เว็บบอร์ดโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ โซล่าปั้ม โซล่ารูฟท็อป Solar cell กังหันลมผลิตไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - mrkai999

หน้า: 1 ... 30 31 [32] 33 34
776
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง แก้ไขระบบโซล่าเซลล์ รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน 

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  ตามแผนแม่บทระบบพลังงานทดแทนที่สะอาด สามารถขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้า
ตามประกาศ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หน่วยงานราชการต้องการ

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ Open Solracell Service Center (ศูนย์ให้บริการโซล่าเซลล์ประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม กรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต Solar Cell ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต solra cell ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง


*หมายเหตุ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องารศึกษามาประบุทธใช้ในบ้านหรือการเกษตร

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท  (กรณ๊เป็นการส่วนตัว)

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะไม่สะดวกในการเตรียมการ)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์

3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า
-สำเนา ภพ.20
(สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ Open Solracell Service Center ของ โครงการ )


4.สมัครสมาชิกเวป
โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php?action=register

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น

สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
ศึกษาได้ที่http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html

5.เข้าระบบแล้วมารายตัวก่อนใช้งาน
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,24.0.html

6.เขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด?
กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
http://goo.gl/forms/t0LDmTQdFn

7.ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์

8.ประกาศรอบการสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html

9.ตรวจสอบรอบการสัมมนา ตามวันเวลาประกาศ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ by โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html

เล่าประวัติพร้อมส่งเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรีโซล่าเซลล มาที่
mrkai999cctv(at)gmail.com

Line
mrkai999

online 24 Hr.

สนับสนุนสถานที่โดย

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

1 หมู่ 6 ถ. มาลัยแมน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน
นครปฐม 73140

http://goo.gl/maps/yDHbU

 ;)
ท่านที่ไม่มีรายชื่อหรือสมัครมาแล้วมีปัญหา

ใช้ Gmail , hotmail
โปรดดูในเมลล์ขยะ แล้วทำเครื่องหมาย ไม่ใช่เมลลขยะ

ติดต่อ

อ.ไก่
Line
mrkai999


777


ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
28 มีนาคม 2558
สถานที่
สถาบันพัฒนาและวิจัย กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน1.ชาญณรงค์    ไชยวุฒิ   
Charng1949   
นพ   
429 ม.1      1   พหลโยธิน   4   สกลบาตร   ขาณุวรลักษบุรี   กำแพงเพชร   62140   

2.   ชาญฤทธิ์    ดวงสุวรรณ์   
McDonald
      แทนคุณ เฟอร์นิเจอร์   224/4      2   -   -   ห้วยทับมอญ   เขาชะเมา   ระยอง    21110
            
3.สมัย    ศรีซ่ง
   samai
      สมัย
   89/79      4   -   -   มาบยางพร    ปลวกแดง    ระยอง    21140

4.กิตติธัช    เหลือดี   
กิตติธัช   
   คูลคลับ   
1325/6    77   7    ประชาพัฒนา    วัดพลมนีย์    ทับยาว    ลาดกระบัง    กทม    10520

ส่งเมลล์แจ้งได้รับสิทธิ์ 1-4 20/3/2015 12.15

5.ธเนศ    บุญนาค
   cowboy
      เนศ
   19   -   19    แสงชูโต   -   ท่าผา    บ้านโป่ง    ราชบุรี    70110

6.จินดา    นาคพันธุ์
   bobby
      บี
   2/2      -   ไทรบุรี   19    บ่อยาง    เมือง    สงขลา    90000

7.   อำนาจ    ชำนาญกอง   
Jaironram   
   ต๊ะ
   54/30    เอกภูมิคอนโด   8    เอกชัย    กำนันแม้น 13    บางบอน    บางบอน    กรุงเทพ    10150

8.   สฤษดิ์ พงษ์   วจนานวัช   
sarit13
      แดงพาณิชย์
   13      9    ชนบท-กุดรู   -   คอนฉิม    แวงใหญ่    ขอนแก่น    40330

