เว็บบอร์ดโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ โซล่าปั้ม โซล่ารูฟท็อป Solar cell กังหันลมผลิตไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - mrkai999

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 33
51
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แถลงข่าวการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองขนาด 15 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สี่ของโลกที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย ข่าวดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อหลายสำนักและถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆ ที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้ออกมาชี้นำสังคมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งในด้านการสร้างจิตสำนึกของนักศึกษาและการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นเหตุของสภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดของโลก
       
          บทความนี้จะประมวลสาระสำคัญของโครงการดังกล่าวตามที่ปรากฏในสื่อ พร้อมกันนี้ผมได้เสนอทางเลือกอื่นในด้านการลงทุน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย โรงเรียน ส่วนราชการ รวมทั้งอาคารเอกชนต่างๆ ได้ใช้ประกอบในการตัดสินใจ
       
       หนึ่ง สาระสำคัญของโครงการโซลาร์เซลล์
       
          โครงการนี้เป็นการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 15 เมกะวัตต์บนหลังคาอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยใช้เงินลงทุน 50 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ รวม 750 ล้านบาท จากข่าวซึ่งมาจากคำสัมภาษณ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทราบว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้ใช้ไฟฟ้าปีละประมาณ 70 ล้านหน่วย หรือวันละ 1.9 แสนหน่วย คาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละ 75,000 หน่วย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ถึง 40 ของความต้องการใช้ในแต่ละวัน
       
          เงินลงทุนดังกล่าวมาจาก บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) โดย ทำสัญญา 21 ปี แบ่งรายได้ฝ่ายละครึ่งจากเม็ดเงินการประหยัดพลังงานจากโครงการนี้ ผมไม่ทราบรายละเอียดที่มากกว่านี้ครับ ไม่ทราบอัตราการเรียกเงินลงทุนคืน รวมทั้งประสิทธิภาพของแผ่นและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ ผมได้สรุปสาระสำคัญเอาไว้ในแผ่นภาพข้างล่างนี้  สอง คำอธิบายเชิงเทคนิค
       
          เมื่อได้อ่านจากข่าวแล้ว ผมเข้าใจว่าโครงการนี้ ไม่ได้ขายไฟฟ้าที่ผลิตได้เข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าเหมือนกับที่หลายประเทศเขานิยมทำกัน (ที่เรียกว่าระบบ Net Metering เช่น 40 รัฐในสหรัฐอเมริกา และอาคารรัฐสภาของประเทศปากีสถาน เป็นต้น) แต่ติดตั้งขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในตอนกลางวันซึ่งมีแสงแดด เป็นการลดพลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง (วันละ 1.9 แสนหน่วย) และเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย (ไฟฟ้า 1 หน่วย ถ้าผลิตจากถ่านหินจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.98 กิโลกรัม-ข้อมูลจาก U.S. Energy Information Administration)
       
          ด้วยศักดาไฟฟ้าที่ผลิตได้ 230 โวลต์ซึ่งสูงกว่าศักดาไฟฟ้าจากสายส่ง (220 โวลต์หรือน้อยกว่า) ดังนั้น ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากหลังคาจะถูกนำมาใช้ก่อนไฟฟ้าจากสายส่ง เมื่อไม่พอใช้ไฟฟ้าจากสายส่งจึงไหลเข้ามาเสริม และในตอนกลางคืนก็ต้องใช้ไฟฟ้าจากสายส่งทั้งหมดเพราะไม่มีแบตเตอรี่เก็บ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ดังกล่าวจึงเป็นการลดพลังงานไฟฟ้าจากสายส่งในช่วงกลางวันเท่านั้น
       
          ในวันหยุดราชการ การใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยจะน้อยกว่าในวันทำงาน ดังนั้น ไฟฟ้าที่ผลิตได้วันละ 75,000 หน่วยก็จะเหลือใช้และไหลออกไปผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าไปสู่สายส่งภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ทางการไฟฟ้าฯ จะรับไฟฟ้าส่วนนี้ไปขายต่อให้กับผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัย นี่คือความไม่เป็นธรรม   
       
          อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นวันหยุดราชการ แต่มหาวิทยาลัยก็ยังมีอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนที่ต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา คนบางส่วนก็ยังคงมาทำงาน จากประสบการณ์ของผมเอง ผมเชื่อว่า ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในวันหยุดราชการก็น่าจะถูกใช้ไปประมาณ 1 ใน 5เรียกว่าไม่เสียไปทั้งหมดหรอก ผมลองคำนวณคร่าวๆ แล้วพบว่า ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทางการไฟฟ้าฯ จะรับไฟฟ้าไปฟรีๆ ประมาณ 15% ของปริมาณที่มหาวิทยาลัยผลิตได้ทั้งหมด
       
          อนึ่ง จากข้อมูลที่ผมได้รวบรวมจากผู้ติดตั้งมาแล้ว พบว่า แต่ละ 1 กิโลวัตต์จะผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 1,400 หน่วย ดังนั้น ถ้าติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ก็น่าจะผลิตได้ปีละ 21 ล้านหน่วย หรือวันละ 57,530 หน่วยเท่านั้น แต่ก็นั่นแหละครับ ผมไม่ทราบรายละเอียดของประสิทธิภาพของอุปกรณ์ซึ่งอาจจะสูงขึ้นมากแล้ว
       
       สาม กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์มาลงทุนคือทางเลือกที่น่าสนใจ
       
          นอกจากการให้บริษัทมาลงทุนแล้ว ผมขอเสนอทางเลือกใหม่ คือให้มหาวิทยาลัยกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งผมทราบว่าแต่ละสหกรณ์มีเงินเหลือเป็นจำนวนมาก หลายแห่งจึงต้องนำไปฝากเครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น ดังที่เป็นข่าวน่าหวาดเสียวมาหลายปีแล้ว ผมลองเข้าไปดูอัตราดอกเบี้ยพบว่า น่าจะไม่ใช่เรื่องยากที่จะขอกู้ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีเพราะบางสหกรณ์ปล่อยกู้ในโครงการซื้อบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ย 4.85% เท่านั้น
       
          ความเป็นไปได้ของการลงทุนในเรื่องโซลาร์เซลล์ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยสำคัญ คือ (1) ต้นทุนและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (2) ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี และ (3) ราคาไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ ขายให้กับผู้ใช้ ถ้าราคายิ่งแพง ระยะเวลาคุ้มทุนจากการติดโซลาร์เซลล์ก็จะเร็วขึ้น ถ้าราคาไฟฟ้าถูกลงระยะเวลาคุ้มทุนก็จะนานขึ้น
       
          ในที่นี้ขอคิดว่ามีการลงทุนเท่าเดิมคือ 750 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 1,400 หน่วยต่อกิโลวัตต์ (น้อยกว่าที่โครงการนี้คาดไว้ที่ 1,875 หน่วยต่อกิโลวัตต์) หรือ 21 ล้านหน่วยทั้งโครงการ และอัตราค่าไฟฟ้าประเภท 6.1 (องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีแรงดันต่ำ 12 กิโลโวลต์) เท่ากับ 3.84 บาทต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และคงที่ตลอด 25 ปี)
       
          ดังนั้น ในแต่ละปีจะมีรายได้จากค่าไฟฟ้าเท่ากับ 80.64 ล้านบาท ผมแบ่งเงินรายได้ก้อนนี้ออกเป็น 2 ก้อน ก้อนแรกนำไปใช้หนี้พร้อมดอกเบี้ย (จำนวน75.60 ล้านบาทต่อปี) อีกก้อนหนึ่งคือ 5.04 ล้านบาทเป็นรายได้ของมหาวิทาลัย ผลการคำนวณผมได้แสดงเอาไว้ในแผ่นภาพข้างล่างครับรายละเอียด
https://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000086186

