เว็บบอร์ดโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ โซล่าปั้ม โซล่ารูฟท็อป Solar cell กังหันลมผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

ตารางและผลงาน สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์ => รวมภาพ/คลิป การศีกษาดูงานนอกสถานที่ => ข้อความที่เริ่มโดย: mrkai999 ที่ ธันวาคม 28, 2017, 02:57:31 PM

หัวข้อ: 24 ธค.60 โซล่าฟาร์ม 5M สหกรณ์ปุ๋ยฯ บางกระเจ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mrkai999 ที่ ธันวาคม 28, 2017, 02:57:31 PM
นิสิตโซล่าเซลล์ และ CCTV รุ่นที่ 19/2560
นำโดย
ทีมงาน
(https://lh3.googleusercontent.com/M9-_V-G2_ocNf6F3SEhBREQObMrmrTM63zw_OFVpGjG06FIzQCv40q82FR5YFBtOWYTGzlQzFF1nTUR718-l5AW-1FDFy_o0zDjOAvkoJXfG6lFMot6tvS0Dj0yD9mRgoJexNPAEz6BDJBOdivXQVKXh5YbS1I3e0vidIlrAdV_VKwHM_SkBOKngLBV4u2KIRXN9Cu-bnu63Ge0lmGz2MdmBENtVzMP14Hyul90cEcLhFSnPmQXbZDh3HbPph6ncCH3Ks5FNPeMuWRh2EgG3NzRKAQpq3ruIpsXxJVQvZqpvIBN9936jxSRoNq1V-9Wbz6xFT78-ccJFlGL5tNNaEpBR7-WpPgawyusSsX91qcotlYd9EAAeRPyTG_Pu7BP1FicSjeHbnl0JFypZjxk2RGd-wGps2l7awPWEqOw48eBNdSmdbW-g6Ki52y06SfMykOLKI0E_HhHyyn0FeGxyt8qglXvhDO8ZsK2Fn08Sgr5kfOluqdM9xhGAwWfYNXgnyW4nVaaE2o_1sEQJAaETefx1Y2raF30XrgSsAZUaAQHuOrGEtNMaYhE-06SY6yF9QTG-U0rM1j5LgPBLI62_UOTc3d251ujCw75ClbY4VP8hF43Feyc7Vqeyz8uB14dMy3xU0b0ho1kFPBFidUXO2XsO0Dk=w994-h662-no)
ชมรมพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรและเทคโนโลยี
(at)REAEClub
www.facebook.com/REAEClub/

(https://lh3.googleusercontent.com/ZBCYQyJPdkI8YZAqdcrpEQu0quOR2ioycAKXT6zDR1v60PQ5MlUiNg-dgbkZYcP1V5dEDuQc7K9ihyK0tSikcFHmSyy3ThL7lao3clD9pfB47yXr6Zb5w9QStp6Z_GsZDzePtLZ-RLjnaUxFOkIjMksWluk4oduNmjl_5L1l8jDHVZBS4omU0yRl6-I8XVvYW9AqC1DeNPeauVx-n7cBU0rkPKWe69Xn_nehRmwPSCG9XsFYpxCTyBRNkmCrt86A3J-EJu-yVl__99SVQTaPtUmLnVLpMlt67U3u0CJaUgwhLU6yLoXDP3UqGm_xlODeNOUp8B6ksZwTSLHeoNlyteluhbBkzhvxiIcBJTdsz8INhMk-WpKH-hx8D4obqmTZAvCKN-O0c66wRHWz6ybVRF1TEACNTgV-9SiaY56RShxfy38qCqp3KNfotdqJZDMhRHrx4iJnKgdiAi6IbJrjcm0IlIZAWjROsZuO7Blk-Mr9GvP1vmj0ioMjG04Fk3V7Dx4VWZqjHhlUdO1kLL48BCwotciFfriNBfIDYIpDyNwN0cdyIfLvRb6_hAYM2sJuDT_H13_UNpkM3XQJob3Q7yfBVnRBaA5mjtvAsx4Uq0kRDMYH60z6m00XJ0U6pNyXikK2H1MIJz1uhP9eWxJslCpEyKo=w818-h613-no)
อ.ไก่ วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์
(at)mrkai999