9. สกล    ศรลัมพ์    ostrich      central
 synergy co.,ltd.   
92          รัชดาภิเษก   ัรัชดาภิเษก 62   บางซื่อ   บางซื่อ    กทม    10800
      sakolservices   
สำเนา ประชาชน

10.วชิระ   อินทะรังษี   
WACHIRA
      สม   
323   -   7   เชียงแสน-แม่จัน   *   ป่าสัก   เชียงแสน   เชียงราย   57150   
vachira2508
   สำเนาบัตรประชาชน   

11.   พิมพ์ชยา   ดุษฎีปัญญ
พัชร์   
pimchaya      -   
40/326   -   -   พระยาสุเรนทร์    พระยาสุเรนทร์40    สามวาตะวันตก    คลองสามวา    กรุงเทพ    10510

12.   ณรงค์ชัย    รวยภิรมย์
   chaitik      
NRC SYSTEM CENTER   
66   -   1   บางโตนด-ท่าชุมพล    ท่าชุมพล    ท่าชุมพล    โพธาราม    ราชบุรี    70120

13.   ปราการ    สว่างศิริ   
s.prakarn
      ปลา
   118/8   -   8   -   -   บ้านยาง    เมือง    นครปฐม    73000
               
14.   พงษทร    บรรดิษ   
ART(at)Bangrachan      
อาร์ท   
11/38   D5 Condo   -   นวลจันทร์    นวลจันทร์ 56   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร   10230

15.นพพล    ทองพั้ว
   noppoln
      บริษัท นัมเบอร์วันซิสเต็มคอนสรั๊กชั่นจำกัด   1/34       8   พุทธมณฑลสาย4   -   กระทุ่มล้ม   สามพราน   นครปฐม   73220   

16.ปุญณรัตน์    ภิญโญพันธ์
   bank1983
      แบงค์
   202/134   -   1   บางกรวย-ไทรน้อย   
4/2   พิมลราช    บางบัวทอง    นนทบุรี    11110

17.วิสูตร   ผาแสง   
wisut
      หจก.ทีมทูบิลด์ 1999   51/31   -   1   บางศรีเมือง   บางศรีเมือง 26   บางศรีเมือง   เมือง    นนทบุรี    11000

18.ปรีชา    ดาบส   
ctopfy      
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   
433   -   -   ถนนสุคนธสวัสดิ์    ถนนสุคนธสวัสดิ์ 27   ลาดพร้าว   ลาดพร้าว   กทม.   10230

19.มนตรี   เอราวรรณ์   
montri
      ไอ.โอ.แอดวานซ์   
ชั้น 3   แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์   -   ลาดพร้าว   
แฮปปี้แลนด์2
   บางกะปิ   บางกะปิ   กรุงเทพ   10310

20.ณัฐชา    เกษมมงคลชัย
   ณัฐชา
      ร้านอิงค์  เซ็นเตอร์
   70/15        8   แสงชูโต   -   แก่งเสี้ยน   เมือง   กาญจนบุรี   71000
   
21.สุทธิพงษ์    สดมุ้ย
   kaicom01
เอเน็ตคอมพิวเตอร์   
85/79      9   บางกรวยไทรน้อย   วัดโบสถ์ดอนพรหม   บางเลน   บางใหญ่   นนทบุรี   11140   

22.ชุติมาศ    บำรุงพงษ์
   mustaang   
   อึ่ง
   72      5   -   -   วัดโบสถ์   วัดโบสถ์   พิษณุโลก    65160

23.สมชาติ    สุวรรณ   
สมชาติ      
สวรรณโมบาย   
15   ห้างกนกกาญ   -   อู่ทอง   3   บ้านเหนือ   เมือง   กาญจนบุรี   71000   

24.ธนภัทร    กิจอันเจริญ
   mustaang
      ธนภัทร
   133      6   -   -   ทับยายเชียง    พรหมพิราม    พิษณุโลก   65000

25.ชลชัย    เจียรวณิชชา
   jiachai
      บจก. ยูนิค เซอร์วิส   
124/1882      4   ติวานนท์   เรวดี 42   ตลาดขวัญ   เมืองนนทบุรี   นนทบุรี   11000

