เว็บบอร์ดโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ โซล่าปั้ม โซล่ารูฟท็อป Solar cell กังหันลมผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

ตารางและผลงาน สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์ => ผลงานกิจอาสา ซ่อมสร้างระบบโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ => ข้อความที่เริ่มโดย: mrkai999 ที่ สิงหาคม 31, 2017, 02:54:15 PM

หัวข้อ: ซ่อมและปรับปรุง โซล่าเซลล์ สันติธรรมวนาราม กาญ
เริ่มหัวข้อโดย: mrkai999 ที่ สิงหาคม 31, 2017, 02:54:15 PM
ป้ายทางเข้า สำนักสงฆ์สันติธรรมวนาราม ไทรโยค กาญจนบุรี
(https://lh3.googleusercontent.com/wsRaGOMmFWgL0uA544LHkQ06JgIBMmolAuuJ7hyNk6epKcQUJRvwmkkFZrqRVlv344JkWigHGE2bLRV4TgnJg5ycRaZr_Rhje96HDiC1eNjDQXiLzpl4P0XDUotmsRL6mqBlXeLdR9seK6EoriNMr05TnP-TeDifZj3xvDas5w7Bmqigv16w-XkZDqAcqmgSHC8q0PpUZKfwawoJFoopfBz3PXvmCMQWKcmJChSVv_8Aopdt1ccxuGYsE2Rg8T-0Dstva2llkC8OSqASaHBWfxNh9e4JCiwr1UZAt0nyevweABYsT00-On0tj1FQdzuWd_FcYSm3VNEchWoElZMvOKddeTxz4b0uycEl7WU83jLGOwOdxMpS4FifJJH5wmR-6TplPcL2Em7LV4DaQdiHJXoi5Tas0zI4Ulxx9dm5BxUQlWsbkUvs9qbdiXDzSlbKO4v6Qb32yL38M2kaNOBV2jAMw9Ztd0moOHTHj-rnho621Bnhg2XvDVyWxbjyCk11k1iCzP9bc75mUnTakRWEaBWEUPizb2q3v45NX0itMgdDID4XkHNWl3rSB_qSUYyPyAqHypKW61P9uf6S2pg2iI-tJptNyUKZBU8mm1NE-yXrssxBTJ35ArFnGedTK0Z4NQIoGlfhfFWcvHv4tQ3Whidb7KfPENE6IiU8b1zK=w1412-h794-no)

หน.ชุด
อ.ไก่ วิรัตน์
เฮ้ยพร
(https://lh3.googleusercontent.com/Ax6BCvcc3AOR0HefnAnRzsfAD1OVvfG0c7ZRlwxdmHJfbO0SXO8E9pL2RY5kuwfoG3t3W-izYnFy26n_smw3fZZ9jk2jZmmzCqNnmYb8TmL8eYQQzCrYMdrM4O5xRmfBGcIE9Qmdas97jT-M4pWwzfmbIYaxwT_mjHCvwmXtoUTTnpwUI-vm2JXDlj7rrhNrimVFTnTR6ywUacXPVOHpHBjRyrq7I0jB72rGiI_OCaMROumh7UVzn171wke1WTPnnRwCk0AFFEnCjfLOw_Gu4PBMKv15CLw2AQyIXaD8SG7V4zHW6CKii4_Hl95mqIITZ68gzLkZt2onQ4yLYYH39WyBTP_Q7hukKVeUjgsHinx1BoiVA_xFeyItsZCDCOjJGGg6vnGqf9x1Dk8_QdCXN2UkLVFrLI1ZEU_zGtPcHMCKYMJSL2e_lCwwCMwYCGq7ySM09UxZIOP-ZOkHlvEO6s747yDgiP76escVUmJybvEUTxrZuM-Tf6yg7YyPw-kQ2zjwPusrTZyckNRLXad_2wHoLpMTxl5RVP-Th7LyBcKK2EWqiJw959pA07Zd6K5S66cbEv5M1U-UQ5MX5meEHNGOlmsblpfrtH8zMGwqXCcrGGO2_kn0zYthHEPQd8CvjwAFUGGVCo7JUolkz7vxEv5lCUAD4-3C6sSApFo=w1412-h794-no)