(https://lh3.googleusercontent.com/u2NwxQCCCIZhOP7HyZyu1T_Mv-4JeqUameObPSAjszSzJRRH6TjrAci5wpyE5jRKPhGh06bBIVpabPSm4ryKkgj0vyAgDu6KkBn6cgu-yUO0wOSQq9LqhJFc2eD0pcqJojga2HyHoPhRjAslU6ZyLdlZh8tGBvxYcGgxjV_EpF0dCKGPDN5WRRH0TflBCdgsbASYRYlc4Ars20t4HXb95mW9xjEZHnLuygw7il-RAWpJK0JwAMkQ6vbb5jIbKO6LXu8eGayPejJIIQhm0KquztQ0wgX2nnv8f29qtOW7fgZp5BUJ5u5yVNPaSZHogbQaYDVfngWDKo5W1Rb5y3kVIqqgY3GslNT_bA0n7bz27owq0YsXXP7AJFi97KZU4htdAfkcscSmURrXItbgEa5PMKvCx3grYsFhAHoLurtbRQ4rM7XJm_6O6EuolTvlFzHjodGzzxKO9rd2Dm9zV_0Iz42Wt2kNP0qDhtjsqhC_6QmfFxp7rpIm8WJe3pxL9_KwfiLrsB69hGhLeXe0vaXUD9E6526ciSrgYvS3tSRb9Pzo2I9oNtxTCYfCn0VSNJoDrCuLaYGGE_D5g_qKDVsu1_9iwQTNp4nPk6ZqdmVTK4EmFNycqZ4QSWMmgsT5ZoSOTqokp8zOq6uC2f8rqiJ3SeNFjQg=w434-h289-no)
อ.หนึ่ง จักรพงศ์ งามเลิศวงศ์ถาวร
(at)1kuburi

(https://lh3.googleusercontent.com/uW8-g5yQkFq5nmLzjBILf8bIhYIM5dsiHgokMGnHkRJKlK4oEAEivO2QXUMH5tVG_HvAiPSxXBL7ttwH8tpxhKfeZV8UxEqBUiyFnfo9XCy9Lbq6BfU8RfIrrI3oSVG04S0juqvaBnPtIBPobHxk-o6djixW55II5LHkcwXyUCY5f2vZ83TvhmmBdq8fAMN9xl00hFCbr-BhWNMXu41IQSKebuM6Khvz6OzGg6_layBXCdF0gZdQK2BZOm_5rLC20RZbN8bHuGi28YiI_oPLBNjZwQeL24g0Ueh5YkoFpimGL04_4HL2rQPXhnV9u-3bbKDVj2OYUdxRlLThVfMYN5wOwR73G4Ocgv0waQ7_I2ZecyP103WOQVP3JmL8k0SN7WYIO-mBW1qza6WiDvuREbyxrhyfVf37699xjUVyj-st7VrfuWL7ynsQ35HzPf9vujo9ncFsx_1fgjssj8acwDmJOC1SxoDVhwqzk1G-_90Dq50SqxML4Z-m71dAjBwqCj1UQvzjbJ_VZ2fOqBZjKLtJGDfoiJ_MF9f-MJhaW1PDpC5b_PBf2QXnDBvzm7Fs9Ib5yqJb5HN1Vffpm082cfrkLIv3WmDSHmtvUXdotNI9RFxvH72RDvMK2MFScnT-gYsnENQtnPwUPo_TlFeKCTIO4nE=w442-h662-no)
อ.น๊อต
(at)mrnot888