26.ชีวะ    ทัศนา    
tsanac      
41      5    รักศักดิ์ชมูล    รำไพพรรณี    ท่าช้าง    เมือง    จันทบุรี    22000   

27.จำนงค์    เพ็ชรักษ์   
kaicom      
ไก่คอมพิวเตอร์
   55      1   ประชานิเวศน์3   1   ท่าทราย   เมือง   นนทบุรี   11000   

28.Hassachai    Lamore   
Hassachai Lamore      
กั๊ด   
57/5      3   ติวานนท์   ประเสริฐอิสลาม   บางตลาด   ปากเกร็ด   นนทบุรี   11120   

29.สำราญ   จินดาศรี   
samran jindasri      
แสงทองการไฟฟ้า   
304/1      ม.2   สุรินทร์-ช่องจอม   หลังปั้มเอสโซ่   กังแอน   ปราสาท   สุรินทร์   32140   

30.เดชฤทธิ์    หงษาวง   ประวิท
      วิท   
80/236 หมู่5 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์       60130
   
31.เกรียง       เกรียง
   90/26      4    พุธมณฑลสาย5   3    บางกระทึก    สามพราน    นครปฐม    73210

32.Praphan    Suanlang   
Praphan Suanlang      
บ.น่านเจ้า ดีเวลลอปเม้นท์จก.   68/17       5   บ้านท้องทราย   ปลายแหลมซอย2   บ่อผุด   เกาะสมุย   สุราษฎร์ธานี   84320   

33.kritin   surakijjanurit   
kritin      
ไอทีฟอร์ยู   78      1   รัตนาธิเบศร์   บางรักน้อย 9   บางรักน้อย   เมือง   นนทบุรี   11000
   kritinline   

34.ชนาวุฒิ   กิตยารักษ์
   chanavut   
   บริษัท ซีเอส มาสเตอร์    70/6          สุขุมวิท   มีสุวรรณ3    พระโขนง เหนือ   วัฒนา    กรุงเทพฯ    10110   
   chanavutk

35.สมพร    ทรัพย์สูงเนิน
   somporn sapsoongnern
      บริษัท ธนะเทพอินจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด   
37/1    อาคารลิ้มเจริญ 2 ชั้น 3    1   ถนนวิภาวดีรังสิต   ติดริมถนน   แขวงสามเสนใน    เขตพญาไท    จังหวัดกรุงเทพมหานคร   14000

36.อนันต์   โหมดเครือ   
Anan      
นัน   175      หมู่4 ต.บางตะเคียน   -   -   บางตะเคียน   สองพี่น้อง   สุพรรณบุรี   72110   

37.แผน    สุขเพ็ญ   
atipong
      แผน
   91/1   -   4   -   -   เนินเพิ่ม    นครไทย    พิษณุโลก    65120
38..   ธีระวัตร   จิรเดชศิริกุล   
hobbit2015
เอ็นซีคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค   
630/3 ม.3 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง ขอนแก่น 40150      3   ส.ภาสะฐิติ   -   ภูเวียง   ภูเวียง   ขอนแก่น   40150

39.จิรภัทร    ศรีตะลหฤทัย   
peakpoint
      พีคพ้อยท์ เน็ตเวิร์ค
   903/45   -   9    วอภาคกลาง    หอพักญาดา    นครสวรรค์ตก   เมือง    นครสวรรค์    60000

40.ณรงค์ชัย   จงธนะวณิช   
chai
      ชัย
   1/1      8   -   -   ข่อยสูง   ตรอน   อุตรดิตถ์   53140

41.สำรวย    คำชนะ   
ruai
      คลีนิคคอม   
252      8   วานร-บัานเซือม   -   โพนแพง    อากาศ อำนวย    สกลนคร    47170   
ปิดรับสมัคร รอบ 2/2558
ท่านที่เหลือจะยกยอดไปรอบถัดไป

http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,883.0.html

778
ความรู้เบื้องต้น โซล่าเซลล์
โดย

วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ และ ทีมงาน

วทบ. พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครElectrical Eng. University of Hamburg German

ประสพการณ์ที่เกียวข้อง

เป็นวิทยากร ร่วมก่อตั้งชมรม อนุรักษ์พลังงานทดแทน  2542- ปัจจุบัน

(at)mrkai999

กำหนดการสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ by โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม

