เว็บบอร์ดโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ โซล่าปั้ม โซล่ารูฟท็อป Solar cell กังหันลมผลิตไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
กระผมนายกิตติพิชญ์ สุวรรณพันธ์ มีความสนใจไปอบรมโซล่าเซลล์ ที่สมุทรสาคร เพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับชุมชนของเราครับ
2


สร้าง inventer ใช้เอง

12V TO 220V & เปลี่ยนแบตเตอรี่12Vเป็นไฟบ้าน220V

3
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แถลงข่าวการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองขนาด 15 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สี่ของโลกที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย ข่าวดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อหลายสำนักและถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆ ที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้ออกมาชี้นำสังคมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งในด้านการสร้างจิตสำนึกของนักศึกษาและการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นเหตุของสภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดของโลก
       
          บทความนี้จะประมวลสาระสำคัญของโครงการดังกล่าวตามที่ปรากฏในสื่อ พร้อมกันนี้ผมได้เสนอทางเลือกอื่นในด้านการลงทุน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย โรงเรียน ส่วนราชการ รวมทั้งอาคารเอกชนต่างๆ ได้ใช้ประกอบในการตัดสินใจ
       
       หนึ่ง สาระสำคัญของโครงการโซลาร์เซลล์
       
          โครงการนี้เป็นการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 15 เมกะวัตต์บนหลังคาอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยใช้เงินลงทุน 50 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ รวม 750 ล้านบาท จากข่าวซึ่งมาจากคำสัมภาษณ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทราบว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้ใช้ไฟฟ้าปีละประมาณ 70 ล้านหน่วย หรือวันละ 1.9 แสนหน่วย คาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละ 75,000 หน่วย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ถึง 40 ของความต้องการใช้ในแต่ละวัน
       
          เงินลงทุนดังกล่าวมาจาก บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) โดย ทำสัญญา 21 ปี แบ่งรายได้ฝ่ายละครึ่งจากเม็ดเงินการประหยัดพลังงานจากโครงการนี้ ผมไม่ทราบรายละเอียดที่มากกว่านี้ครับ ไม่ทราบอัตราการเรียกเงินลงทุนคืน รวมทั้งประสิทธิภาพของแผ่นและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ ผมได้สรุปสาระสำคัญเอาไว้ในแผ่นภาพข้างล่างนี้  สอง คำอธิบายเชิงเทคนิค
       
          เมื่อได้อ่านจากข่าวแล้ว ผมเข้าใจว่าโครงการนี้ ไม่ได้ขายไฟฟ้าที่ผลิตได้เข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าเหมือนกับที่หลายประเทศเขานิยมทำกัน (ที่เรียกว่าระบบ Net Metering เช่น 40 รัฐในสหรัฐอเมริกา และอาคารรัฐสภาของประเทศปากีสถาน เป็นต้น) แต่ติดตั้งขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในตอนกลางวันซึ่งมีแสงแดด เป็นการลดพลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง (วันละ 1.9 แสนหน่วย) และเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย (ไฟฟ้า 1 หน่วย ถ้าผลิตจากถ่านหินจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.98 กิโลกรัม-ข้อมูลจาก U.S. Energy Information Administration)
       
          ด้วยศักดาไฟฟ้าที่ผลิตได้ 230 โวลต์ซึ่งสูงกว่าศักดาไฟฟ้าจากสายส่ง (220 โวลต์หรือน้อยกว่า) ดังนั้น ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากหลังคาจะถูกนำมาใช้ก่อนไฟฟ้าจากสายส่ง เมื่อไม่พอใช้ไฟฟ้าจากสายส่งจึงไหลเข้ามาเสริม และในตอนกลางคืนก็ต้องใช้ไฟฟ้าจากสายส่งทั้งหมดเพราะไม่มีแบตเตอรี่เก็บ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ดังกล่าวจึงเป็นการลดพลังงานไฟฟ้าจากสายส่งในช่วงกลางวันเท่านั้น
       
          ในวันหยุดราชการ การใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยจะน้อยกว่าในวันทำงาน ดังนั้น ไฟฟ้าที่ผลิตได้วันละ 75,000 หน่วยก็จะเหลือใช้และไหลออกไปผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าไปสู่สายส่งภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ทางการไฟฟ้าฯ จะรับไฟฟ้าส่วนนี้ไปขายต่อให้กับผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัย นี่คือความไม่เป็นธรรม   
       
          อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นวันหยุดราชการ แต่มหาวิทยาลัยก็ยังมีอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนที่ต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา คนบางส่วนก็ยังคงมาทำงาน จากประสบการณ์ของผมเอง ผมเชื่อว่า ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในวันหยุดราชการก็น่าจะถูกใช้ไปประมาณ 1 ใน 5เรียกว่าไม่เสียไปทั้งหมดหรอก ผมลองคำนวณคร่าวๆ แล้วพบว่า ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทางการไฟฟ้าฯ จะรับไฟฟ้าไปฟรีๆ ประมาณ 15% ของปริมาณที่มหาวิทยาลัยผลิตได้ทั้งหมด
       
          อนึ่ง จากข้อมูลที่ผมได้รวบรวมจากผู้ติดตั้งมาแล้ว พบว่า แต่ละ 1 กิโลวัตต์จะผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 1,400 หน่วย ดังนั้น ถ้าติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ก็น่าจะผลิตได้ปีละ 21 ล้านหน่วย หรือวันละ 57,530 หน่วยเท่านั้น แต่ก็นั่นแหละครับ ผมไม่ทราบรายละเอียดของประสิทธิภาพของอุปกรณ์ซึ่งอาจจะสูงขึ้นมากแล้ว
       
       สาม กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์มาลงทุนคือทางเลือกที่น่าสนใจ
       
          นอกจากการให้บริษัทมาลงทุนแล้ว ผมขอเสนอทางเลือกใหม่ คือให้มหาวิทยาลัยกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งผมทราบว่าแต่ละสหกรณ์มีเงินเหลือเป็นจำนวนมาก หลายแห่งจึงต้องนำไปฝากเครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น ดังที่เป็นข่าวน่าหวาดเสียวมาหลายปีแล้ว ผมลองเข้าไปดูอัตราดอกเบี้ยพบว่า น่าจะไม่ใช่เรื่องยากที่จะขอกู้ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีเพราะบางสหกรณ์ปล่อยกู้ในโครงการซื้อบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ย 4.85% เท่านั้น
       
          ความเป็นไปได้ของการลงทุนในเรื่องโซลาร์เซลล์ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยสำคัญ คือ (1) ต้นทุนและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (2) ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี และ (3) ราคาไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ ขายให้กับผู้ใช้ ถ้าราคายิ่งแพง ระยะเวลาคุ้มทุนจากการติดโซลาร์เซลล์ก็จะเร็วขึ้น ถ้าราคาไฟฟ้าถูกลงระยะเวลาคุ้มทุนก็จะนานขึ้น
       
          ในที่นี้ขอคิดว่ามีการลงทุนเท่าเดิมคือ 750 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 1,400 หน่วยต่อกิโลวัตต์ (น้อยกว่าที่โครงการนี้คาดไว้ที่ 1,875 หน่วยต่อกิโลวัตต์) หรือ 21 ล้านหน่วยทั้งโครงการ และอัตราค่าไฟฟ้าประเภท 6.1 (องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีแรงดันต่ำ 12 กิโลโวลต์) เท่ากับ 3.84 บาทต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และคงที่ตลอด 25 ปี)
       
          ดังนั้น ในแต่ละปีจะมีรายได้จากค่าไฟฟ้าเท่ากับ 80.64 ล้านบาท ผมแบ่งเงินรายได้ก้อนนี้ออกเป็น 2 ก้อน ก้อนแรกนำไปใช้หนี้พร้อมดอกเบี้ย (จำนวน75.60 ล้านบาทต่อปี) อีกก้อนหนึ่งคือ 5.04 ล้านบาทเป็นรายได้ของมหาวิทาลัย ผลการคำนวณผมได้แสดงเอาไว้ในแผ่นภาพข้างล่างครับรายละเอียด
https://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000086186
4


http://www.dsd.go.th/prachinburi

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เลขที่ 455 หมู่ 6 ถ.รพช-สระดู่-สะพานหิน ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี 25110

ร่วมกับ

โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรี โซล่าเซลล์ 2560
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