(https://lh3.googleusercontent.com/-vJLUb4u-2YwlrYWlb9Kn-lI3_JJDXko1Awx0mdZEmQ2QdADcMuH-VXPfol1qaRAom5af3Mwv1sFMGW_gHmACZA0UETjrj465uQEPBDorOvc20SP2rtUmzV5mhmS84HYzd1jRtf2QFe0Yoz4EIsMK-Y2hMz8pdx2nQHs50wjusmmdjat7hZ1JCtvPrz0-07fn8F0lSu4OXMeDrlVCYwAUpACALsMZ-JLtYOVluonwfSCRJzJHjv_sRLoDlXAf7BhuKrG5xTb3jVLNLonriEhKRPMFUZw8KaN4DBK2nq9eCqZL-gy-NqMW7yC0ONLcY-2ksSyK7g0xRFuDW1hs8wVftfNiJBY3k-L9kgnhXaOSbGDN_AtYn_5LPktnopNAAw8-nW-ofYf8-kdtp_dGGUzpvmURutKVoflXJLF46K0Wh6dumcPVZ5f2yiypFvOn_wqLijzQjeOO1lLcX_XIQ4rfWNz8dAguwplynMAB-YT6CrbAi2PYPfuUhcF0p4wi9basH-Vd2SprUhv1efeSrcMzB2ldr1kt4KOsY5pSnwbGJTB2kSQ1tJH9o-p_2vq4cEqJoPaCgW2dLeObEyvlbNkoVtHO1mDFe8pRuVydWpF7p5YAJ0b7jXCgYCf3PF43SIMAEEtp3zycgdiFgoeQgKs1Q9bm3w=w920-h613-no)
อ.หนึ่ง เกรียงศักดิ์
(at)ชอบถ่ายภาพจบหลังเลน

(https://lh3.googleusercontent.com/ep_4DZ6ZHhRrEHsLPy-cShe_UGQz7mggiOrvyHWdgtZfCCM45AgcuwoPOOMpExkcWUgo4jAFXsMyX6GSGFRTGy9mptFcIhqw-vwNW9WiJXoWreA_iLnFo77LzbYxn6FrCygZvR-r_5CUDnTeSRVMyC6JGmtSpQyL6QO2_ZuTgYlm0Ge4ww-pMfa5mByY-nxy2t9mMfB_kByEZAtoK5clW_NRpr3LjOgr_dE6A9WE1W8O9dZdtBxe0knPRsV9vhou6j17dTw_aPeN_-_K1veVyfKw5fhM2bU_lHR7WFKckIvV1imaH9Bq1hUmMYUWsO16L52v8Cd_OoRYPv5uBKyg8yhi9Xvi8XSLTtywje1c1yYPXHxdxELndGoOFXPwCDFbIqp6ZeiISJC4OVDZwzLR79lrJrW9EOQSOK5RX27o71u11_iC6YTt_do5V5YQnhu8w1WDicjwiCR-Ix4qdtw5AFjOaWepzgSDidw6fN_2RKkhH2j4RUKLqySrR4ZQf-O8YF2EyoIxK0AKfggGcFl7AvmUzKiYXX59ChEjEIhOd7djVkYinrrJ1J6Jt1q_wYo4vuWyPr_RttWz96Sxw-9z6Uy9J5A6YDeqWJsu2KNTXe7GRSY_1RUc7Bbb1aR0NBdWl7CvUICJ-D7XkG1DDqLtnxG5zcg=w920-h613-no)
โครงการโซล่าฟาร์ม สหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์
หมู่8 บางกระเจ้า
ควมคุมระบบโดย
อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาบางกระเจ้า
Eco Thaienergy Bang kra Chao