09.00 เริ่มการสัมมนา
09.10 รายงานตัว ผู้เข้าร่วมสัมมนา
09.20 ประวัติและความเป็นมาของพลังงานแสงอาทิตย์
10.30 พักรับประทาน อาหารว่าง
10.40 การประยุทธใช้งาน โซล่าเซลล์
11.00 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิดไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า

12.00 พักรับประทานอาหาร

13.00 แนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการใช้งานโซล่าเซลล์ ให้ปลอดภัย
13.30 ตัวอย่าง ไดอะแกรม การใช้งานบ้านระบบ DC  บ้านระบบ AC
ระบบบ้าน solar rooftop ,ระบบ Off Grid ,ระบบ On Grid
15.00 แนะนำการ คำนวน แผง , แบตเตอร์รี่
15.30 เยี่ยมชม ตัวอย่างการประยุทธการใช้งาน โซล่าเซลล์ บริเวณ สถาบันวิจัย กำแพงแสน
16.00 สอบถามข้อสงสัย
 :D

779
ขออนุญาติ ไม่รับผู้เข้าสัมมนาเพิ่มอีกแล้วนะครับหมดโคว้ต้าแล้ว
ท่านที่ ยังตกค้างตัวหนังสืสีดำ,น้ำตาลหรือท่านที่สมัครมาหลังจากนี้ ,ส่งเอกสารมาหลังจากนี้ ทางทีมงานขออนุญาติยกยอดไป เสารที่ 4 ของเดือนนี้
นั้นคือวัน  เสาร์ที่ 28 มีค.2558

780
วิทยากร

วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์
อ.ไก่
(at)mrkai999
ต้องการรู้จักมากขึ้น ใส่ mrkai999 ใน google

ผลงานการอบรมพลังงานทดแทน

ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนภาคเหนือ
เขาค้อ เพชรบูรณ์


ผลงานทางวิชาการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญและแก้ไข การใช้งานโอเพ่นซอร์ส

(at)mrkai999 กับ สื้อมวลชน


รายการคมชัดลึก

ให้สัมภาษณ์รายงาน นิววิชั่น


หลักสูตรสัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด by mrkai999

นสพ.ไทยรัฐ


โครงการเพื่อช่วยสร้าง ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดมาราตฐาน สู่ชุมชน
โครงการสัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด

 
https://www.facebook.com/FreeSeminarCctv.SolarCell

บรรยากาศในการสอน
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCXARmbMpYglho9g8SRiHSGQ

สัมภาษณ์ผู้เข้า สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด

รวมคลิปสัมภาษณ์ผู้เข้า สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE


781
ผมส่งเอกสารไป 3 รอบแล้วครับ  แต่ยังเป็นตัวดำอยู่ครับอาจารย์   ;D ;D ;D ;D ;D

3.อนุรักษ์    โรจนเมธาวรากุล   
   68/66      16   พหลโยธิน   พหลโยธิน 71   คูคต   ลำลูกกา   ปทุมธานี   12130   
grenadier

782
การเดินทางhttps://goo.gl/maps/wkAAK

1.รถยนต์ส่วนตัว
ถึงวัดอ้อน้อย ใกล้ถึง ม.เกษตรกำแพงแสน


2.รถตู้
-ขึ้นรถที่ อนุเสาวรีย์ รถจอด ข้างห้างเซ็นจูรี หลัง 7-11 รถจะเข้ามาในมหาลัย
-ลงรถตู้ในมหาลัย ให้ มอเตอร์ไซค์ สวัสดิการ มก. กพส. ไปส่งที่Central Lab หรือ ศูนย์วิจัย วงเวียน สามเหลื่ม
เบอร์โทร มอเตอร์ไซค์
สวัสดิการ ม.เกษตร กำแพงแสน
093-9928743

034-355313 ต่อ 3187783
ขอเชิญให้ท่านที่ยังไม่ได้รับเมลล์ยืนยัน ตน
ปัจจุบันมีจำนวนมาก
โปรดดูในเมลล์ขยะ หรือ junk mail

สมาชิกเท่านั้จึงจะ มองเห็น ไฟล์แนบ


หากไม่มีเมลล์เลย ติดต่อกลับ

อ.ไก่

line
mrkai999

08-4111-2748

786
ติดต่อ
อ.ไก่
(at)mrkai999

Line
mrkai999

twitter
(at)mrkai999

www.facebook.com/mrkai999

online 24 Hr.