52

วิทยาลัยเทคโนโลยี สายมิตร กบินทร์บุรี ปราจีน
http://www.saimittech.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539570560
ร่วมกับ


โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรี โซล่าเซลล์ 2560
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

สัมมนาฟรี โซลาเซลล์ 2560
เรียนฟรี โซลาเซลล์ 2560
อบรมฟรี โซลาเซลล์ 2560

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว
27-31 ตค. 2560  สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สุรินทร์
17/2560
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1237.0.html

คลิปสัมภาษณ์นิสิตโซล่าเซลล์ ที่ เรียนไปแล้วกลับไปอาจารย์ ชุมพล ตุลาพันธ์ กทม.ผู้เข้า อบรมฟรีโซล่าเซลล์ 14 มีค.2558

โซล่าเซลล์ สำหรับ ระบบประปาหมู่บ้าน By (at)ReATClub

สร้างโซล่ารูฟท๊อฟ
ได้รับเงินจากการขายไฟฟ้าให้ การไฟฟ้าเดือนละ 5 หมื่น

ทดสอบประสิทธิ์ภาพ ของปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร


รวมสัมภาษณ์ นิสิตโซล่าเซลล์
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE


โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง แก้ไขระบบโซล่าเซลล์ รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  ตามแผนแม่บทระบบพลังงานทดแทนที่สะอาด สามารถขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้า
ตามประกาศ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หน่วยงานราชการต้องการ

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ Open Solra cell Service Center (ศูนย์ให้บริการโซล่าเซลล์ประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม กรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต Solar Cell ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต solra cell ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง


*หมายเหตุ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะ สถาบันฯไม่สะดวกในการเตรียมการ
สำหรับช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ผู้ดำเนินกิจการโซล่าเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจ และช่างที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปต่อยอด ก่อนนะครับ คอร์สประยุกค์การใช้งานจะเปิดประมาณตุลาคม 2559)

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษามาประยุทธใช้ในบ้านหรือการเกษตร
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคประจำตัว
3.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ หากจะมาต้องมาในนามบุคลลเท่านั้น)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์
-ผู้ประกอบกิจการทุกชนิดที่สนใจพลังงานทดแทน
3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
-สำเนา ภพ.20(ถ้ามี)


4.สมัครสมาชิกเวป
โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php?action=register

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น
แนะนำ
Gmail
yahoo

ไม่แนะนำ
Live
outlook
windowslive
เมล์ของบริษัท , องค์กร
เพราะเมล์จากระบบเป็น google มักจะส่งไม่ผ่าน

อย่าลืมทำเครื่องหมายไม่ใช่ เมลขยะ


เมื่อทำเครื่องหมายแล้วจะสมัครผ่านจะได้ email จากเวป www.โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com


สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
ศึกษาได้ที่http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html

สมัครไปแล้วไม่ได้รับเมลล์แจ้ง
แนบสำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อ
mrkai999solarcell(at)gmail.com

แจ้งชื่อuser  อีเมลลที่สมัครมา

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
29-31มีค.61 อบรมฟรีโซล่าเซลล์ ปราจีน 21/61
รายละเอียด
https://goo.gl/SRWF6x
อบรมฟรี โซล่าเซลล์
ลงชื่อ นามสกุล ในกิจกรรม
ทุกขั้นตอน ต้องทำใน Computer เท่านั้น5.กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook post ชื่อ นามสกุล จังหวัด  ในกิจกรรม
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆ


อบรมฟรี ติดตั้ง โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (at) วิทยาลัย เทคโนโลยี สายมิตร กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
https://www.facebook.com/events/419837985102080/

6.เข้าระบบแล้วมารายตัวก่อนใช้งาน


แจ้งชื่อ นามสกุล
ความตั้งใจเมื่อได้เรียนโซล่าเซลล์แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ ด้านใด
แจ้งจังหวัดที่จะนำไปใช้งาน ด้วย
(สมัครมาไม่เข้าระบบแล้ว ยืนยันตนภายใน 90 วันระบบจะลบ และท่านต้องสมัครเข้ามาใหม่ ยืนเอกสาร และลำดับการอนุมัติจะย้ายลงไปลำดับล่างสุด)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,24.0.html

7.กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
(ไม่กรอกแบบฟรอม์ สิทธิ์ของท่านจะถูกข้ามไป ต่อลำดับท้ายสุดจนกว่าจะกรอกครบ)กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง
http://goo.gl/forms/lBe5fRZH2c

8.โหลดใบสมัคร
แล้วเขียนด้วยลายมือ รายละเอียดต้องมีครบ ตามความเป็นจริงไม่ครบจะไม่พิจราณาใบสมัคร


(ตัวอย่างใบสมัคร มีเพียง ครึ่งใบ ใบสมัครต้องมีลายเซ็นต์ผู้สมัครทุกใบ)


สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ที่รายงานตัวแล้วเท่านั้น  (เขียนด้วยลายมือ เท่านั้น ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องสมัครในนามบุคลลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประชาชนสมัคร)


สิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ที่รายงานตัวจะได้รับสิทธิ์ก่อน
(รายงานตัวเพื่อรับสิทธิ์ http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,6.0.html)

Download ใบสมัคร
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1267.0.html


หมายเหตุ
9.download ใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1MY-7j5uIs_GHHuk8yqF1mC_SffooRGbb/view?usp=sharing

9.1ติดขัดการสมัคร ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์  ขีดคล่อมและ เขียน "สมัครสัมนนาฟรีโซล่าโซล่าเซลล์" ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า
มาที่
mrkai999solarcell(at)gmail.com

กรุณาใช้เมลล์เดียวกับที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารมา

10.ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ฝึกอบรม อบรมฟรีโซล่าเซลล์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
รายชื่อ อบรมฟรีโซล่าเซลล์ 29-31มีค.61 ปราจีน 22/61
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1281.0.html

รวมประกาศรายชื่อ
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html

11.ตารางสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์ ประจำปี 2560 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ 2016 by solar cell thailand
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,15.0.html

12. ผลงานการสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,17.0.html


เขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด?
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรีโซล่าเซลล มาที่
 mrkai999solarcell(at)gmail.com


แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการ หรือยินยันสำรองที่นั่ง

Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q


สอบถาม ทาง inbox
https://www.facebook.com/wirat.solarcell
hotline
06-1404-8882

53

ร่วมกับ

โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรี โซล่าเซลล์ 2560
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

สัมมนาฟรี โซลาเซลล์ 2560
เรียนฟรี โซลาเซลล์ 2560
อบรมฟรี โซลาเซลล์ 2560

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว
27-31 ตค. 2560  สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สุรินทร์
17/2560
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1237.0.html

คลิปสัมภาษณ์นิสิตโซล่าเซลล์ ที่ เรียนไปแล้วกลับไปอาจารย์ ชุมพล ตุลาพันธ์ กทม.ผู้เข้า อบรมฟรีโซล่าเซลล์ 14 มีค.2558

โซล่าเซลล์ สำหรับ ระบบประปาหมู่บ้าน By (at)ReATClub

สร้างโซล่ารูฟท๊อฟ
ได้รับเงินจากการขายไฟฟ้าให้ การไฟฟ้าเดือนละ 5 หมื่น

ทดสอบประสิทธิ์ภาพ ของปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร


รวมสัมภาษณ์ นิสิตโซล่าเซลล์
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE


โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง แก้ไขระบบโซล่าเซลล์ รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  ตามแผนแม่บทระบบพลังงานทดแทนที่สะอาด สามารถขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้า
ตามประกาศ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หน่วยงานราชการต้องการ

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ Open Solra cell Service Center (ศูนย์ให้บริการโซล่าเซลล์ประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม กรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต Solar Cell ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต solra cell ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง


*หมายเหตุ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะ สถาบันฯไม่สะดวกในการเตรียมการ
สำหรับช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ผู้ดำเนินกิจการโซล่าเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจ และช่างที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปต่อยอด ก่อนนะครับ คอร์สประยุกค์การใช้งานจะเปิดประมาณตุลาคม 2559)

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษามาประยุทธใช้ในบ้านหรือการเกษตร
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคประจำตัว
3.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ หากจะมาต้องมาในนามบุคลลเท่านั้น)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์
-ผู้ประกอบกิจการทุกชนิดที่สนใจพลังงานทดแทน
3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า (ส่งทะเบียนการค้าที่มีชื่อตรงกับสำเนาบัตรประชาชน รับสิทธิ์เป็นตัวแทนติดตั้งและจำหน่ายของบริษัทที่ร่วมโครงการทันทีภายในงาน)
-สำเนา ภพ.20
(สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ Open Solracell Service Center ของ โครงการ )

4.สมัครสมาชิกเวป
โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php?action=register

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น
แนะนำ
Gmail
yahoo

ไม่แนะนำ
Live
outlook
windowslive
เมล์ของบริษัท , องค์กร
เพราะเมล์จากระบบเป็น google มักจะส่งไม่ผ่าน

อย่าลืมทำเครื่องหมายไม่ใช่ เมลขยะ


เมื่อทำเครื่องหมายแล้วจะสมัครผ่านจะได้ email จากเวป www.โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com


สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
ศึกษาได้ที่http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html

สมัครไปแล้วไม่ได้รับเมลล์แจ้ง
แนบสำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อ
mrkai999solarcell(at)gmail.com

แจ้งชื่อuser  อีเมลลที่สมัครมา

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
อบรมฟรี โซล่าเซลล์
ลงชื่อ นามสกุล ในกิจกรรม
ทุกขั้นตอน ต้องทำใน Computer เท่านั้น5.กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook post ชื่อ นามสกุล จังหวัด  ในกิจกรรม
https://www.facebook.com/events/411039249346255/?active_tab=discussion

ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆ

7.เข้าระบบแล้วมารายตัวก่อนใช้งาน


แจ้งชื่อ นามสกุล
ความตั้งใจเมื่อได้เรียนโซล่าเซลล์แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ ด้านใด
แจ้งจังหวัดที่จะนำไปใช้งาน ด้วย
(สมัครมาไม่เข้าระบบแล้ว ยืนยันตนภายใน 90 วันระบบจะลบ และท่านต้องสมัครเข้ามาใหม่ ยืนเอกสาร และลำดับการอนุมัติจะย้ายลงไปลำดับล่างสุด)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,24.0.html

8.กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
(ไม่กรอกแบบฟรอม์ สิทธิ์ของท่านจะถูกข้ามไป ต่อลำดับท้ายสุดจนกว่าจะกรอกครบ)


http://goo.gl/forms/lBe5fRZH2c

9.โหลดใบสมัคร
แล้วเขียนด้วยลายมือ รายละเอียดต้องมีครบ ตามความเป็นจริงไม่ครบจะไม่พิจราณาใบสมัคร


(ตัวอย่างใบสมัคร มีเพียง ครึ่งใบ ใบสมัครต้องมีลายเซ็นต์ผู้สมัครทุกใบ)


สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ที่รายงานตัวแล้วเท่านั้น  (เขียนด้วยลายมือ เท่านั้น ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องสมัครในนามบุคลลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประชาชนสมัคร)


สิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ที่รายงานตัวจะได้รับสิทธิ์ก่อน
(รายงานตัวเพื่อรับสิทธิ์ http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,6.0.html)

Download ใบสมัคร
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1300.0.html


หมายเหตุ
https://drive.google.com/file/d/1oRxn8vtyypytRFYfTnGGQjQYhIJW_1-W/view?usp=sharing

9.1ติดขัดการสมัคร ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์  ขีดคล่อมและ เขียน "สมัครสัมนนาฟรีโซล่าโซล่าเซลล์" ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า
มาที่
mrkai999solarcell(at)gmail.com

กรุณาใช้เมลล์เดียวกับที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารมา

10.ส่งใบสมัครตัวจริง ที่ดาวน์โหลดมาเขียนด้วยลายมือ ติดรูปถ่าย พร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนการค้า ภพ.20 (ถ้ามี)
มาที่
วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)
55/444 หมู่3 ถนนลำลูกกา
ต.ลาดสวาย
อ.ลำลูกกา
ปทุมธานี้
12150

แจ้งให้ทราบทาง
Line
mrkai999


11.ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ฝึกอบรม อบรมฟรีโซล่าเซลล์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1283.0.html
รวมประกาศรายชื่อ
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html

12.ตารางสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์ ประจำปี 2560 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ 2016 by solar cell thailand
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,15.0.html

13. ผลงานการสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,17.0.html


เขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด?
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรีโซล่าเซลล มาที่
 mrkai999solarcell(at)gmail.com


แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการ หรือยินยันสำรองที่นั่ง

Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q


สอบถาม ทาง inbox
https://www.facebook.com/wirat.solarcell
hotline
06-1404-8882

54
ภาพกิจกรรมในการอบรม

นิสิตโซล่าเซลล์ 19/2560 ดูงานโซล่าฟาร์ม 5 M สหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์ บางกระเจ้า

55
21-24 ธค 2560 อบรมฟรี โซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด สนพ.สมุทรสาคร

ภาพทั้งหมด
https://photos.app.goo.gl/xB9uvIACQaJpkuot1

57

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร
59/4 หมู่ 1 ซอยวัดพันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ร่วมกับ

โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
และ
ชมรมพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
www.facebook.com/REAEClub
(at)ReaeClub

ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรี โซล่าเซลล์ 2561
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

สัมมนาฟรี โซลาเซลล์ 2561
เรียนฟรี โซลาเซลล์ 2561
อบรมฟรี โซลาเซลล์ 2561

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร 19/2560
ภาพทั้งหมด
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1276.0.html

คลิปสัมภาษณ์นิสิตโซล่าเซลล์ ที่ เรียนไปแล้วกลับไปโซล่าเซลล์ สำหรับ ระบบประปาหมู่บ้าน By (at)ReAEClub

สร้างโซล่ารูฟท๊อฟ
ได้รับเงินจากการขายไฟฟ้าให้ การไฟฟ้าเดือนละ 5 หมื่น

ทดสอบประสิทธิ์ภาพ ของปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร


รวมสัมภาษณ์ นิสิตโซล่าเซลล์
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE


โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง แก้ไขระบบโซล่าเซลล์ รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  ตามแผนแม่บทระบบพลังงานทดแทนที่สะอาด สามารถขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้า
ตามประกาศ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หน่วยงานราชการต้องการ

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ Open Solra cell Service Center (ศูนย์ให้บริการโซล่าเซลล์ประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม กรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต Solar Cell ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต solra cell ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง

*หมายเหตุ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะ สถาบันฯไม่สะดวกในการเตรียมการ
สำหรับช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ผู้ดำเนินกิจการโซล่าเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจ และช่างที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปต่อยอด ก่อนนะครับ คอร์สประยุกค์การใช้งานจะเปิดประมาณตุลาคม 2559)