ของเก่าเก็บ ทิ้งไว้นำมาต่อให้เกิดประโยชน์
(https://lh3.googleusercontent.com/JoDZ3b-q7bgFlWdtLi-Ly03z0JXR3BJ6GI248nXqAj-1lUW6aa4oVC4TqS3IRiDgtQOSXmeOc4gpjm26c9nYUvua61zUM5qeM-84El94_zuK-OZWfJ7uEVVpPwrGuidFNzbY8ngZk3vq8sRnK0sUcxRSdV3HtFrSG-EyN8B4ElfWua4lzchDrO8AwFWXL88c5jZvKNHPouBK7O9Q_PGCf91ajAMcCTyzs3QabllTKjCDrAU06Gq9u60uqmK5nqHyv4tdKnRyj-eglWhp-UCooX3S3ss9Ag1pEQy8TGx5SERmiCT9VdqjgwkSKgLvvHmA7naZO3g0B0lT3mzAHKVPJxvzs0pN849VjWw0uLKNFz8nGALKSf8bd2A9CxqBmOetOO0iGXHY4vgS9U0cynqhntq9IN6MFffuhbpmdNAkGAYEOtMpuJ8l4miFaOAAGXf0uEAvcz8v2oz7_2PBGPK84uXy1fou3fDSVIstXb0sjugJjrxIIigypuFgr5wk8tKi9f8GC6wyRuu_tqlb1NaK93pyzjUzc8k3Kc3lxAsyN6ba0J5p8-Men5yYrVucgQi6tNi8RqqXedCk3fOcPD3OVamkXQ9mAAGzhbtc8V6ujr02Hokb6UqssW5-zxVzsFQPoGPUt3cuDBOtMQ34H0FUSn8cOAImNpNkXhN84Dwp=w1412-h794-no)

(https://lh3.googleusercontent.com/QF3BU65muMGcn2QibNtAWp6xmmvnmdjJBhvFjf1mnxoKd8qz3kByoauUgw6-VLy9r62bwn9_Eoksjnpq_jDFK729QwxxWJNafM4peqOeuVxR7_PBlTu0TMayEDUvlcInqApStZ4lo1w51gHLPYzwwnmXUokwrZ_xf-eOXBvYTks5p7CJ9eE40PwV0iSumdP2tNq7ObJxwAHXqJF7CAaO5kVFFwTnVFQKXwtUjNXIwuKpxHYh_XW3aJm06aU5UNFuI6tipkPDfPA9XNWHh4VeViWLGL1NcxNUq-fUuxT0HxpgwcrTFLSxKVAU43ZOF5joIZ7PpPibyNOhYb8cvNN28lhNWSvEzOfGl70Lty-gbFlqPyuJEtqIq73lMUsMC4tEBYFBZbod2PU36c-Zo5pSmkRLTkRCDNfHn3Ch9w-6Ix6pPg7JUv3g6zB0m3X_GLkl4LDZosEU5PzxOBukG4i1OjMbOu4iss_r-970Txe--1vIHF-Bk08fT-Jrs_eJCsS8KfBxg49KVVSvfbANaIzBe_TCtjQL6oQj_B8XOSFgHq2ahoCHBIlJCDp0noitdaE3xb_m3pJAX-2hJW4_Vju2hDEjkni2IxyAAesjKXlotET1VVQXCNU0iSFdCYdf4xPCXP9EgYgOdNmRhddAcaTFu_lu3IOUgEu1gK9i_MIN=w1412-h794-no)

(https://lh3.googleusercontent.com/W3C_WDke71GIn5ZfLU9gBNrkUjCt2QtfTbxO2QROBAD8ignq_t2GSItO2G7b3PT3RGFzZ105uaMIuyhtbFt_qBu_gH6J9X8khKe9O3jmEx8JkzVDIU97eZdANXbgM5ONEmk6OwtNnzcZkTCjx_Or1S91QJ3xB36hwmbruy7expc_fORKDfPE14hcIA5AUkRVtYn3qdpj1sxw21dJcl9z6P_At2DE_aZJKnJXj7gVCh2o09Pr5A0nIzfIYxe0pPxrwZhh7KB4lKTsv8sLl9-P2LwjzblWk64m2R1M_sto_zWlHSG8Y0MkdT6b-_kUEg0hKnnZdzMZf1OsfaccMhr1w_lq4ampRViX_rFUo0PSBp1YA0xd1cRYeW14eon6dzUbaYRjjrQZRFsDshYxfutjfoQatMQEgrwTW2uvoD1AVktOpAB_YrHBCCUojg3hwLc2FZWz5OhSpglryJm1dOX7CVFxR8fg9SE6OklK1okBgdxFcKp8JMFz-2aXt1XC8qIhYLHLNyQdMFDyFVZNpHhVfUpRwn8a0vdDOEN5COVQruwXxTJoQ07gHWStki-cQarnGKe4Iy7H7Q6wccxIPv93o9fxtUijPx9Mt9YpIyfKwbKL8nNa0IKb9YN3Edps5EVjL2tuvIzSTIw5vn8lRseCBgDY3s4QZviVwj87Zd0=w1412-h794-no)