787
4.ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ได้รับสิทธิ์ อบรมฟรีโซล่าเซลล์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html

ตัวอักษร สีน้ำเงิน

788
3.กรอกรายละเอียด
การกรอกรายละเอียดก็เพื่อให้ ทางโครงการทราบรายละเอียดของท่าน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง การสัมมนา ต่อไปในอนาคต
กรอกข้อมูลของท่าน รายละเอียดตามจริง ต้องใช้ อีเมลลที่ใช้งานได้ เพราะระบบจะให้ท่านยืนยันตนเองด้วยอีเมลล ป้องกันสแปมเพื่อประกอบการคัดเลือก
http://goo.gl/forms/t0LDmTQdFn


789
2.ตอบรับ ยืนยันตน

ระบบจะส่งอีเมลล์เพื่อให้ท่าน ยืนยัน (ป้องกัน สแปมและการโจมตีระบบ)


หากไม่มีเมลล์ ในกล่องข้อความ ให้ไปดูใน เมลล์ขยะ หรือ junk mail (อย่าลืมที่จะทำเครื่องหมาย ว่าไม่ใช่เมลล์ขยะ)


เพื่อเป็นการเช็คว่าท่านได้สมัครเรียบร้อยแล้ว
ท่านต้องเข้าระบบ โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/เพื่อมารายงานตัวและแนะนำตัวเอง
ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,24.0.html

แล้วมายืนยันตนเอง ในเวป

790
1.สมัครสมาชิก
ต้องสมัครผ่าน computer เท่านััน
เพื่อทางโครงการจะได้ ติดต่อท่านสมาชิก ร่วมถึงหน่วยงานราชการที่ร่วมโครงการจะได้สามารถติดต่อประสานงาน โครงการต่างๆในอนาคต จึงจำเป็นต้องสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกเว็บบอร์ดโซล่าเซลล์ไทยแลนด์

1.คลิ้กที่สมัครสมาชิก
2.คลิ้กยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง3.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง แล้วคลิ้กสมัครสมาชิก (เป็นอันเสร็จพิธีจ้า)4.ห้ามใช้
4.1(at) ในชื่อผู้ใช้
4.2คำตอบสุดท้ายต้องใส่เป็นเลขไทย 

5.ข้อความตอบรับว่า สมัครเสร็จ

791
4.รายงานตัวก่อนรับสิทธิ์

http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,24.0.html

5.กรอกข้อมูลของท่าน รายละเอียดตามจริง ต้องใช้ อีเมลลที่ใช้งานได้ เพราะระบบจะให้ท่านยืนยันตนเองด้วยอีเมลล ป้องกันสแปมเพื่อประกอบการคัดเลือก
http://goo.gl/forms/t0LDmTQdFn6.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html

792
1.ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเว็บบอร์ดโซล่าเซลล์ไทยแลนด์

1.คลิ้กที่สมัครสมาชิก2.คลิ้กยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

3.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง แล้วคลิ้กสมัครสมาชิก (เป็นอันเสร็จพิธีจ้า)4.ข้อความตอบรับว่า สมัครเสร็จ793
อยากให้จัดสัมมนารูปแบบworkshopครับ

ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายให้ทราบถึงพื้นฐานครับ สำคัญมากหากพื้นฐานไม่ได้ ไม่เข้าใจต่อผิด อันตราย
ช่วงบ่ายจะมี การแนะนำการต่อใช้งานและมี งานที่ต่อใช้งานแล้วเรียบร้อยมาโชว์ให้ชม ด้วยครับ