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษามาประยุทธใช้ในบ้านหรือการเกษตร
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคประจำตัว
3.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ หากจะมาต้องมาในนามบุคลลเท่านั้น)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์
-ผู้ประกอบกิจการทุกชนิดที่สนใจพลังงานทดแทน
3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า (ส่งทะเบียนการค้าที่มีชื่อตรงกับสำเนาบัตรประชาชน รับสิทธิ์เป็นตัวแทนติดตั้งและจำหน่ายของบริษัทที่ร่วมโครงการทันทีภายในงาน)
-สำเนา ภพ.20
(สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ Open Solracell Service Center ของ โครงการ )

4.สมัครสมาชิกเวป
โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php?action=register

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น
แนะนำ
Gmail
yahoo

ไม่แนะนำ
Live
outlook
windowslive
เมล์ของบริษัท , องค์กร
เพราะเมล์จากระบบเป็น google มักจะส่งไม่ผ่าน

อย่าลืมทำเครื่องหมายไม่ใช่ เมลขยะ


เมื่อทำเครื่องหมายแล้วจะสมัครผ่านจะได้ email จากเวป www.โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com


สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
ศึกษาได้ที่http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html

สมัครไปแล้วไม่ได้รับเมลล์แจ้ง
แนบสำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อ
mrkai999solarcell(at)gmail.com

แจ้งชื่อuser  อีเมลลที่สมัครมา

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
อบรมฟรี โซล่าเซลล์
ลงชื่อ นามสกุล ในกิจกรรม
ทุกขั้นตอน ต้องทำใน Computer เท่านั้น


5.กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook post ชื่อ นามสกุล จังหวัด  ในกิจกรรม
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆอบรมฟรี โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0 สนพ.สมุทรสาคร
www.facebook.com/events/838952079619689

6.เข้าระบบแล้วมารายตัวก่อนใช้งาน


แจ้งชื่อ นามสกุล
ความตั้งใจเมื่อได้เรียนโซล่าเซลล์แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ ด้านใด
แจ้งจังหวัดที่จะนำไปใช้งาน ด้วย
(สมัครมาไม่เข้าระบบแล้ว ยืนยันตนภายใน 90 วันระบบจะลบ และท่านต้องสมัครเข้ามาใหม่ ยืนเอกสาร และลำดับการอนุมัติจะย้ายลงไปลำดับล่างสุด)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,24.0.html

7.กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
(ไม่กรอกแบบฟรอม์ สิทธิ์ของท่านจะถูกข้ามไป ต่อลำดับท้ายสุดจนกว่าจะกรอกครบ)


http://goo.gl/forms/lBe5fRZH2c

8.โหลดใบสมัคร
แล้วเขียนด้วยลายมือ รายละเอียดต้องมีครบ ตามความเป็นจริงไม่ครบจะไม่พิจราณาใบสมัคร


(ตัวอย่างใบสมัคร มีเพียง ครึ่งใบ ใบสมัครต้องมีลายเซ็นต์ผู้สมัครทุกใบ)


สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ที่รายงานตัวแล้วเท่านั้น  (เขียนด้วยลายมือ เท่านั้น ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องสมัครในนามบุคลลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประชาชนสมัคร)


สิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ที่รายงานตัวจะได้รับสิทธิ์ก่อน
(รายงานตัวเพื่อรับสิทธิ์ http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,6.0.html)

Download ใบสมัคร
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1274.0.html

หมายเหตุ
download
ใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1HNxZp_i23FK5y-MTjIQSvGn8it8r-2WV/view?usp=sharing

8.1ติดขัดการสมัคร ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์  ขีดคล่อมและ เขียน "สมัครสัมนนาฟรีโซล่าโซล่าเซลล์" ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า
มาที่
mrkai999solarcell(at)gmail.com

กรุณาใช้เมลล์เดียวกับที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารมา

9.ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ฝึกอบรม อบรมฟรีโซล่าเซลล์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1282.0.html

http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html

10.ตารางสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์ ประจำปี 2560 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ 2016 by solar cell thailand
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,15.0.html

11. ผลงานการสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,17.0.html


เขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด?
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรีโซล่าเซลล มาที่
 mrkai999solarcell(at)gmail.com


แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการ หรือยินยันสำรองที่นั่ง

Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q


สอบถาม ทาง inbox
https://www.facebook.com/wirat.solarcell
hotline
06-1404-8882

59
9.โหลดใบสมัคร
แล้วเขียนด้วยลายมือ รายละเอียดต้องมีครบ ตามความเป็นจริงไม่ครบจะไม่พิจราณาใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1U12PPtdH7TJJrRE5tlKcDx-pfhcwgvyZ/view?usp=sharing

60
นิสิตโซล่าเซลล์ และ CCTV รุ่นที่ 19/2560
นำโดย
ทีมงาน

ชมรมพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรและเทคโนโลยี
(at)REAEClub
www.facebook.com/REAEClub/


อ.ไก่ วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์
(at)mrkai999


อ.หนึ่ง จักรพงศ์ งามเลิศวงศ์ถาวร
(at)1kuburi


อ.น๊อต
(at)mrnot888


อ.หนึ่ง เกรียงศักดิ์
(at)ชอบถ่ายภาพจบหลังเลน


โครงการโซล่าฟาร์ม สหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์
หมู่8 บางกระเจ้า
ควมคุมระบบโดย
อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาบางกระเจ้า
Eco Thaienergy Bang kra Chao


วิศวกร ตัวแทนจากบริษัท มาแนะนำประวัติ ความเป็นมา ขบวนการทำงานของระบบเป็นครั้งแรกที่ เห็นการทำโซล่าฟาร์ม บนน้ำ
ตั้งใจฟังมากเลย


ภาพหมู่ แต่มีน้องหมา ขอเข้าฉากด้วย

ภาพทั้งหมด
https://photos.app.goo.gl/watcWkECpQl3Ca463

61

อ.เอ จาก www.fb.com/กล้องวงจรปิดดินแดง
ภาพหมู่ของ นิสิตโซล่าเซลล์ CCTV รุ่น 19/2560 สนพ.สมุทรสาครถ่ายทอดสดบรรยากาศการเรียนการสอนผ่านinternet


ประวัติของระบบกล้องวงจรปิด


อ.หนึ่ง จักรพงศ์ และ อ.น๊อต ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ จ่ายให้ ระบบกล้องที่ใช้บันทึกในการเรียนการสอน
บรรยากาศในห้อง


อ.หนึ่ง จักรพงศ์
จาก
โซล่าเซลล์กุยบุรี


อ.เอ
จาก
www.fb.com/กล้องวงจรปิดดินแดงได้ทดลองจริง ต่อระบบจริง

คำนวน ความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ภาพทั้งหมด
https://photos.app.goo.gl/xB9uvIACQaJpkuot1

62
21-24 ธค 2560 อบรมฟรี โซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด สนพ.สมุทรสาคร

ภาพทั้งหมด
https://photos.app.goo.gl/xB9uvIACQaJpkuot1

63
ขออนุญาติ ย้ายกิจกรรม
เป็น
29-31มีค.2561 อบรมฟรีโซล่าเซลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยี สายมิตร กบิน ปราจีน 21/2561
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1278.0.html

 :)

64
กำหนดการ

พฤหัส 21 ธันวาคม 2560

08.30-12.00 ความปลอดภัยในการทำงาน
อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)
13.00-13.30 พิธีเปิดฝึกอบรม
โดย
ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธาน ในพิธีเปิด

13.30-14.30
ทฤษฎีไฟฟ้า
นายจักรพงษ์ งามเลิศวงศ์ถาวร (อ.หนึ่ง)