นำแผงจากหลังคารถพ่วงซื่องหนักมาก ขึ้นหลังคา อย่างไร (มันต้องมีวิธี)
(https://lh3.googleusercontent.com/6JMzNUUZqUEeqXB07hb3PU3_hLoglqohmmwZO4nVbnPdVkfqq8XdVf-URBPw9iueA00ykZRTgWZxPuantSzQo68Q86iHAtNO9zYa5yOFQt4ZGwpw-6ym30d9Wgs9LJR764WRGB7kZF-zvFPDiErehJHsbppQALeEBkPPOx6HbYu1Xs7PDhmuhPyruRdZjKBYzzIoz47--taHhoVnUYFeUTLhfRzb8Eo7VRHdBPSKN1avCIS3_9UtQa5IMo0MEcmNA0-bYvg4BPh3kzddisecsLEzPAiApZ7wzbY-Z5tD-OqQ5bJOwzU4ZT4gTXRLSIGkOO9iZITFJmmudYCtVrft9XA2tZ6IH7aujv98FaDWOCQzF9u-f7ZQEU_mZQ3FrBvZCmaEg5mhkqy-LzG2PacXpq3tgGtL8kiT50OmSWDFNwtMXPe003iBtVlEbwuImTbiClYJb3UNWPgSxM8W05svAwKTL2HvdCXmKTbIjHpsMnevRGZixqCFOCCWobpzXG3XrFV0TrZii4rVXiJcEqgpyD4SylJdt_jMXkFJ5X-pUqbIq-Q0hDJlK40WJpCPT38SfN6HZ4k8_zJW3ClY8fiOmyQr0XHgSoFntjCAhjyghtEdtWznFyFSfREkjUUf2UXiXyPil_my3KoYRNTuUi6DYXXxtBbDdOk6-wPyEVw=w1412-h794-no)

(https://lh3.googleusercontent.com/cKGntc31NQDJcGW0OzuwvGNNEuUkb2OPbSI9pRDMKt0tun2lRSrSU49mNNieO1vikohbio8kdC8O6gzX5Ce7TKlXOlC2O8RG1TmzidlVEuFMrFHo15vys5r_5xCvVONVUKQpWPYbdpprVI9Zp2c7JjKxeotx5SdCDhnbXxg_gV69p1EsfEUTjFgnrVE2Tl3VacLfScvq5j7DYrqLVdm_Xo-bWpFs_gq_js9NhRRiPjL887qN11sAlK89DJa8hWYRuKxnq203cN2MzM5utqD6bsM2j5uoYBkQzz-nV0Tthv_65EzLsnEkEqYXiLAE0y79PfGjiqESd46nL-hZOx85xDDhvKa2hHukUOody6_RBZH8E_l8ziKh5skrgYHDPdVixLwEKAPpQw1dOX0QJ3KPJAR1CqkpvA3zQNppkuaIx91qGEMXFmU11F07aoGVITmejNDGjYUJJJPvqyTBEzfkyxU_Ech8DJCqmtkckBoLB_-qR1jXS70sd3iXoKh610OkLnoEML-IW81A7o7kV1r8PN_4mEqJu_9GO39xX6ThheRgTYhH-BYagwa55WFDIDtwMASf7BUFrzO-32QRyZoYqcFYUMXAPgPsXc7D2Wu_r8KXduGFqKmD8FdpPJp7rNrJjOflnUb5ke3ujxABJ3PQVS96DaVaL4p6UQv0iT0=w1412-h794-no)