สัมมนาฟรี โซลาเซลล์ 2560
เรียนฟรี โซลาเซลล์ 2560
อบรมฟรี โซลาเซลล์ 2560

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว
27-31 ตค. 2560  สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สุรินทร์
17/2560
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1237.0.html

คลิปสัมภาษณ์นิสิตโซล่าเซลล์ ที่ เรียนไปแล้วกลับไปโซล่าเซลล์ สำหรับ ระบบประปาหมู่บ้าน By (at)ReAEClub

สร้างโซล่ารูฟท๊อฟ
ได้รับเงินจากการขายไฟฟ้าให้ การไฟฟ้าเดือนละ 5 หมื่น

ทดสอบประสิทธิ์ภาพ ของปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร


รวมสัมภาษณ์ นิสิตโซล่าเซลล์
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE


โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง แก้ไขระบบโซล่าเซลล์ รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  ตามแผนแม่บทระบบพลังงานทดแทนที่สะอาด สามารถขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้า
ตามประกาศ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หน่วยงานราชการต้องการ

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ Open Solra cell Service Center (ศูนย์ให้บริการโซล่าเซลล์ประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม กรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต Solar Cell ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต solra cell ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง


*หมายเหตุ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะ สถาบันฯไม่สะดวกในการเตรียมการ
สำหรับช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ผู้ดำเนินกิจการโซล่าเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจ และช่างที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปต่อยอด ก่อนนะครับ คอร์สประยุกค์การใช้งานจะเปิดประมาณตุลาคม 2559)

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษามาประยุทธใช้ในบ้านหรือการเกษตร
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคประจำตัว
3.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ หากจะมาต้องมาในนามบุคลลเท่านั้น)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์
-ผู้ประกอบกิจการทุกชนิดที่สนใจพลังงานทดแทน
3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า (ส่งทะเบียนการค้าที่มีชื่อตรงกับสำเนาบัตรประชาชน รับสิทธิ์เป็นตัวแทนติดตั้งและจำหน่ายของบริษัทที่ร่วมโครงการทันทีภายในงาน)
-สำเนา ภพ.20
(สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ Open Solracell Service Center ของ โครงการ )

4.สมัครสมาชิกเวป
โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php?action=register

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น
แนะนำ
Gmail
yahoo

ไม่แนะนำ
Live
outlook
windowslive
เมล์ของบริษัท , องค์กร
เพราะเมล์จากระบบเป็น google มักจะส่งไม่ผ่าน

อย่าลืมทำเครื่องหมายไม่ใช่ เมลขยะ


เมื่อทำเครื่องหมายแล้วจะสมัครผ่านจะได้ email จากเวป www.โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com


สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
ศึกษาได้ที่http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html

สมัครไปแล้วไม่ได้รับเมลล์แจ้ง
แนบสำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อ
mrkai999solarcell(at)gmail.com

แจ้งชื่อuser  อีเมลลที่สมัครมา

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
อบรมฟรี โซล่าเซลล์
ลงชื่อ นามสกุล ในกิจกรรม
ทุกขั้นตอน ต้องทำใน Computer เท่านั้น


5.สมัครสมาชิก
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html


6.กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook post ชื่อ นามสกุล จังหวัด  ในกิจกรรม
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆ


อบรมฟรี ติดตั้ง โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (at)สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปราจีนบุรี
www.facebook.com/events/838952079619689

7.เข้าระบบแล้วมารายตัวก่อนใช้งาน


แจ้งชื่อ นามสกุล
ความตั้งใจเมื่อได้เรียนโซล่าเซลล์แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ ด้านใด
แจ้งจังหวัดที่จะนำไปใช้งาน ด้วย
(สมัครมาไม่เข้าระบบแล้ว ยืนยันตนภายใน 90 วันระบบจะลบ และท่านต้องสมัครเข้ามาใหม่ ยืนเอกสาร และลำดับการอนุมัติจะย้ายลงไปลำดับล่างสุด)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,24.0.html