14.30-17.30 เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น
อาจารย์จักรพงษ์ งามเลิศวงศ์ถาวร (อ.หนึ่ง)

ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560

08.30-12.00 การออกแบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)

13.00-17.30 ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน
อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)

เสาร์ 23 ธันวาคม 2560

08.30-12.00 เทคนิคการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ร่วมกับ ระบบกล้องวงจรปิด
อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)
อาจารย์จักรพงษ์ งามเลิศวงศ์ถาวร (อ.หนึ่ง)

13.00 - 16.00 การตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ และ กล้องวงจรปิด
อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)
อาจารย์จักรพงษ์ งามเลิศวงศ์ถาวร (อ.หนึ่ง)

16.00 - 17.30 การวัดผล
อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)
อาจารย์จักรพงษ์ งามเลิศวงศ์ถาวร (อ.หนึ่ง)

อาทิคย์ 24 ธันวาคม 2560
09.00-16.00 ซ่อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดหรือโซล่าเซลล์ มอบให้ สนพ.สมุทรสาคร
ควมคุมโดย
อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ (อ.ไก่)
อาจารย์จักรพงษ์ งามเลิศวงศ์ถาวร (อ.หนึ่ง)

หมายเหตุ รับประทานอาหารกลางวัน
12.00-13.00

กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงตาม สภาพอากาศ

65
การเดินทางไป สนพ.สมุทรสงครามแผนที่เดินทาง
https://goo.gl/maps/NzeCUHZ7S1v

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร (มหาชัย)
59/4 บ้านพันธุวงษ์ หมู่1, ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร, 74000 ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74110 
034 429 530

66
ผลงานการอบรมล่าสุด
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษา กล้องวงจรปิด

24-28 กพ.2559 สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด CCTV ศพจ.สมุทรสาคร 49/2559ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/ddQoKgJPPURWNjix8

14-18 ธค. 2558 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด มหาชัย  รุ่น 3/2558ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/avD8ANV3U1MGLPPU8


16 - 20 พย. 2558 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 1/2558 (at)ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/hbci9cmjqmRw7LPg8


67
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
อบรมฟรี  โซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด สมุทรสาคร
21-24 ธันวาคม.2560


ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร
แผนที่เดินทาง
https://goo.gl/maps/NzeCUHZ7S1v

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร (มหาชัย)
59/4 บ้านพันธุวงษ์ หมู่1, ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร, 74000 ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74110 
034 429 530
ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.notebook , netbook ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต ใช้ port Lan , WIFI ได้
2.สายแลนยาว 3 เมตรพร้อมเข้าหัวเรียบร้อย
3.Router ที่ใช้งานได้ปกติ
4.Switch อย่างน้อย 5 port
5.กล้องวงจรปิด หรือ เครื่องบันทึกที่ ยังใช้งานได้  (ถ้ามี)
6.ปลั๊ก สำหรับต่อไฟเข้า อุปกรณ์
7.เครื่องมือ ช่างที่มี ประจำร้าน (ถ้ามี)

ทุกท่านกรุณานำใบสมัครตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกท่าน

หมดเขตรับใบสมัคร
19 ธค.2560
23.59

1.พิเชษฐ     ร่วมสมัคร   
Pichet Thai Civilian      
เชษฐ   
221/212      9   แจ้งวัฒนะ   แจ้งวัฒนะ6   ตลาดบางเขน   หลักสี่   กทม   10210   
pichet_roum(at)yahoo.com   
814861233

2.เอกพงษ์   สกุลซ้ง   hipchannel      
ติ๊ก   
38/33      2   เศรษฐกิจ   เจ็ดศอก   นาดี   เมือง   สมุทธสาคร   74000   
dbdev999(at)gmail.com   
i-am-tk

3.เส่ง    ธรรมรัตโนทัย    seng      
เมืองใหม่รวมช่าง   
85,87      -   พหลโยธิน   -   ประชาธิปัตย์   ธัญบุรี   ปทุมธานี   12130   
Moungmairuamchang(at)hotmail.com   
891390660

4.ศันชนก   พลายเดช   
ครูไทย หัวใจเสือ      
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน   
707/297   -   -   พิชัยรณรงค์สงคราม   พิชัยรณรงค์สงคราม 37   ปากเพรียว   เมือง   สระบุรี   18000   
krusuea(at)gmail.com   
krusuea5

5.อลงกรณ์   แสงอรุณ   
อลงกรณ์ แอลที      
ลุงทีปการไฟฟ้า   
384      1   -   -   หนองปรือ   หนองปรือ   กาญจนบุรี   71220   
Too_en(at)hotmail.com   
863614224

6.ณัฐกิตติ์   พรนิมิครเทพ   
ณัฐกิตติ์ พรนิมิตรเทพ     
เก๋   
82      4   สุขสวัสดิ์   สุขสวัสดิ์68   บางพึ่ง   พระประแดง   สมุทรปราการ   10130   Kea_078(at)hotmail.com   
971729594

7.พิชัย   แจ้งสุข   Pichai jangsuk      หน่อง   81/181   หมู่บ้านไพรฑูลย์แกรนวิวล์   5   กรุงเทพฯ-ปทุมสายนอก   3   บางเดื่อ   เมืองปทุม   ปทุมธานี   12001   Pichai_ningnong(at)hotmail.com   PJ_ningnong (ขาดสำเนาบัตร)

8.พันธุ์ธิช   หนูพรหมเจริญ   
www.fb.com/Pantich999      
พรหมเจริญ๙๙   
162/24      2   -   -   บ้านฆ้อง   โพธาราม   ราชบุรี   70000   
pantich999(at)gmail.com   
pantich999

9.ธงชัย   เจริญสวัสดิ์   PaKaMa      ลุงธง   303      -   ประชาสงเคราะห์   24   ดินแดง   ดินแดง   กรุงเทพฯ   10400   c.thongchai(at)gmail.com   tongpakama (ใบสมัครไม่ชัด)

10.พงศศ์ทัย   สมานอตกุบ   โต้ง เทพารักษ์ พงศ์ทัย สมาอมตกุล      โต้ง   1524/120      ม7   เทพารักษ์   เทพารักษ์   เทพารักษ์   เมือง   สมุทรปราการ   10270   tongsamrong(at)Hotmail.co.th   865506735 (ใบสมัครไม่ชัด)

11.สญชัย   ว่องเพียรพรชัย   naisonc      หนุ่ม   63/1      9   เพชรหึงษ์   เพชรหึงษ์20   บางยอ   พระประแดง   สมุทรปราการ   10130   naisonc(at)gmail.com   naisonc

12. กิตติ   ทองดี   
กล้องวงจรปิดดินแดง      
กล้องวงจรปิดดินแดง   
2      ดินแดง1   โรงเรียนราชประสงค์   ดืนแดง   ดินแดง   กทม.   10400   
ddcctv999(at)gmail.com   
983389322

13.สมภพ   แก้วศรีจันทร์   
สมภพ      
สมภพ   
79/531      6   พระราม2   พันท้ายนรสิงห์   พันท้ายนรสิงหื   เมือง   สมุทรสาคร   74000   so.mp.hop234(at)gmail.com   
962209429

14.กมล   ทองเอมเอี่ยม   
kamol thongemiam      
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   
27/59      -   หนองระแหง   -   สามวาตะวันตก   คลองสามวา   กรุงเทพ   10510   
kamol.thongemiam(at)gmail.com   
kamol_tho