ใส่ท้ายรถแล้วถอยๆ เข้าประชิด
(https://lh3.googleusercontent.com/Yj0U91k2b0l450UuhW0gqg5Gu0W5uZUrFdOb1EMtvHM_RolPUCRyROH4Nr4ECEZvybyknkiN1A3qsw8KkTQTDTxBbTo9JZUOWC3KbalboqkT6y_MYU3hQhWKgnsgUJe7RFntDiPGWG2yqRYpVAdwB92Kp1yp1mBH1z9pjKNONaJmm7A2_ptY270zqh30GAJWgynVuV00Vy_uNvB56h_4YOI9cOZYF0bfH3DFYBCjZxCUn2wL8A2JOGqEVtNH_-W0LHMS6L1CElaEB1TXBfPoDjaedUIEhR67QjcpzFLfKBgPJOf27ghSeuVyB-qS1M5cXRz73xsD6O3O93Y_LVB52KJDT3hZ6ddhvNJjkJkI30olRVcKE3wsreprK51j0e4ByuNDJqV6slc7XM9CqMG_ZsfVeUGQJoUHzq8-Jw_2Vdi1OJhi9yyaZUSeaVhV2eo7lG9DgInk8FywjKQJMeK4L1eMZVtYOoxAlXkFcXcckgYqVfR8r1hdGDawFqoYwenOMgfO8dXgwlesrKbXozevthmIciPJzJc9BtjmoLo-JDtcS83Svm6u3BgMjP_OE64fPFyrSFpjgBmaFluCRULCG6vc675WOhkGnyPVe5nc3hT-t3e6Ouv70YD58JsS5Vqe8bCXhbeXbz3k31cp-DUnTk3yavobowhx6hKIch8=w1412-h794-no)

(https://lh3.googleusercontent.com/3mM3h_mF0QxBeQvWm1IZZi6VIB-7XzK8EuztHcSIaAgOkJ7oHbY94bVQtVpXgdIIj6Saql0C7EFAObLYymsFxDuCoQXLcpcwIF4F_NKY8iUKfXyOWyenEmq32eZrLkGRUsMPLgYo8xoxbWiw6o6m1fsiOECY-cSWIsqhUpdbt_x-pVz314watWoSs9u-m1ADSQqkMF7YqPMvUQ22Humvh0W6Z852FdR-7-VhQop1bs7z-KzmVq3hAvaCN0NzrlWOpmL_49wJs5QTKqdH2adMlEC-568Nq1tJnp3T0Lb8Y3_2c47I41hvwba0m41NCNxgzSlGJPslbyZZx_4oWCVqEwd-ZMayRJBYXxYK4YouFL1sV-m_F65ZB-3wn6EQvUe8HNCcdRoLkCS1Lb4A0ZnEho6u2tumuHj5UX1uBCkLg2fYhGPBT70BW8uCGK-cOIq2aT4vJsL0XH6G_8WF2Gv_8oS-_3BJ0U6RLgvM-QSrNOw9ANJz2oPZ4gt-Bm8FEEwTgYO_jZZvIFsS8P6722H0kJnhd1NYVSSku4kLkC8zzn-0uPbUP_xsf2buLVGH4UmaWrU-OESCqpFdnAe9ASqiKILC2Q7cBRiyka2yf9xEb_ZmKzDZlcBRGO8s7C10uNJt1iyMyUF4JCgUW6Dp1G-Jsn54FQ9KAJfEDcqRy7s=w1412-h794-no)

