์   บางกรวย   นนทบุรี   11130   somsri.td79(at)gmail.com   852519696   สำเนาบัตรประชาชน   3101800687145   852519696   852519696   somsri.td79(at)gmail.com   อบรมฟรี ระบบรักษาความปลอดภัย / CCTV

55.

56.

58.

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 16