15.วิรัช บุญนาค
24/4 หมู่ 3 คอกกระบือ เมือง สมุทรสาคร 74000
08-1498-1454

16.สุทธิพจน์   ทรัพย์โชคธนาธร   คนไร้ตัวตน      Love phone   289      -   ไผ่เตย   ไผ่เตย   ห้วยจรเข้   เมือง   นครปฐม   73000   Suttipot-m(at)hotmail.com   ไม่มี

17.ปิยวิช  จงวัฒนสวัสดิ์
730/569 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพ
06-1626395

18.
พิชาญ   เข็มทองเจริญ   
พิชาญ      
STK Solar   40      6   เอกชัย   เอกชัย 71   บางบอน   บางบอน   กรุงเทพมหานคร   10150   pichan_kem(at)hotmail.com   
stksolar

19.
ชมพูนุท สมศรี
54 หมู่ 9 ตำบลป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา
0927705445

20.พัฒน์   เลิศดำรงค์ชัย   
พัฒน์ เลิศดำรงค์ชัย      
ซาฮู อิเล็คตริค ซิตี้   
37/13-14      -   นารายณ์พัฒนา   -   ในเมือง   เมือง   เพชรบูรณ์   67000   
phat.lertdamrongchai(at)gmail.com   
phat29237
-------------------
21.ณรงค์ฤทธิ์   พวงไพโรจน์   
rit(at)ritsolutions.co.th      
บจก.ฤทธิ์ โซลูชั่น   
34/91       5   ประชาอุทิศ   ประชาอุทิศ 72   ทุ่งครุ   ทุ่งครุ   กรุงเทพฯ   10140   
rit(at)ritsolutions.co.th
8192953199

22..ฐานิสร์    วิเชียร   
Thanis Vichian      
บิว   
23      3   ชุมพร-ระนอง   วัดวังไผ่   วังไผ่   เมืองชุมพร   ชุมพร   86000   
Thanis2519(at)gmail.com   
kbillwpcp

24.กันตพัฒน์​   จันทร์​จรุง​กิจ​   
Wut​ kantapat      
วุธ   
41/101​      1   นวลจันทร์​   27   คลองกุ่ม​   บึงกุ่ม​   กทม​   10230​   
Wkan2502(at)yahoo.com​   
9wutty

25.ทินกฤต   ธนวันมงคล   
Thinnakrit  Tanawonmongkol        
บริษัท  ชาญชัยแอร์แอนด์ซาวด์  จำกัด   
45      -   เอกชัย   -   มหาชัย   เมืองสมุทรสาคร   สมุทรสาคร   74000   
chanchaiairandsound(at)hotmail.com   
champ_1617

26.เฉลิม   วรโรจนศิริ   
เฉลิม      
จิ๋ว   100   -   3   -   อรัญวาสี   ทุ่งควายกิน   แกลง   ระยอง   21110   
chalermwor(at)yahoo.co.th   
chalwor

27.พรณภา   เกตุประดิษฐ์   
Lek Bhornnapa      
เล็ก   
25      -   รามอินทรา   รามอินทรา 83   รามอินทรา   คันนายาว   กรุงเทพ   10230   
mt8116(at)gmail.com   
khunlek

28.อภิสิทธิ์   มั่นคง   
Abhisit Monkhong      
เต๋า   
25 ซ.รามอินทรา83 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230      9   รามอินทรา   รามอินทรา 83   รามอินทรา   คันนายาว   กรุงเทพฯ   10230   
taoabhisit(at)gmail.com   
Amtao

29.นารี เลิศพันธวงศ์   SNA Marketing & Manufactoring Co.,Ltd   
52/17-18    -   -   ประชาอุทิศ    ซ.ประชาอุทิศ 72    ทุ่งครุ     ทุ่งครุ     กทม.   10400   
solartechsystem(at)gmail.com   Woothoney

30.ตระกูล   วลีเดช   
Tragul Valeedach      
คอมพิวเตอร์   
97/238      9   ประชาชื่น   หมู่บ้านเกร็ดแก้วการ์เด้นท์ 3   บางเขน   เมืองนนทบุรี   นนทบุรี   11000   tragul1234(at)gmail.com   
tragul1234

31.กฤษณ์   ปิยะปกรณ์ชัย   
Krit Piya      กิด   
37/13-14
ถ.นารายณ์พัฒนา   -   ต.ในเมือง   อ.เมือง   จ.เพชรบูรณ์   67000   
strategy.krit(at)gmail.com   
strategy.krit

32.เสกสรร   เกิดสุข   
ผมก็เป็นได้แค่ แชมป์      
แชมป์   
222/34    หมู่บ้านเอริก้าวิลล์   3   สหกรณ์-โคกขาม   -   บางหญ้าแพรก   เมือง   สมุทรสาคร   74000   lucksek(at)hotmail.com   
champ-phohak

33.นายยุทธนา   นามสง่า   
Yutthanag431(at)gmail.com      
นายบอย   
ุ65/135      2   หมู่บ้านแสนสุข2   4   บ้านบ่อ   เมือง   สมุทรสาคร   74000   
Yutthanag431(at)gmail.com   
955457054

34.สัมพันธิ์   บางยี่ขัน   
Sumpan Bangyeekhan      
ม่วง   
257/96   บ้าน   5   สะพานปลา   สามัคคี   บางริ้น   เมือง   ระนอง   85000   
techlotus2557(at)gmail.com    
858821472

35.ไตรทศ   ทองเกิด   
แล้วจะเคลิ้ม      
หนึ่ง   
80/23      1   ไม่มี   ไม่มี   บ้านหม้อ   เมือง   เพชรบุรี   76000   
titiwatpure(at)gmail.com   
971912502

36.ณัฐพล   เจี่ยทอง   
Nuttapon Jeathong      
ณัฐ   
923/64   -   -   เศรษฐกิจ1   -   มหาชัย   เมือง   สมุทรสาคร   74000   
lucksek(at)hotmail.com   
namo2255

37.วุฒิสาร พนารี     
พนารี      
SNA Marketing & Manufactoring Co.,Ltd   
52/17-18    
ประชาอุทิศ    ซ.ประชาอุทิศ 72    ทุ่งครุ     ทุ่งครุ     กทม.   10400   
woot1955(at)gmail.com   
Woothoney

38.อารีรักษ์    อุทุมรัตน์   
อารีรักษ์ อุทุมรัตน์      
อ๋อย   
49/4   ม.11   ชุมพร- ปากน้ำ   เทศบาลบางหมาก   บางหมาก   เมืองชุมพร   ชุมพร   86000   
brhdjjdhxu(at)gmail.com   
kaoy2519

39.สิริมงคล กล้าปราบศึก

40.วิทยา ทรงชนะ

41.ธีรนัย   สังข์สวัสดิ์   
ธีรนัย สังข์สวัสดิ์      
ทีพีคอมพิวเตอร์   
670/55       5   สระบุรี- หล่มสัก   สระกรวด   สระกรวด   ศรีเทพ   เพชรบูรณ์   67170   
teeranai1986(at)gmail.com   
tonnongdon

42.ขจรพล    นัยวิริยะ   
Oct Octoct      
อ๊อค   
4/1097 ม.4 บึงกุ่ม คลองกุ่ม กทม.      4   เสรีไทย   51   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม   กทม    10240   khajornpon(at)hotmail.com   
869889797

43.นายชนินันท์    นกแก้ว   
chaninan nokkaew      
อั้ม   
53/24      1   -   -   หนองปรือ   หนองปรือ   กาญจนบุรี   71220   
chaninan.the(at)gmail.com   
879846422

44.ณัฐวัสส์    ปัญจพรผล   Natthawat Panjapornpol      
ณัฐ   
19      -   พญากง   ตลาดล่างซอย4   พระปฐมเจดีย์   เมืองนครปฐม   นครปฐม   ึ73000   
victor_pan59(at)hotmail.com   v
895253549

45.
46.
47.
48.
49.
50.