ไฟมาแล้วครับ
(https://lh3.googleusercontent.com/haCBEkGSNHK8cqBllDtwXd7a97UhBuQHnAvc8E6bUt_FudAetXe108gpQzr17f4pWuzcWFPLTQhQnJ9RvIHRpJ3DBYJk6kG9UAzKK5tFV2I25cRVYh7JawzRNe8HwmQfX4uncldpVfmeyEHrdDT7QWXFV4ua47Twuz0wZLN4mBiURWpqrg_UEHKEwqPoHD_Bt3Mt9_alaeUprqoyr7Dag8rVuONQQqadeMhmcIzCkswk19Ec8Z3lq3gnNjQrVdK8I5-57t7E65R1A7ioBb_vtGH-AvxS4bGfVYWugeOazSZIo7QshkNcBhlIy19VC0ok2Vj13461vhiDDaE6iKCqj84qPtoG2aMvwtMvbKyIU6wNEFtmitQUdCz2ZnCOzQAAOWcQ83qiFlu27DqBWkcT6OGVaWXWuqFiwDcfWfsrGlKOG1cFibF6bWbG_w0VoAtmXf1fSYEA6bp0UXFsXinJi-BfQxUlUkla80j6wVeHTF_hjZ3CDhwjP_UdDicLkjnw8rhUU3Dy8__CHbQcr5XHoahsOXXciGkYtWlgT-xA1KyfXbNdm6wEyVDrX08GZLAiu5V-b04F4ISQ23EV0ze_1Dpqo2bF9xmYTlRxUUtCWg1fVuf1CpQ_oOma7YT0jOrr5_y7ZE1hgWj149UGYuc2WEw7UChYTCFdhxXXYWZG=w1412-h794-no)

(https://lh3.googleusercontent.com/RbmT4-aHHCLyhcBp9BBwQypJutsb8mIG2EKthol0JOjhNKdhiupArK9aSiGJBjwSj2xqTIUNSeTaElh0NuS2CZVGsuGpHeGrh5g1foguqzFCbR7lYjDAX7KPT9da3hpLKoizJgPoHT78EkYCLpwkupvOTPuWBZ-cmc9R3eoJbhxm1wGIxArZViWGNOrqHKVcVxxRhz0GQZRr4ASEWDZfw2VQll25LSvAIz9LNNuQ7ytc6j66qvgMPzg04PJTZsyPS3GWen5JkPT2Xe92UWP4uscbgHO2sTrFtcKLhQWi7iK2GfWcV7tkJcPcQ7o5HaM5iyRQHKDQm5tKbNo1clVSF1Scqc4EcsrjAq4fACdWLcgjrI51e6zubjGjnlyvHeYOr17ZA8cM8WGkvluJgTVCta4Db2v89BgND3zGooUMw_RZK5WQaGEpVvdd9TT_mGRrb4kba_pFisZhvghfpw7tUJOHURigka1b5WQr5jSS6rEBeUcwmIrO1Lzd-EGRU4kSSXykZrigiG22gqJ-URykfP4F9qExnOzSZe58A6DfeDp63q9cMhTZWxenK5mjjf6_zdtcvW2nvmw1SjvvQ5CY36Egpzvx2vFd-CzQAxOxlc_FCFFsqiCwlNJJbd7fo9K8DDahGoD17i9RqJsaHeQjnZchZuSKkOcmgrlwEK2x=w1412-h794-no)

ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
(https://lh3.googleusercontent.com/y_r82k9rGH0u1hbbe4hVbQbPHO19hh_VMCMSxK44Nqo3DB0O4NiMazZ_OS5wMwYjr6hzOJTXuKTnzTeNbxX6oWbrFFzBb2ig27LIYtu__hq-PIBThA_marmIH1-9mYSNygnwDKoZynhDSK1AayWJJIUjUjY9PhjGcf6KceLf0UK9m4dEBb59UQZJkt_Y4Elj3ipAoBos9GueqCK6bejVeJfUFm2i1_Zt2oDmYs8LT7lGq0rLfGW8cJAWRn-XysKhzPuVL4bkl8kTyKe15-2M2nPcs1JV3qBgCPZj7Xoec-TjnsA8JDrKLDQixruvrwUgGWi_uGOhnhpaf3uTRZYcWBaLteM3Pi69-ePZT_l5nfTSeAYcjLyT2ZO5J5wfleEFkm1Wsa2iPOgp730-5zqkv0hULnRjeIKjEiai3CMuNvOnGU0LGMmI2ryDBoMp1yzxlC7tUAT-tJ-Tb-NwB8I3ycSMJpHRNE_aajDMrKByiRMPz_HeSAe3hBN_OzXULafuKugkfOmmwS5QQ4jlkFrmtDqjIVPEW2e2OYH_3iLiqP4oJLLOJWg7MWJNk2nP71rUylcRvcxkslIjiniQGqnER36HzeQGizdzToQ3ZPwfzL2p7H84duCvY6PA9LutZJ9hHJrqx80aVvv0wp87ftCNER-9zC_T5iWBionlutpl=w1412-h794-no)

ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/iemPgrt2Tbedawzv5