8.กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
(ไม่กรอกแบบฟรอม์ สิทธิ์ของท่านจะถูกข้ามไป ต่อลำดับท้ายสุดจนกว่าจะกรอกครบ)


http://goo.gl/forms/lBe5fRZH2c

9.โหลดใบสมัคร
แล้วเขียนด้วยลายมือ รายละเอียดต้องมีครบ ตามความเป็นจริงไม่ครบจะไม่พิจราณาใบสมัคร


(ตัวอย่างใบสมัคร มีเพียง ครึ่งใบ ใบสมัครต้องมีลายเซ็นต์ผู้สมัครทุกใบ)


สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ที่รายงานตัวแล้วเท่านั้น  (เขียนด้วยลายมือ เท่านั้น ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องสมัครในนามบุคลลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประชาชนสมัคร)
https://drive.google.com/file/d/1U12PPtdH7TJJrRE5tlKcDx-pfhcwgvyZ/view?usp=sharing

สิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ที่รายงานตัวจะได้รับสิทธิ์ก่อน
(รายงานตัวเพื่อรับสิทธิ์ http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,6.0.html)

Download ใบสมัคร
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1267.0.html


หมายเหตุ


9.1ติดขัดการสมัคร ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์  ขีดคล่อมและ เขียน "สมัครสัมนนาฟรีโซล่าโซล่าเซลล์" ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า
มาที่
mrkai999solarcell(at)gmail.com

กรุณาใช้เมลล์เดียวกับที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารมา

10.ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ฝึกอบรม อบรมฟรีโซล่าเซลล์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1266.0.html

http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html

11.ตารางสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์ ประจำปี 2560 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ 2016 by solar cell thailand
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,15.0.html

12. ผลงานการสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,17.0.html


เขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด?
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรีโซล่าเซลล มาที่
 mrkai999solarcell(at)gmail.com


แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการ หรือยินยันสำรองที่นั่ง

Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q


สอบถาม ทาง inbox
https://www.facebook.com/wirat.solarcell
hotline
06-1404-8882
7
ภาพกิจกรรมในการอบรม

นิสิตโซล่าเซลล์ 19/2560 ดูงานโซล่าฟาร์ม 5 M สหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์ บางกระเจ้า
8
21-24 ธค 2560 อบรมฟรี โซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด สนพ.สมุทรสาคร

ภาพทั้งหมด
https://photos.app.goo.gl/xB9uvIACQaJpkuot1
10

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร
59/4 หมู่ 1 ซอยวัดพันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ร่วมกับ

โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
และ
ชมรมพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
www.facebook.com/REAEClub
(at)ReaeClub

ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรี โซล่าเซลล์ 2561
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

สัมมนาฟรี โซลาเซลล์ 2561
เรียนฟรี โซลาเซลล์ 2561
อบรมฟรี โซลาเซลล์ 2561

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร 19/2560
ภาพทั้งหมด
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1276.0.html

คลิปสัมภาษณ์นิสิตโซล่าเซลล์ ที่ เรียนไปแล้วกลับไปโซล่าเซลล์ สำหรับ ระบบประปาหมู่บ้าน By (at)ReAEClub

สร้างโซล่ารูฟท๊อฟ
ได้รับเงินจากการขายไฟฟ้าให้ การไฟฟ้าเดือนละ 5 หมื่น

ทดสอบประสิทธิ์ภาพ ของปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร


รวมสัมภาษณ์ นิสิตโซล่าเซลล์
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE


โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง แก้ไขระบบโซล่าเซลล์ รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  ตามแผนแม่บทระบบพลังงานทดแทนที่สะอาด สามารถขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้า
ตามประกาศ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หน่วยงานราชการต้องการ

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ Open Solra cell Service Center (ศูนย์ให้บริการโซล่าเซลล์ประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม กรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต Solar Cell ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต solra cell ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง


*หมายเหตุ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะ สถาบันฯไม่สะดวกในการเตรียมการ
สำหรับช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ผู้ดำเนินกิจการโซล่าเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจ และช่างที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปต่อยอด ก่อนนะครับ คอร์สประยุกค์การใช้งานจะเปิดประมาณตุลาคม 2559)