รอใบสมัคร
1.ไพร     สำเนียงนวล   ไพร  สำเนียงนวล      ไไพร   160 หมู่ 17 บ้านโนนธรรม ตำบล โนนแดง อำเภอ บรบือ   บ้าน โนนธรรม   17   -   -   โนนแดง   บรบือ   มหาสารคาม   44130   paipai192516(at)gmail.com   812605729

3.สราวุธ   สุขผิว   joey saravuth sukphew      บริษัท เจ สเปค ซัพพลาย จำกัด   198      1   ไมตรีจิต   ไมตรีจิต8   สามวาตะวันออก   คลองสามวา   กรุงเทพมหานคร   10510   j.spec.supply(at)hotmail.com   
joey4644

4.ณัชพงษ์  รักติประกร   รักติประกร   nachapong777(at)gmail.com      อ๋อง   396 ม2 ถ งามวงศ์วาน ต บางเขน อ เมือง จนนทบุรี 11000   -   2   งามวงศ์วาน   งามวงศ์วาน25 แยก3   บางเขน   เมือง   นนทบุรี   11000   nachapong777(at)gmail.com   nachapongong

5.ปุญญัศพัฒน์   พระสุวรรณ์   Darin Darin      หยอย   171      ม.8   นากลาง-ศรีบุญเรือง   ผู้ใหญ่นาวา   ต.ฝั่งแดง    อ.นากลาง   หนองบัวลำภู    39170   suc1540(at)hotmail.com   Smile Buff_87895

7.สมชัย   จังพานิช   iamelectricalengineer      ดอน   14/1      2   ห้วยแก้ว   ป่าห้า   สุเทพ   เมือง   เชียงใหม่   50200   donsa.gg(at)gmail.com   898514094


11.สมภพ   รักษาแก้ว   865481950      เรือ   2234/3510      ม1   สุขมวิท   จรดลศึกษา   สัตหีบ   สัตหีบ   ชลบุรี   20180   sompop.kae2015(at)gmail.com   SOMPOP2506

72
16 - 20 พย. 2558 อบรมฟรีกล้องวงจรปิด 1/2558 (at)ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/hbci9cmjqmRw7LPg8

73

"ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ" แล้วจะรู้ว่า รถยนต์ไฟฟ้า เปลี่ยนโลกอย่างไร?

58% ของคนอยากใช้รถไฟฟ้า (ผลสำรวจปี 2015) ในปี 2040 รถไฟฟ้าจะขายได้ 65 ล้านคันทั่วโลก (ยอดขายรถโดยรวมปัจจุบัน 90 ล้านคัน) ชี้ให้เห็นแนวโน้มการเติบโตที่ดี

ทั้งนี้ นโยบายรัฐบาลมีผลมาก เช่น บางประเทศบอกว่า ถ้าใช้รถไฟฟ้าจะวิ่งบัสเลนได้ หรือจีนบอกจะสนับสนุนเงินหลักพันล้านให้การวิจัยและพัฒนารถไฟฟ้า, มีที่จอดรถสำหรับรถไฟฟ้า, เพิ่มมาตรฐานจุดเติมไฟ ซึ่งจะเปิดบริการระหว่าง 2ทุ่ม-6โมงเช้า อันเป็นเวลาที่ผู้ใช้รถมักชาร์จไฟ, การพัฒนามาตรฐานรถไฟฟ้า ทั้งการดีไซน์แบตเตอรี่ และการลดต้นทุนแบตเตอรี่ในปี 2020

คนในวงการมักพูดสลับกันระหว่างรถไฟฟ้ากับยานยนต์ไร้คนขับ โดยเริ่มแรก สองสิ่งนี้อาจไม่ใช่เรื่องเดียวกัน แต่ปลายทางเป็นเรื่องเดียวกัน
 
รถไฟฟ้าจะมาแน่ ถ้ามา ซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมจะถูกทำลายอย่างรุนแรง และเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก

อุตสาหกรรมต้องผลิตรถให้เบาที่สุด เปลี่ยนโครงสร้าง การดีไซน์แม่พิมพ์ คนปรับตัวได้เร็วจะรอด

ส่วนผู้บริโภคจะไม่ได้อยากซื้อรถ แต่มายเซ็ทจะเปลี่ยนเป็น "share ride" จำนวนรุ่นรถอาจไม่ต้องเยอะ และคนอาจไม่ต้องเข้าไปโชว์รูม

ส่วนในแง่กระบวนการผลิต เมื่อใช้เครื่องจักรทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น อุบัติเหตุก็จะน้อยลง

ขณะที่บุคลากรในศูนย์บริการอาจต้องเปลี่ยนเป็นผู้เชียวชาญระบบคอมพิวเตอร์

แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนมากที่สุด คือ ภูมิศาสตร์การเมือง ซึ่งหลายประเทศในละตินอเมริกาจะมีบทบาทความสำคัญมากขึ้น อาทิ ชิลิ โบลิเวีย และอาร์เจนตินา

จะเกิดธุรกิจใหม่ เช่น ให้เช่าแบตเตอรี่
 
หัวใจที่ทำให้รถขับเคลื่อนได้จะไม่ใช่เครื่องยนต์ แต่เป็นซอฟต์แวร์ จนทำให้เกิดผู้เล่นรายใหม่ขึ้น

นี่คือความเห็นของชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธาน ไทยซัมมิท กรุ๊ป


74
แบตเตอร์รี / แบตเตอรี่ Deep Cycle คืออะไร ?
« เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2017, 09:19:29 AM »
เราทำความเข้าใจ เพื่อศึกษาข้อแตกต่างของแบตนะครับ
ความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่ Deep Cycle และแบตเตอรี่รถยนตร์


แบตเตอรี่ Deep Cycle
คุณสมบัติ
1. เก็บประจุไฟฟ้าได้มาก และสามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่องและยาวนาน
2.เหมาะสำหรับใช้กับระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เช่นโซล่าเซล ปั้มน้ำดีซี 12/24V
3. แผ่นตะกั่ว ทั้งบวกและลบ จะหนากว่าแบตเตอรี่รถยนตร์ จึงสามารถทนต่อโหลดต่อการจ่ายโหลดได้นานกว่า แบตเตอรี่รถยนตร์
4. เหมาะกับระบบโซล่าเซลและระบบไฟฟ้า 12/24V หรืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าต่อเนื่อง อย่างมาก
5. เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กับแบบเตอรี่เป็นอย่างมาก เช่น ปั้มน้ำดีซี 12/24V
6. คุ้มค่ากับแบตเตอรี่รถยนตร์ เมื่อใช้กับระบบโซล่าเซลและปั้มน้ำดีซี 12/24V
7. อายุการใช้งานยาวนานกว่า


แบตเตอรี่รถยนตร์
1. สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในปริมาณมากๆในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น จ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์สตาร์ทของรถยนตร์
2. ไม่สามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่องในระยะเวลานานๆ ได้จนแบตหมด แผ่นตะกั่วจะงอ และจะเสียเร็วมาก เช่น เมื่อเราจอดรถยนตร์แล้วลืมปิดไฟหน้ารถ ทำให้ไฟหมด เมื่อเราจั๊มแบตสตาร์ทเครื่องอีกไม่นาน แบตก็จะเสื่อมสภาพ
3. ไม่เหมาะกับระบบโซล่าเซล
4. อายุการใช้งาน น้อยกว่าแบตเตอรี่ Deep Cycle
5. โครงสร้างแผ่นธาตุ เปราะบางกว่า แบตเตอรี่ Deep Cycle
6.เหมาะสมกับอุกปณ์ที่ใช้พลังงานสูงช่วงเวลาสั้นๆ