(https://lh3.googleusercontent.com/LHKbIpz9eKt0eeyigA3m38Ta2DeN8S2mlNQDErkND6r4PvP3zp08ZLSGgqrgoTiKXU5B2RgU-9MsrrlRX9KfsXzyg27qVm8Bg-EH821f68JkoaBZ70uBJz_j21wACCOsDR3uZaEnfqba-fWrdePNmQ_1FUhFegk9uHBXpb6SZUXe3_GO5UpSWcAhW-Cfwjsw-sIsF3Q1cnOAEnyxWtlZbc1z8CvT9-VF402VuDY7kh3bWZffuC_39VuQzyCcNlPkX4HN-pT0a8pxDPIAhy-v9Sk6Z1ohmXsZD5zkSakij1fL2kuWsw4Qbr-xE39S7MLhXNQZhDhlDvFUszk7DNQcsqJH4TSXv6IYgqXoc4Ls0ZOjgkST1sF8wdBrQ1Nfun5w3v58T0hfsgdkfQxbc7shl_yC0a-5Gft09Akj6tAVz7Z-4r4nYvMbjF05VkGpDHn8pdTR8shn5iKkGl58lrofe7a1rLj52SgSndh3JtQUM_j-8NRvyMsIj-3DtJOFOYW943f9-ixYJ0zHt57c-nKIQZMbUfvWozmtEAB7dWr97AYj9SJyZawDWMxdrMZ74yFsAeYnhdhQUYaTrc3qouNueYblsHG1Wtm6TPyuhCfXgrTf798EAlPsJKdW3po-cD6aN94k9R3khz-p0nch6krY-7Wulng=w920-h613-no)
วิศวกร ตัวแทนจากบริษัท มาแนะนำประวัติ ความเป็นมา ขบวนการทำงานของระบบ

(https://lh3.googleusercontent.com/zjcnSE5Pqt5rlco5lTLwqBBwva0Afp7kxk6Pp4nRmzEb1SRCCnAkuKF6T-BIKgsAbL_ODbjOa1l5lNs3DtLIYe0hxS-HOnYgrrYNAsW7SUYk2ixTmVXBe0leeBHp6srO1ZCUvs6OS2D2ffgtpqjaVx7mbkd9wWd2iMH2cvt0jBTACcrOQORkye6ksWgVRkTIrjMXNTM0Eh1yVFchdtooWNFnCQfK8ssgWNZHDs4WGJEc_TIBZRvt0JnoINlFoZyUOhFcgmXO--uVdqDqweMeXi-abd8ISH8eAjTJboTzJojMAgL5QkwYq1oinrC_KvgqOH9ZoCXML1ET2gyKGhGMT342cGfviGH0_iZ4NUVDmoZ6R0WN9Yax8YueUXcU9bg22fRtXfGKG1BWPqeza5oJAoVi-hXFNa9uncl_rjJX8XsNp6UCgWn9DizfnxuRGXbrtuTpA_tZq0Fr271rBlXTGybzQDu6gK0C6672cccyJ2HBlQt0KElfHlKNGHlcEa7w1kSg4HYXwya7UzAeK6-wg0WnaUAuu8XbaNL44MSBwY-zv3U14G4nwtcQGya35NcMFv3Z5ZMup2JhoJI4TmS1jQfyp5ZUGO3WZPFK9TDcsPgSIJWQh-J_h47ZrHha5npAOSpKfLYif7y6oUuVm7vQ7n1TjCBJ=w408-h306-no)