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษามาประยุทธใช้ในบ้านหรือการเกษตร
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคประจำตัว
3.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ หากจะมาต้องมาในนามบุคลลเท่านั้น)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์
-ผู้ประกอบกิจการทุกชนิดที่สนใจพลังงานทดแทน
3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า (ส่งทะเบียนการค้าที่มีชื่อตรงกับสำเนาบัตรประชาชน รับสิทธิ์เป็นตัวแทนติดตั้งและจำหน่ายของบริษัทที่ร่วมโครงการทันทีภายในงาน)
-สำเนา ภพ.20
(สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ Open Solracell Service Center ของ โครงการ )

4.สมัครสมาชิกเวป
โซล่าเซลลไทยแลนด์.คอม
ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php?action=register

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น
แนะนำ
Gmail
yahoo

ไม่แนะนำ
Live
outlook
windowslive
เมล์ของบริษัท , องค์กร
เพราะเมล์จากระบบเป็น google มักจะส่งไม่ผ่าน

อย่าลืมทำเครื่องหมายไม่ใช่ เมลขยะ


เมื่อทำเครื่องหมายแล้วจะสมัครผ่านจะได้ email จากเวป www.โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com


สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
ศึกษาได้ที่http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html

สมัครไปแล้วไม่ได้รับเมลล์แจ้ง
แนบสำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อ
mrkai999solarcell(at)gmail.com

แจ้งชื่อuser  อีเมลลที่สมัครมา

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
อบรมฟรี โซล่าเซลล์
ลงชื่อ นามสกุล ในกิจกรรม
ทุกขั้นตอน ต้องทำใน Computer เท่านั้น


5.สมัครสมาชิก
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,869.0.html


6.กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook post ชื่อ นามสกุล จังหวัด  ในกิจกรรม
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆ


อบรมฟรี โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0 สนพ.สมุทรสาคร

www.facebook.com/events/838952079619689

7.เข้าระบบแล้วมารายตัวก่อนใช้งาน


แจ้งชื่อ นามสกุล
ความตั้งใจเมื่อได้เรียนโซล่าเซลล์แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ ด้านใด
แจ้งจังหวัดที่จะนำไปใช้งาน ด้วย
(สมัครมาไม่เข้าระบบแล้ว ยืนยันตนภายใน 90 วันระบบจะลบ และท่านต้องสมัครเข้ามาใหม่ ยืนเอกสาร และลำดับการอนุมัติจะย้ายลงไปลำดับล่างสุด)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,24.0.html

8.กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
(ไม่กรอกแบบฟรอม์ สิทธิ์ของท่านจะถูกข้ามไป ต่อลำดับท้ายสุดจนกว่าจะกรอกครบ)


http://goo.gl/forms/lBe5fRZH2c

9.โหลดใบสมัคร
แล้วเขียนด้วยลายมือ รายละเอียดต้องมีครบ ตามความเป็นจริงไม่ครบจะไม่พิจราณาใบสมัคร


(ตัวอย่างใบสมัคร มีเพียง ครึ่งใบ ใบสมัครต้องมีลายเซ็นต์ผู้สมัครทุกใบ)


สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ที่รายงานตัวแล้วเท่านั้น  (เขียนด้วยลายมือ เท่านั้น ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องสมัครในนามบุคลลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประชาชนสมัคร)


สิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ที่รายงานตัวจะได้รับสิทธิ์ก่อน
(รายงานตัวเพื่อรับสิทธิ์ http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,6.0.html)

Download ใบสมัคร
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1274.0.html


หมายเหตุ


9.1ติดขัดการสมัคร ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์  ขีดคล่อมและ เขียน "สมัครสัมนนาฟรีโซล่าโซล่าเซลล์" ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า
มาที่
mrkai999solarcell(at)gmail.com

กรุณาใช้เมลล์เดียวกับที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารมา

10.ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ฝึกอบรม อบรมฟรีโซล่าเซลล์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1266.0.html

http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,12.0.html

11.ตารางสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์ ประจำปี 2560 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ 2016 by solar cell thailand
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,15.0.html

12. ผลงานการสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,17.0.html


เขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด?
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรีโซล่าเซลล มาที่
 mrkai999solarcell(at)gmail.com


แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการ หรือยินยันสำรองที่นั่ง

Mrkai999 Academy
Line
(at)fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q


สอบถาม ทาง inbox
https://www.facebook.com/wirat.solarcell
hotline
06-1404-8882
หน้า: [1] 2 3 ... 10