75
โมร็อกโกเปลี่ยนเมืองสีฟ้า 'เชฟชาอูน' ให้กลายเป็นเมืองสีเขียวนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างจดจำภาพของ ‘เชฟชาอูน (Chefchaouen)’ ในฐานะเมืองสีฟ้าแห่งทะเลเมดิเตอเรเนียน ตั้งอยู่บนเทือกเขารีฟ ประเทศโมร็อกโก แต่เมืองดังกล่าวกำลังหันไปให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสร้างความยั่งยืนระยะยาว จึงวางแผนพัฒนาเมืองให้กลายเป็นสีเขียวแบบเต็มตัว
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเชฟชาอูนไม่ใช่การทาสีเขียวแค่อาคาร บ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้าง แต่จะเป็นสีเขียวที่ฝังลึกลงในวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และอุปนิสัยของผู้คน โดยเน้นย้ำเรื่องการดำเนินชีวิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการพัฒนาเมืองที่น่าสนใจ
แม้เชฟชาอูนจะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องการมาชมบ้านเรือนเฉดสีฟ้านับร้อยนับพันหลัง แต่ ‘มูฮัมเมด เซเฟียน’ นายกเทศมนตรีเมืองเชฟชาอูน ซึ่งปัจจุบันดูแลผู้อยู่อาศัยประมาณ 45,000 คน กลับบอกว่า จริง ๆ แล้วเชฟชาอูเริ่มเป็นสีเขียวเมื่อ 7 ปีก่อน เนื่องจากเดือนเมษายนปี 2010 สภาเทศบาลเมืองมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะพัฒนาเชฟชาอูนให้กลายเป็น ‘เมืองยั่งยืนทางนิเวศ’ โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับภาครัฐ และช่วยทำให้เมืองเกิดความแข็งแรงที่สัมผัสได้


“ปัจจุบันเชฟชาอูนยังไม่ใช่เมืองสีเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน เพราะเราปรารถนาจะกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และหากมองเปรียบเทียบกันในระดับประเทศโมร็อกโก หรือจะเป็นทวีปแอฟริกา เชฟชาอูนถือเป็นเมืองก้าวหน้าที่สุดเรื่องการพัฒนาทางนิเวศ” นายกเทศมนตรีกล่าวด้วยรอยยิ้ม
ทางด้าน ‘เทก อซิส’ พนักงานเทศบาลเมืองวัย 40 ปีเศษ กล่าวว่า ปัจจุบันเขาทำงานตรวจสอบโครงการก่อสร้างภายในเมือง โดยทุกครั้งจะออกเดินทางด้วยจักรยานไฟฟ้า เพราะเป็นวิธีการแสดงความเคารพต่อสภาพแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ และยังช่วยให้สะดวกสบาย
เร่งสร้างความตระหนักรู้
ล่าสุดเชฟชาอูนเพิ่งเปิดตัวสระว่ายน้ำใหม่ในเขตเทศบาลเมือง มาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ตั้งอยู่ติดกับศูนย์นิเวศวิทยาที่สร้างจากตู้คอนเทนเนอร์รีไซเคิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองสีเขียวที่รับการสนับสนุนมาจากสหภาพยุโรป และองค์กรพัฒนาเอกชนอีกหลายแห่ง โดยหนึ่งในนั้นคือ ‘Geres’ กลุ่มอาสาสมัครที่ทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากประเทศฝรั่งเศส ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเปลี่ยนเมืองสีฟ้าให้กลายเป็นสีเขียวจากภายใน
“นี่เป็นข้อเรียกร้องของเมือง เรามาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน และสภาพอากาศ โดยท่ามกลางความคิดริเริ่มต่าง ๆ เราจะทำหน้าที่เป็นเหมือน ‘ศูนย์ข้อมูลพลังงาน’ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในหลายพื้นที่ เช่น ห้องสมุดเทศบาล และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว” เวอร์จิเนีย กาย ผู้ประสานงานโครงการกล่าว
‘ศูนย์ข้อมูลพลังงาน’ จะช่วยอธิบายขั้นตอนพื้นฐานของโครงสร้างเชิงนิเวศ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และประโยชน์ของหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ซึ่งได้รับความสนใจมากจากหนุ่มสาวที่เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ และเป็นครั้งแรกในโมร็อกโกที่เกิดการทำงานด้านการยกระดับพลังงานในอาคาร และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออม เพื่อกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และบุคคลนอกจากนั้น เชฟชาอูนยังเป็นหนึ่งในสิบสองโลเคชันของเมดิเตอร์เรเนียนตอนใต้ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากจากโครงการในสหภาพยุโรปไปประมาณ 10 ล้านดีแรห์ม หรือประมาณ 90 ล้านบาท เพื่อประกาศให้เมืองเป็น ‘ต้นแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน’ แต่นายกเทศมนตรียอมรับว่า ทุกสิ่งในเมืองเล็ก ๆ สีฟ้านี้จะยังไม่กลายเป็นสีเขียวแบบสมบูรณ์ เนื่องจากการทิ้งขยะสาธารณะยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เชฟชาอูนกำลังดำเนินการสร้างศูนย์ฝังกลบขยะ และจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564 ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้แน่นอน               
หนุนพลังงานหมุนเวียน
ดูเหมือนฟาร์มแสงอาทิตย์ ฟาร์มพลังลม ขนส่งสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี และการห้ามใช้ถุงพลาสติก กำลังกลายเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศโมร็อกโกต้องรีบดำเนินการให้สำเร็จ เพราะเมื่อปลายปีก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 ได้ออกมาการประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านพลังงานสีเขียว และส่งผลให้เมืองมาราเกช ทางตอนใต้ของโมร็อกโก กลายเป็นเจ้าภาพจัดสุดยอดการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 22 โดยมีคณะผู้แทนจากเกือบ 200 ประเทศเข้าร่วม พร้อมตอกย้ำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ทว่าในประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ เป้าหมายใหม่ของโมร็อกโกก็คือ การเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในประเทศให้แตะระดับ 52 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2573 โดยแบ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 20 เปอร์เซ็นต์ พลังงานลม 20 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานน้ำอีก 12 เปอร์เซ็นต์


ตัวอย่างการตื่นตัวที่เห็นชัดสุด ๆ คือ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อน โดยใช้ชื่อว่า ‘Noor’ ตั้งอยู่บนทะเลทรายซาฮารา ห่างออกไปจากนอกเมืองวาร์ซาเซตประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นโครงการเรือธงขนาดใหญ่ของกษัตริย์ ขนาดเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลมากกว่า 600 แห่ง และเต็มไปด้วยแผ่นกระจกโลหะราวครึ่งล้านหันหน้าออกไปรับดวงอาทิตย์ขณะเคลื่อนผ่านท้องฟ้า ใช้เงินลงทุนไปกว่า 625 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 20,500 ล้านบาท มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 160 เมกะวัตต์ และภายในปี 2018 จะทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้ประชาชนได้มากกว่า 1.1 ล้านคน ซึ่งสามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศได้ประมาณ 760,000 ตันต่อปี
แม้จะมีความพยายามสูงในการผลักดันรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่โมร็อกโกก็ยังมีอุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อมให้ต้องเผชิญอีกไม่น้อย ดังนั้น ทุกฝ่ายคงต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่อไป

ที่มา : AFP

ที่มา
www.voicetv.co.th/read/BkPWcA7gG

Tags: พื้นที่สีเขียว,สิ่งแวดล้อม,นโยบายพลังงาน,พลังงานลม,พลังงานทางเลือก

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 33