(https://lh3.googleusercontent.com/XsLogMWI1a7-W6hAutj-_QoS906_tQ5kNxrWWN945m8ElKFkNh7R2Jeq2RM_AaAhEFufqbr7n3riVgUt-6H8CHYnslEQQlH5O9QS9i2DumrmZIqF1SHmKNUsjIzXmyOE4JADC-QK_OrM9ztSX7RCr2CN6n8wUAEhy8eeavooeOdea6VRjXbXCbw-jYOMs6qoQsP2FKiDaqLCxgjNp3QLs67gFK2fgJ_0pE83XtbQ2MDtnPbA4hHwjQ7r1M3yOQQvs3Qrcqm8Sxxx8zc81_1nBWORgglqOdtnMXzsGXWSn5snxP2XNskACxCwZh58W3qOK0DEhieKp-6qJAQ-xc3xRW4hWX481noyRFZRyFY8rF0O357ZbbTxLHB5KVK45DUMw77ToGWYK7Mu0VH-pxUmrWMUF2_DwPHlrpEKNOOJhIVMVuYdyrzf-r_ZMb6mC5NBwZc2eiggEgMSmeu4TevPtlqMppebW_vBgK1vyrYXzj2_AzvhN4P4e66EUXx2xFVer6AyX4ObsgeT6yqnBZ0jEL78QbW5-iHjC72EAY6Iwe7LL2FWbOQiPq8sDLELJdM75ZgHyM8t2R53J7Y1GWfOROt-6mjC6eNPAdumzUR2_EaEP2TWlFJ1let1KSqNdCFaJUMmWIVYCoLxVZ1Qb1N-6JIkyOU=w883-h662-no)

(https://lh3.googleusercontent.com/j8V2uc5BapXjhu5mjkclSexzwL4qsVtJ6Iv8ZgRxIr7qyvUp2fdsgOIBmdfx51LfPDLvdLHUMew8PyfyXitxBdGbPXzBumobdhz7cfqCvuZyGPsYkwF_bJeCcgbkDf8Os42GwGfJ65rhituSDK5uBMr8vAi1F7D7WieSdf3aIAkw8ljS9HZS88qq6lFDtBz6YzGCvHqVYuiYmwB-Xpn_1TR3C-VJkreCzOhm36EVtw-U0Cxpui5BvzDYqHZr_6cUzjv6tOHbfQNMnPpeb4uxmgEndaupbNd7iPPNBf-rbD9bjvVU7ZD5iRQfs1jJIyeuC7Sc5HdW6E2eGN0QjcwzNIacm3Xlcyl7p9JCLSwmdEj26EjAkL9HVeDsF9cDCPsnBjsyNc6g9udhTW5AaLtlAmFEwNSh8o9HaNMUyQBIKgjdYRBsffQQN_puOygBwtLFiocCmy9m58XkSU1EOjdCYV8h7b0S9GYo2CyGWI3xg7XqPK0U44vR8fq2xn9XsVqYWAGqpjo1Sx5RWcSKI5M6zO_Ps4i_vcZbDf8mqN2H70tg4MX7gttloyNaIAN13ANRTjm_Yh77xvk7ODEOA40EGo-tiSvfjewxOfQy38xvFgkY8ZHiQz_fv1gR4Z4sKasrRWFEFDXtmkVWru4K1TKyH4yJcbw=w1280-h370-no)

เป็นครั้งแรกที่ เห็นการทำโซล่าฟาร์ม บนน้ำ

(https://lh3.googleusercontent.com/vTyjbk2IflTs0aBAbXvX8kd1GMSYrGaEnnPcsj-X8lsd8kgZgPklbnUMCbRbF5KRkt_6JN0RvRMbTkVp1iIsfxHlq2Wov_5c-z9yq-rEefYcGmU2DfiI9RozQ6aX3j2FWbk2ExXwXnvqhA2aW1xVimN96zK-a_QCbbcradRmrnWi-HsWwK_4oOm4wFkaj8pk7tcGlkqWzTZzqzoTXVX47bUfbAl0V4Z64zwItx4izPOfXcHi9Pn3CXFMvw4uePrtRMtRPQDrQkt4T7JjR0m7RcCrOJwbPvsHauBthaJf_OxMs6yHnVMz-AAuphobbmj-9JktiZLjYhucyRwK95KPXIqGSyey0QZNu9HtKJcm4Cxe8a0Ouc-56jkW0mVKZVpUv8Gitojn1JPRbfWyQdVD60n-gZhO1JaFnEuHJjdl2ZY6ygHfN9tmifu0mHQQb6ZIkg0XUA2ANPB6JWPwbmyVC74K8l5BlaObBN2v9fECYCHCEKcE1tZgpirZBC8IjmshPcnu4FE5BEE5fpGoRpNtxBvxNdqga1N7AHbEW9K8Vq4BC73FNJaF4xhCqvZ3M1cq03auPDmYd2j1Hpz0md6htxrFlIOvxrmzisD7fNTvQD87iz3TFaj-jfXAzjfwubS8R2rPNt_mFh561qhUnSJZdL2IfAs=w994-h662-no)