794
ท่านที่ไม่มีรายชื่อหรือสมัครมาแล้วมีปัญหา

ใช้ Gmail , hotmail
โปรดดูในเมลล์ขยะ แล้วทำเครื่องหมาย ไม่ใช่เมลลขยะ

ติดต่อ

อ.ไก่
Line
mrkai999


795
สวัสดี ครับ ท่าน อ.ไก่ และเพื่อนสมาชิก
ขอรายงานตัว ครับ นายโกวิทย์ ฤทธิวงศ์ อาชีพ Freelance ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั่วราชอาณาจักรไทย มีความสนใจด้านพลังทางเลือก ครับ


ขอบคุณมากครับ พี่โกวิทย์

อ.ไก่
(at)mrkai999

บริหารระบบพลังงานทดแทนและโซล่าเซลล์
Solar cell พลังงานแสงอาทิตย์ ฟรี สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ
โดย

โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/

796
14 มีค.2014 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ ครั้งที่ 1/2558
14 มีนาคม 2558 นี้
เวลา 09.00 - 16.00
พบกับสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์
สนับสนุนโดย
โซลล่าเซลล์ไทยแลนด์
ห้อง ธาราธาร
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,865.0.html

797
สวัสดีครับ
ประมุข สังสิทธยากร  บริษัท สปีดพลัส ไอที เซอร์วิส จำกัด
จังหวัดนครสวรรค์
อยากให้จัดสัมมนาให้ความรู้ครับ

14 มีค.2014 อบรมฟรี โซล่าเซลล์ ครั้งที่ 1/2558
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,865.0.html

798
สุพรรณบุรี กล้องวงจรปิด โซล่าเซลล์  : เคซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค   382/11 หมู่ 3 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  72170  โทร.08-1736-4487   e-mail : kc.donchedi(at)gmail.com   web : www.donjaidee.com
น่านนทีพงศ์  กุลชนะเชาวน์

14 มีค.2014 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ ครั้งที่ 1/2558
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,865.0.html

799
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1 หมู่ 6 ถ. มาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
กำแพงแสน
นครปฐม 73140,

แผนที่
https://goo.gl/maps/wkAAK

800
สมัครผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นโทรศัพททุกชนิดสมัครไม่ได้


การสมัครสมาชิก1.คลิ้กที่สมัครสมาชิก2.คลิ้กยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง3.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง แล้วคลิ้กสมัครสมาชิก (เป็นอันเสร็จพิธีจ้า)


ท่านสมัครไม่ผ่าน ท่านต้องมี email ของ gmail จึงจะสามารถเข้ากรอกข้อมูลได้
หากไม่มี
สมัคร gmail.com
https://accounts.google.com/SignUp?hl=th

4.สมัครสมาชิกตามด้านบน
แนะนำให้ใช้ เมลล
Gmail

5.ระบบจะมีอีเมลล์ให้ท่านตอบกลับ
ถ้าไม่มีอีเมลลภายใน 6 ชั่วโมง
โปรดดูในเมลขยะ และ ทำเครื่องหมายไม่ใช่เมลล์ขยะ

6.รายงานตัวก่อนรับสิทธิ์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,24.0.html

7.กรอกข้อมูลของท่าน รายละเอียดตามจริง ต้องใช้ อีเมลลที่ใช้งานได้ เพราะระบบจะให้ท่านยืนยันตนเองด้วยอีเมลล ป้องกันสแปมเพื่อประกอบการคัดเลือก
http://goo.gl/forms/t0LDmTQdFn


7.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html
tags: อบรมโซล่าเซลล์ 2557 , อบรมโซล่าเซลล์เข้ม , อบรมโซล่าเซลล์ หาดใหญ่ , โซล่าเซลล์ ทําเอง , โซล่าเซลล์ อมร ,ราคา โซ ล่า เซลล์ ,โซล่าเซลล์ราคาถูก ,โซล่าเซลล์ คือ ,สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ ,โซล่าเซลล์ อมร ,โซล่าเซลล์ ทําเอง ,โซล่าเซลล์ ราคา,
โซล่าเซลล์ pantip , โซล่าเซลล์มือสอง ,โซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน , อบรมฟรีโซล่าเซลล์ , สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์


 ;)

หน้า: 1 ... 30 31 [32] 33 34