(https://lh3.googleusercontent.com/7m7siw6vsV_CU0OJvlYayeaM8u16b8zFKVt_coQwCF9Y1g_kLwgwJN1eaw73PfhkK0no6o9F-rcQUvWepsm9XHu054HLC-t5yVx_2HRRpxrFPwzRcRK-JmgLahN9bOd2mvbkp7J7HmR-JCBrZ23n5Je7iMoPdfv0qH7U0y4r_MdZK3fTXhMxMBp7R3CxMP3MqmKh6h5jIYySHKgeavljEVgXMQwdl93Gt1_a6Osda47d4kPIdvgaHCfy-ptUdxzxRzsmjfyVCzjG4ZUhSwhYvBdf-aNGE_DYoMKO5ehGE42lWte-i2vfL8BuK157r-jrTz80-1L4A9Tl2iTDaBYOe9e2UKbaj8S1nKrbvanc50QH0mABwyrRXp8kyLn2zz6xaJU1L4hbD0nBdgrCLBIViYjISWZ922GFb8oeyuFHBZsVJvLJQbFwmaje3fzVxvjyKxOTkIwTkLr90Q03Swojf1_Manr-_CiuAP-nctJIkJO9C9r3jkmxArJErgxT62whOs-Vk6EhimysccHmnXzNnbEQ7jg-vQTkk1ysi1VbdCKvcr3w1atR1GONEEU2OOkweURJzsz083QAf8rJOUhTQOwlMEm-dWSkLqRDtxw4enSMuy-82k3iXYZ4T1MfsfRIjVq8_YAh2Uk-t3axPBrL5nHo6EI=w994-h662-no)
ตั้งใจฟังมากเลย

(https://lh3.googleusercontent.com/dPu071p_ce-qlfTMuQKv1vSxMWLlBkt8SV3CiUc-PeUuI8_18QlbXaTOI9PTcA2yMr9y6A29kAkJIq7nL9M7llhli_wX-10lVoqmNgbbHePJGz_nNea5pFIgtw9M-fwRb46hSXirJvL_peO5PCLl41op8Iobim1HdGayE5C4aydlmKI3k3tlccrpCJ1I37WqlZ_Nh9IKjoqABmU78QXIMRBE40On3n-JhaaQ7VZGUxCkv8GWYZZM3CaMvZ62MYsFktcjWcGNb-MlohEb52D_0GFpvrsVtYPfX40P6DjwVe4X7254JeQUpDtjTNqqGuzhzX661NoqQRFyLRQCziR-pBd2sivN6CE88j8cqmkP_F9l7two38bhHYzPytaSiQ_XprLHsj0PccCp2bXKRJ20DyB3fxsB8WXMMPMt0-xKXcCiv3ETRQ92Kbnsu7Wgt2lq1PrPWr_Vyb9Gf2yofRu4MbbLH27hRTmy6JuIZow9u2YJ7LHmSPlceTOtNQj6mxm_pttTTcuu5Ukl4RecmQohs-ypzfpZOX6R3gIKU51BPnildlirAnHsUwCpBzYMAkJyfl06K4xh-7TTEHVeuCH0MR7grjxnUhdvfJwEPjf2iPnpo-ZWb9cb2gonfH5_xvS1_b2DiF7UlLPJuJr14VwGmBn64Ho=w994-h662-no)
ภาพหมู่ แต่มีน้องหมา ขอเข้าฉากด้วย

ภาพทั้งหมด
https://photos.app.goo.gl/watcWkECpQl3Ca463